Pečírka, Josef

Josef
Pečírka
11. 10. 1818
Jindice u Uhlířských Janovic
27. 6. 1870
Praha
Překladatel, autor libreta.

Pocházel z rodiny panského zahradníka. Po absolvování staroměstského Akademic­kého gymnázia v Praze a filozofie vystudoval lékařství (promoce 1848). Za studií přepisoval staré české a latinské rukopisy pro F. Palac­kého, Kašpara hraběte Sternberga a KČSN (posléze se stal jejím mimořádným členem). Vlastnímu psaní se začal věnovat pod vlivem J. K. Tyla a přispíval do jím redigovaných Květů (1843). Po ukončení studií působil jako profesor přírodopisu na reálce a Akade­mickém gymnáziu v Praze. 1850 podnikl čtyř­měsíční cestu do Švédska, kde při vyhledávání českých literárních památek nalezl mj. manu­skript o životě sv. Kateřiny (1851 publikoval v ČČM obšírnou Zprávu o rukopisech českých v bibliotéce v Stockholmu se nacházejících). Po návratu pokračoval v pedagogické činnos­ti a souběžně redigoval Týdeník hospodářský. Od 1853 vyučoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci. 1856 byl z politických důvodů ze škol­ství propuštěn, vrátil se do Prahy a 1858 si zde otevřel lékařskou praxi. Od 1860 pracoval jako městský lékař v Blatné, později opět v Praze jako lékař pojišťovny Kotva. 1844–52 redigo­val u znojemského nakladatele E. J. Fourniera knižnice populárněnaučné četby. 1858–70 re­digoval a od 1865 i vydával oblíbený Národní kalendář, pro který napsal desítky převážně humorných povídek a příběhů. 1870 byl stižen těžkou duševní chorobou a umístěn do ústavu choromyslných, kde t. r. zemřel.

P. byl rozeným povídkářem (pětidílná sbír­ka Přástky, 1855–57). Jeho jedinou původní prací pro divadlo bylo libreto s historickým ná­mětem k opeře J. N. Škroupa Švédové v Praze  (1. jedn. NdR 1845, celé dílo PD 1867), jímž se podílel na rozšíření dosud skrovné původní zpěvoherní tvorby.

Divadlu věnoval část své činnosti překlada­telské. V době vysokoškolských studií přelo­žil pro Nové divadlo v Růžové ul. z němčiny několik her a frašek (J. Nestroy, E. Raupach, W. Vogel) a libret oper G. Donizettiho Marie, dcera pluku (prov. 1843) a Lucrecia Borgia (prov. jen 2. jedn. 1846) a Lortzingova Cara a tesaře (prov. 1846). Překlad Raupachova Du­cha času, později podepsaný pseud. Novotný, by mohl nasvědčovat P. autorství dalších pře­kladů, uvedených v téže době (Holbein dle Schrödera: Pantofel a kord, NdR 1842; anon.: Loupežnická krčma aneb Pomsta vraha ne-mine, NdR 1844; Hopp: Čarodějnice v Šárce aneb Kotlář, kuchař a kožešník, StD 1846).

Pseudonymy, šifry

Jos. P. Veselský, Jos. P. Veselý, Josef Veselý, J. P. č.. ka, P-ka

Překlady

E. Raupach: Duch času, NdR 1842, t. 1853; W. Vo­gel: Hodina s půlnoci aneb Pomsta lesního ducha, NdR 1843; Antony, Léopold dle E. T. A. Hoffman­na, ú. W. Stich: Cardillac, zlatník pařížský aneb Lupič klenotů, NdR 1843; J. Nestroy: Rozervanec aneb Živí utopení, NdR 1845.

Prameny a literatura

J. K. [Tyl], Květy 12, 1845, s. 56 [Švédové v Pra­ze], 171 [Rozervanec], oboje → Divadelní referáty a stati, 1960●; úmrtí a nekrology: Národní listy 28. 6. 1870; Světozor 4, 1870, příl., s. 93; Posel z Budče 1, 1870, s. 227; Květy 5, 1870, s. 286n.●; F. Cajthaml-Liberté: Novinky ze starého kalendáře, Lidové noviny 18. 1. 1933; m. n. [Novotný]: Dvě úmrtní jubilea, tamtéž 27. 6. 1940. ■ Doucha, Jungmann, LČL, Otto, Rieger, Wurzbach; NAlb, Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 713–714

Autor: Vojtková, Milena