Nápravník, Robert

Robert
Nápravník
17. 6. 1839
Humpolec
28. 2. 1877
Vlašim
Překladatel.

Pocházel z rodiny kupce. Jeho sestrou byla herečka PD a ředitelka divadelní společnosti Arnoštka Libická (1837–1893). Nižší ročníky gymnázia absolvoval v Německém [Havlíč­kově] Brodě, vystudoval práva na pražské univerzitě. Po získání doktorátu 1867 působil jako advokát v Praze, od 1874 ve Vlašimi. Záhy onemocněl plicní chorobou (patrně tu­berkulóza), které 1877 podlehl. Byl pohřben ve Vlašimi.

Již během studií se věnoval literární a spol­kové činnosti. Byl činný v Akademickém čte­nářském spolku (od 1861 předseda) a v Umě­lecké besedě (1864–66 předsedal literárnímu odboru). 1865–67 redigoval Hlas a Národní lis­ty, jako jejich odpovědný redaktor byl za pře­stupky proti tiskovému zákonu souzen a načas zbaven politických práv. Přispíval i do dalších periodik (Květy, Literární listy) a udržoval přátelské vztahy s řadou spisovatelů, zvláš­tě s J. Nerudou. Překládal, důsledně z origi­nálu, francouzské a italské autory (V. Huga, J. Vernea, G. Leopardiho). Překlady, které po­dle dobové kritiky „vynikaly svědomitou věr­ností, věcným porozuměním i přesností jazy­kovou“ podepisoval většinou pseudonymem J. Drn. Přeložil řadu soudobých francouz­ských veseloher, frašek a tzv. komedií mravů (Augiera, Sardoua), jimiž od konce šedesátých let zásoboval PD, kde byly uváděny jak na hlavní scéně, tak v letní Aréně Na Hradbách. Patřil k hlavním překladatelům francouzské bulvární dramatiky a přispíval k jejímu silné­mu zastoupení v českém repertoáru.

Pseudonymy a šifry

J. Drn, Dr., R. Npk, R. N.

Překlady

V. Sardou: Mnoho přátel naše škoda [Nos intimes], PD 1863; E. Augier: Pavel Forestier, PD 1868; A. Decourcelle: Souboj v Krči [Les Tribulations d’un témoin], PD-AH 1869 (pseud. J. Drn); Va­rin, L. Boyer: Kabát, vesta i kalhoty, PD-AH 1869 (pseud. J. Drn); Clairville, H. Gillet: Odpustky pana Lívance [Les Amendes de Timothée], PD 1869 (pseud. J. Drn); T. de Banville: Gringoire, PD 1869 (pseud. J. Drn), t. 1873; E. Gondinet: Gavaut, Minard a spol., PD 1869 (pseud. J. Drn); Xavier [X.-B. Saintine], Varin, L. Boyer: Snědl jsem svého přítele, PD 1870 (pseud. J. Drn); B. Lopez, Ch. Nar­rey: Cesta pro vyražení [Trottman le touriste], PD­-AH 1870 (pseud. J. Drn); E. Grangé, Lambert­-Thiboust: Růžoví ďáblové, PD-AH 1871(pseud. J. Drn); E. Labiche, Delacour: Z otcovské lásky [Le Choix d’un gendre], PD-AH 1872 (pseud. J. Drn); V. Sardou: Černí ďáblové, PD 1873.

Prameny a literatura

Úmrtí a nekrology: Národní listy 2. 3. 1877; Česká včela 2, 1877, s. 80; E. Krásnohorská, Osvěta 7, 1877, s. 320●; ř.: Vzpomínky na Nerudu, Máj 2, 1903/04, s. 474–478; R. Pravda: Publicista a pře­kladatel R. N. byl přítelem básníka Jana Nerudy, VysočinaListy Pelhřimovska 19. 6. 2004, s. 5. ■ LČL, Otto-m; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 687–688

Autor: Štulcová, Magdalena