Náhlovská, Tekla

Tekla
Náhlovská
23. 9. 1847
Kralovice u Plzně
11. 8. 1916
Praha
Autorka divadelních her.

Roz. Oliveriusová. Pocházela z rodiny kupce. Od 1870, kdy se provdala za bankovního úřed­níka Antonína N., žila v Praze.

Dramatickou tvorbu zahájila v devadesá­tých letech fraškami ze současného života, v nichž využívala charakteristické postupy žánru: nedorozumění, záměny osob, převleky apod. (např. ve hře Prohráno, vousy dolů! se mladík z bohaté rodiny vydává za ševce, aby vyzkoušel, zda ho jeho milá, chudá Pavlínka, nemá ráda jen pro peníze). Zároveň poukazo­vala na řadu aktuálních problémů, jako jsou sociální předsudky, lpění na penězích, titulech apod. Tyto motivy se objevují např. ve veselo­hře z venkovského života Paní představená, v níž selka Křepelková, na první pohled do­mýšlivá a přehnaně ctižádostivá osoba, nechce povolit synovi sňatek s chudou dívkou. Po­stupně však vyjde najevo, že jí samé rodiče kvůli hloupému sporu zakázali sňatek s milo­vaným mužem. Od veseloher, které obsahují některé hořké motivy, leč končí šťastně, N. pře­cházela k obrazům ze života, v nichž kritické vidění negativních jevů tehdejší společnosti už není zmírňováno formou frašky. Ve hře Defraudanti chce ředitel banky a jeho příbuz­ní ututlat bankrot, k němuž přivedli peněžní ústav. Hra nemá žádnou kladnou postavu, i no­vinář Chudobka, který se tak původně jevil, se nechá zkorumpovat a kvůli ředitelově dceři odvrhne svou dlouholetou známost. Národ­nostní problematiku na Slovensku líčí hra Pan notárko, pro niž byla předlohou povídka K. Kálala. Hlavní postavou je pomaďarštělý notář, záštiplně vystupující proti Slovákům a Slovanům vůbec; jeho záporný charakter do­kresluje otcovství nemanželského dítěte a ne­vůle oženit se s jeho matkou. Poté co jej milo­vaná Marienka jako amorálního odrodilce odmítne, notář končí svůj život sebevraždou. V okruhu tzv. lidového publika předměstských scén, kde byly hry N. uváděny, si získaly jistou oblibu a většina z nich se dočkala dalších pro­vedení. Během první dekády 20. stol. se obje­vovaly na repertoáru kočujících společností a ochotnických spolků.

Hry

Výstavní los aneb Honba na ženicha, Pištěkova spol. 1892, i t.; Nevěřím aneb Sázka o vous, spol. P. Švandy ml. 1892, t. s tit. Prohráno, vousy dolů! aneb I chudý lid má svou čest 1893; Klářino tajem­ství, Pištěkova spol. 1893; Socialista, tamtéž 1894; Moudrá tchyně, Div. v Národním domě 1895; Paní představená, t. 1896, MD Plzeň 1902; Defraudan­ti, Pištěkovo div. 1902, i t.; Pan notárko, t. 1905, i ochotn. Olomouc.

Prameny a literatura

K. Š. [Štěpánek], ref. Výstavní los, Česká Thalia 6, 1892, s. 347; nesign., ref. Socialista, Plzeňské listy  7. 8. 1894●; ref. Pan notárko: Národní listy 22. 12. 1905; Našinec [Olomouc] 3. 11. 1905; Obzor 4, 1906, s. 79●; Národní politika 14. 8. 1916 [úmrtí]; DČD III ■ LČL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 687–688

Autor: Štulcová, Magdalena