Mrňák, Josef

Josef
Mrňák
asi 1790
Praha
1. 10. 1867
Praha
Malíř, dekorační výtvarník.

Psán též Mrniak, Mrniák. – Bratr malíře a kres­líře Ignáce M. Od 1810 studoval na pražské akademii u J. Berglera, za figurální kompozi­ce získal řadu ocenění. Starozákonní a novo­zákonní náměty jeho obrazů prozrazují vliv nazarenismu, ztvárnění antických témat vliv klasicistní. Ke knižnímu vydání Klicpero­vých her vytvořil kresby pro rytiny G. Döb­lera. Litografie na motivy selanek J. J. Langra (Zaklená panna, Zkamenělé stádo, Zdřevěně­lý pastýř aj. 1831) přijala obrozenská repre­zentace (Kollár, Čelakovský, Tomíček) jako vlastenecký čin. 1834 byl spolu s krajinářem a vedutistou K. Würbsem přizván k výtvarné spolupráci v Kajetánském divadle. Kromě dekorací pokojů, jejichž autorem byl údajně J. K. Tyl, M. s Würbsem zhotovil zřejmě všech­ny ostatní typové dekorace (selskou světnici, les, venkovskou krajinu, městskou ulici atd.). Dekorace se nedochovaly a nejsou známy ani z vyobrazení. Pravděpodobně nevybočovaly nikterak z dobové konvence iluzivní výpravy s perspektivou bočních kulis a nástropních su­fit a s hlavním motivem na zadním prospektu.

Zemřel na sešlost stářím, byl pohřben na Olšanských hřbitovech.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 405, obr. 658 [Mrniak Joseph, 1790]. AMP: Sbírka matrik, VO Z9, matrika zemřelých fary u sv. Vojtěcha 1853–1868, s. 277, obr. 285.  ■ [J.] S. Tomíček: Ohlášení, Čechoslav 1, 1830/31, sv. 5, s. 35n.; Schematismus 1845, s. 706; 1847, s. 568; Národní listy 6. 10. 1867 [úmrtí]; F. X. Jiřík: Vývoj malířství českého ve století XIX., Dílo 6, 1908/09, s. 124; Vondráček II; DČD II; E. Reitharová, in E. Poche (ed.): Praha národního probuzení, 1980, s. 305; DČVU III/1. ■ Toman, Thieme-Becker, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 661–662

Autor: Velemanová, Věra