Mertlík, Vincenc

Vincenc
Mertlík
17. 12. 1761
Český Krumlov
13. 10. 1829
Praha
Překladatel divadelní hry.

Byl synem správce u knížete Schwarzenber­ga. 1774–79 studoval na Akademickém gym­náziu na Starém Městě pražském, 1780–82 fi­lozofii a poté lékařství. Jako lékař pak působil v domě hraběte Bredy na Malé Straně.

Na objednávku divadelního ředitele P. Bon­diniho přeložil oblíbenou Weidmannovu vese­lohru Der Bettelstudent oder Das Donnerwet­ter. Překlad s názvem Neslýchaná náhoda strašlivého hromobití aneb Žebravý student byl uveden 17. 4. 1875 (o týden později reprí­zováno) v Nosticově divadle jako druhý čes­kojazyčný titul na této scéně. Po velkém divác­kém úspěchu, na němž se podílel nejen humor a sociální podtext hry, ale také živý, pražské hovorové mluvě blízký jazyk, dal Bondini text vlastním nákladem vytisknout. Kritika vytkla M. použití nevhodného názvu (vycházejícího zřejmě vstříc čtenářské a divadelní zkušenosti lidového publika), reprízy po 1790 byly pak dávány také pod titulem odpovídajícím ori­ginálu – Žebravý student aneb Hromobití. Po překladu sáhlo 1789 i Vlastenské divadlo, které ho uvedlo hned zpočátku ve svém no­vém působišti U Hybernů. Ještě 1806 se obje­vil ve StD a o deset let později se stal jedním z inspiračních zdrojů veselohry J. N. Štěpán­ka Čech a Němec. V literatuře (počínaje Jung­mannovou Historií literatury české) bývá překlad chybně připisován V. Thámovi.

Překlad

P. Weidmann: Neslýchaná náhoda strašlivého hromobití, Nosticovo div. 1785, i t.

Prameny a literatura

W. T. [Thám], Pragerblättchen 4. 8. 1785; Vondrá­ček I; DČD II ■ Jungmann, LČL; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 641–643

Autor: Kusáková, Lenka