Maizner, Vilém

Vilém
Maizner
1. 2. 1846
Nová Paka
21. 10. 1906
Poniklá u Jilemnice
Loutkář.

M. se 1871 se oženil s Marií Bárto­vou ze Stružnice. V rodinné loutkářské tradici pokračovala jejich dcera Božena (5. 7. 1872 Stružnice – 20. 12. 1958 Semily) a synové Bo­humil (23. 6. 1874 Stružnice – 13. 10. 1948 Libuň) a Ladislav (12. 5. 1876 Stružnice – 7. 12. 1934 Nová Paka).

M. působil podobně jako otec a bratr pře­devším ve východních Čechách a v podhůří Krkonoš. Jeho vystoupení jsou doložena jak v řadě měst (Hradec Králové, Turnov, Semily, Železný Brod, Vysoké n. Jizerou, Nová Paka, Jilemnice, Hlinsko), tak v mnoha malých obcích (Zásada, Klášter n. Jizerou, Poniklá, Jestřábí, Horní Branná). V regionu si získal mimořádnou popularitu. Měl velmi bohatý re­pertoár, jehož podstatnou část převzal od své­ho otce. K nejoblíbenějším hrám, které uvá­děl, patřily ze staršího loutkářského repertoáru Faust, Divadlo o králi Admedusovi a královně Alcestě, Oldřich a Božena, Horia a Gloska. Zvláště si zakládal na rytířských a loupež­nických hrách (Loupežníci na Chlumu, Lou­pežník Belingardo, Rudolf z Felseku a Wilfínk Štubenberský), které loutkáři přebírali z čino­herního repertoáru a přizpůsobovali potřebám loutkového divadla. Do této kategorie se řadila i původní parodie A. Gallata Rytíř Šnofonius a princezna Mordulína, která však v loutko­vé interpretaci ztratila své parodické zamě­ření. M. uváděl rovněž řadu úprav Klicpero­vých her (mj. Blaník, Kytka, Loketský zvon), jak to bylo příznačné pro jeho loutkářskou rodinu, a byl jedním z mála loutkářů, kteří se pokusili o Tylova Strakonického dudáka. Od J. N. Lašťovky převzal tři loutkářské úpra­vy a dramatizace (Jan Žižka u hradu Rabí, Žiž­kova smrt a Jiří Poděbradský), s jejichž husit­skou tematikou pojil vlasteneckou tendenci. Ač patřil k loutkářům, kteří byli obzvláště hrdí na rodinnou tradici, koncem devadesá­tých let se snažil rozšiřovat repertoár o pů­vodní hry anonymních autorů lokalizované do míst, kde právě vystupoval (Hrad Trosky aneb Panna a Baba, Kozákov a Kozlov, Ry­tíř Heřman z Hrubé Skály), i o hry psané pro rozvíjející se ochotnické loutkářské soubory. Jeho divadlo mělo bohatou soupravu typo­vých dekorací a oponu s výjevem Libušina soudu. Na tehdejší dobu používal poměrně velký soubor asi padesáti loutek, většinou z dílny novopackých řezbářů Suchardů. Patr­ně kolem poloviny devadesátých let si pořídil sadu menších loutek, umožňující paralelní produkce jeho dorůstajících dětí. Výrazným rysem M. produkcí byly virtuózní výstupy trikových loutek (Kašpárek žonglující s růz­nými předměty, velryba polykající Jonáše, balon měnící se v dámu, taneček skupiny lou­tek na jednom vahadle ad.). Výstupy nazýval „podehry“ a zařazoval je na závěr představe­ní. Svým hlubokým a tvárným hlasem doká­zal výstižně interpretovat různé loupežníky, rytíře a zvláště čerty. V průběhu devadesátých let navázal na reformní snahy J. N. Lašťov­ky a k hlasové interpretaci přibral syny a dce­ru. Začátkem 20. stol. předal vedení divadla potomkům, kteří je pak provozovali společně; sám vystupoval až do posledního dne svého života. 1940 převzal divadlo vnuk Vilém M. (1. 12. 1905 Velké Hamry u Semil – 29. 8. 1962 Liberec), který je provozoval do 1950; následně působil spolu s manželkou v Severo­českém loutkovém divadle v Liberci.

Prameny a literatura

J. Veselý: Zapadlí loutkáři, Národní politika 16. 4. 1911, příl. + Plakáty českých loutkářův, Osvě­ta 41, 1911, s. 830, 832, 834, 836, 839 [přepisy plakátů] + O loutkách umělých i lidových, Světo ­zor 11, 1910/11, s. 763 + Ze slovníku dřevěného herectva loutkářské dynastie Maiznerovy, Národo­pisný věstník českoslovanský 8, 1913, s. 38–56 + Loutkářská dynastie Maiznerů z Nové Paky, Loutkář 15, 1928/29, s. 158–168; M. Záhoř: Vzor­ná loutková společnost, Český loutkář 1, 1912, s. 52n.; K. Horký: Nesmrtelný Majzner, Národ ­ní politika 29. 3. 1915; J. Ch. N.: Loutky a prosťáčci boží, Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 9, s. 5; K. Kinský: O starém Turnově, Radostná stu­dánka 2, 1940/41, s. 129; J. Návesník: Bývali jsme kdysi mladí – Majsnerova pimprlátka, Beseda [Semily] 7, 1949, s. 316n.; J. Bartoš: Staré ruko­pisy loutkářské rodiny Majznerů, Loutková scéna 4, 1947/48 s. 24–28, 52–55, 69–71, 85–90, 121n., 132–134, 147–150 + Loutkářská kronika, 1963, s. 262, 247n.; V. Kmínek: Vzpomínka na slavného loutkáře, Krkonoše 16, 1983, s. 19; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 95n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 620–621

Autor: Dubská, Alice