Maizner, František

František
Maizner
1834
[?]
Loutkář.

Psán též Franz, Meissner, Mayzner, Majzner. – Pocházel z loutkářského rodu, sahajícího do konce 18. stol. Jeho otcem byl loutkář Josef M. (*1804, psán Meissner), loutkářem se stal i bratr Vilém. Manželka Alžběta pocházela z loutkářské rodiny Dubských z Kaňku (u Kut­né Hory).

S provozem loutkového divadla se sezna­moval od dětství, kdy putoval s otcem po jeho loutkářských štacích ve východních Čechách a pravděpodobně mu pomáhal s jeho produk­cemi. Osamostatnil se asi začátkem padesá­tých let, kdy si začal pořizovat opisy rodin­ného repertoáru. Do poloviny šedesátých let si dal pro svou potřebu opsat asi třicet textů (mj. Faust, Rychtář z Kozlovic neboli Historie Michlovo neboli Pan Franz ze zámku, Rudolf z Felseku neboli Černodolský mlýn). Přepiso­val je, jak vyplývá z titulních listů, zejména švagr F. Motejl z Lomnice n. Popelkou (např. Slečna Minny, dcera koštištářova, Hrad Schla­kenwaldský neboli Loupežník Belingardo, Marcelino a Boroneli, vlaští loupežníci při moři, Obležení města Sibína aneb Tři přátelé po deseti letech). Soubor těchto textů má mi­mořádný dokumentární a historický význam, protože uchovává jejich autentické znění. M., podobně jako jeho otec, udržoval čilé sty­ky s novopackou rodinou řezbářů Suchardo­vých, od níž zřejmě získal svůj soubor mario­net. Podle rodinné legendy se prostřednictvím A. Suchardy ml. seznámil s V. K. Klicperou, který pro něho údajně upravil některé své hry. Maiznerové skutečně uváděli Klicpero­vy hry častěji než např. jihočeští loutkáři, kteří většinou dávali přednost úpravám her J. N. Štěpánka.

Prameny a literatura

NMd: rkp. her. ■ J. Veselý: Zapadlí loutkáři, Ná­rodní politika 16. 4. 1911, příl.+ Johan doktor Faust starých českých loutkářů, 1911 [přetisk Fausta] + Ze slovníku dřevěného herectva lout­kářské dynastie Maiznerovy, Národopisný věstník československý 8, 1913, s. 38–56 + Loutkářská rodina Maiznerů z Nové Paky, Loutkář 15, 1928/ /29, s. 158–168; J. Bartoš: Staré rukopisy loutkář­ské rodiny Majznerů, Loutková scéna 4, 1947/48, s. 24–28, 52–55, 69–71, 85–90, 121n., 132–134, 147–150 + Loutkářská kronika, 1963, s. 262 + Komedie a hry českých lidových loutkářů, 1959 [přetisk tří her]; K. Samšinák: Památka lidových loutkářů, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1967, s. 7n.; A. Dubská: Dvě století českého loutkářství, 2004, s. 96n.

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 620

Autor: Dubská, Alice