Lier, František

František
Lier
2. 3. 1875
Kroměříž
13. 2. 1911
Praha
Herec, režisér, ředitel divadelní společnosti.

Pocházel z divadelní rodiny, otec Karel, matka Antonie (roz. Bollardová) i její sestra F. Bol­lardová byli herci, herečkou se stala též L. ses­tra Marie (provd. Rýdlová). Narodil se za po­bytu rodičů u společnosti E. Zöllnerové na štaci v Kroměříži. V Plzni a v Praze studoval gymnázium, které nedokončil. Vyučil se far­maceutem. Vliv divadelního ovzduší, v němž vyrůstal, ho již v šestnácti letech přivedl k di­vadlu. Debutoval 1893 v Táboře u společnos­ti L. Chmelenského po boku svého otce. Pak vystřídal několik společností: S. Kokoškové a A. Dobrovolného, Hübnerovu, Choděrovu (u ní doložen i 1906 na štaci v Uherském Hradišti) a Frýdovu. 1900 se stal artistickým správcem společnosti A. Dobrovolného, 1901 byl angažován jako herec a režisér ke slovin­skému Národnímu divadlu v Lublani, kde působil do 1906 vyjma sez. 1904/05, kdy byl hercem a režisérem MD v Plzni. Po návratu ze Slovinska vystoupil v září 1906 dvakrát v ND, vedl menší společnost (hostovali u ní jeho kolegové z Lublaně R. Deyl a O. Bo­leška), v dubnu 1907 nastoupil do Pištěkova Lidového divadla na Král. Vinohradech jako charakterní herec a zpěvní komik, 1908 byl v angažmá u ředitelky M. Kučerové-Groszo­vé. Začátkem jara 1909 se vydal s rodinou na turné do Srbska, Černé Hory a Chorvatska. 1910 se přesunul do Dalmácie, kam jej údajně vylákal nesvědomitý divadelní ředitel, dostal se do vážných finančních nesnází a byl sti­žen těžkou psychózou. O trudných sociálních poměrech L. rodiny přinesl informace spolu s výzvou k peněžní sbírce list Divadlo. Z ne­moci se už nevzpamatoval a nedlouho po ná­vratu do Čech zemřel ve věku šestatřiceti let. Pohřben byl v Praze na Malvazinkách.

Manželka Marie (roz. Šedivá) pobývala s L. v Lublani (hrála mj. Hanu v Cankarově dra­matu Král na Betajnově) a sdílela s ním an­gažmá u M. Kučerové-Groszové, kde hrála až na výjimky (tit. role Sardouovy Tosky) spíše menší role (Hostinská, Nestroy: Zlý duch Lum ­pacivagabundus; Tekla, Stroupežnický: Na Valdštejnské šachtě; Coletta, Hennequin–Ve­ber: Tři neděle v chládku). Po jeho smrti na­stoupila do společnosti M. Procházkové-Malé.

L. byl považován za jednoho z nejnaděj­nějších mladých venkovských herců. Široký rejstřík jeho rolí sahal od mladistvých milov­níků až po charakterní role starých sedláků a zahrnoval celou škálu dobového repertoáru. Své postavy hrál „s chutí a láskou“, nezůstával na povrchu, ale směle šel „ke kořenům bytos­ti, ke dnu duše“. U Dobrovolného, kde také režíroval, nastudoval Hauptmannův Potope­ný zvon, Kvapilovu Princeznu Pampelišku, Bozděchovu komedii Světa pán v županu ad. Také v Lublani se uplatnil především jako re­žisér. Jeho zásluhou tu byly poprvé uvedeny některé hry soudobých světových autorů (Su­dermannův Domov, Bjørnsonův Bankrot, Mae­terlinckova Monna Vanna). Do slovinštiny pře­ložil několik českých her (Bozděch: Světa pán v županu; Viková-Kunětická: Holčička; Želenský: Pohádka o Kryšpínkovi). V opeře režíro­val mj. Verdiho Otella a Čajkovského Eugena Oněgina. Všestranně činný byl za působení v Plzni: hrál, zpíval, tančil, režíroval a pře­kládal. Představil se tu jako výrazný interpret charakterních rolí (např. Lechat, Mirbeau: Obchod je obchod), nezřídka zazářil i ve vy­sloveně slabých hrách (např. Podskalák Véna ve veselohře K. Fořta a Č. Hrášky Na pomoc Rusům). Uznání si získal i v komických rolích operetních, např. jako Menelaos v Offenba­chově Krásné Heleně. Režíroval zejména ope­rety (několik libret také přeložil), kde svým smyslem pro inteligentní humor zdařile čelil sentimentalitě a inscenačním klišé. Napsal hru pro děti Pohádka o Červené Karkulce.

Role

Chmelenského spol.

Dobrovolník (P. Starý: Magdalena), Ferdík (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) – 1893.

Spol. S. Ko­koškové a A. Dobrovolného

Šlapák (L. Strou­pežnický: Zkažená krev), Divíšek (A. Jirásek: Otec), Kreon (Sofokles: Antigona) – 1895.

Choděrova spol.

Kalafuna (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Max Ro­derstein (O. Blumenthal: Dvojí tvář) – b. d.

ND Lublaň

Nero (W. Barrett dle H. Sienkiewicze: Quo va­dis) – 1902; [?] (W. Shakespeare: Sen kresne noči [Sen noci svatojanské]) – 1903; Kantor (M. Can­kar: Kralj na Betajnovi) – 1904.

MD Plzeň

Markýz de Boismartel (V. Sardou: Ferréol) j. h., Krištof ze Švamberka (L. Stroupežnický: Zvíkov­ský rarášek), Mikuláš Dačický (týž: Paní mincmis­trová, i ND 1906 j. h.), Křišťan zvaný Strachkvas (J. Vrchlický: Knížata), Srpoš (V. K. Klicpera: Had­rian z Římsů), Véna Pružina (K. Fořt, Č. Hráška: Na pomoc Rusům), Duval otec (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Adolf Montureaux (P. Bilhaud, M. Hennequin: Japonská vása), Barbo­tin (P. Veber, M. Soulié: Chudinka Champeray), Kostečka (K. Želenský: Tažní ptáci), Ragueneau (E. Rostand: Cyrano z Bergeracu), Casimir Mori­zet (A. Bisson: Zázraky magnetismu), Biskup a král Štěpán (F. Coppée: Pro korunu), Michel Borniche (R. Planquette: Dva don Juanové), Talbot (F. Schil­ler: Panna Orleanská), Rytmistr hrabě Lehden­burg (F. A. Beyerlein: Čepobití), Jupiter (J. Offen­bach: Orfeus v podsvětí), Rubeš (F. X. Svoboda: Olga Rubešová), Václav Koranda (F. A. Hora: Žiž­ka před Příběnicemi), Václav Procházka (O. Fas­ter: Zelené mládí), Vodník (G. Hauptmann: Po­topený zvon), Direktor Pilnáček (F. X. Svoboda: Čekanky) – 1904; Izák (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Augustin Petržel (A. Pulda: Čert na zemi), Francolin (P. Veber: Lutti), Koloman Szupan (J. Strauss: Cikánský baron), Isidor Lechat (O. Mirbeau: Obchod je obchod), Dr. Petypon (G. Feydeau: Dáma od Maxima), Malardot (P. Ber­ton, Ch. Simon: Zaza), Lambertuccio (F. v. Suppé: Boccaccio), Kašpar Všudybyl (H. Drachmann: Byl jednou jeden král), Sedláček (J. Štolba: Její systém), Otto Kulíšek (K. Kraatz: Automobilista), Menelaos (J. Offenbach: Krásná Helena), Lucifer (I. Madách: Tragedie člověka), Dědeček Kajlík (B. Viková-Kunětická: Přítěž) – 1905.

ND

Malvolio (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Bar­toloměj Pecka (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání) – j. h. 1906.

Pištěkovo div.

Jehlička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabun­dus) – 1907.

Lidové div. v Libni – M. Kučerová-Groszová

Lord Harry Babberley (B. Thomas: Charleyova teta), Kalistrát Grigorjev (A. F. Pisemskij: Hoř­ký osud), Rabbi Geršom (E. Tréval: Válka bohů), Janikov (H. Sudermann: Zkáza Sodomy), Romeo Petrick (K. Laufs: Blázinec na cestách), Lotha, svobodný pán z Falkenhagenu (O. Blumenthal: Víla Svéhlavička), Hrabě de Giray (A. Dumas ml.: Dáma z kameliemi), Baron Scarpia (V. Sardou: Tosca), Roger Goodlake (M. L. Ryleyová: Malá Peggy), Tob (J. Vrchlický: Godiva), Guattinara (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navar­ské), Karlíček (F. S. Finžgar: Divý lovec) – 1908; Děd, král pohádek (F. Lier: Pohádka o Červené Karkulce), Celestin (F. Hervé: Mamzelle Nitou­che) – 1909.

Režie

Dobrovolného spol.

G. Hauptmann: Potopený zvon, J. Kvapil: Princez­na Pampeliška, F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva, tíž: Renesance, E. Bozděch: Světa pán v županu – 1899/1900.

ND Lublaň

B. Bjørson: Bankerot, P. Berton, Ch. Simon: Zaza, L. Krenn, K. Lindau: Brez denarja, W. Barrett dle H. Sienkiewicze: Quo vadis, M. Hennequin, G. Duval: Anatolov dvojnik [Le coup de fouet] –1902; J. Štolba: Morska deklica [Mořská panna], M. Dreyer: Pokusni kandidat, E. Pailleron: Miš­ka, E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreur, J. A. Kisielewski: Zosia [Karikatury]), G. Verdi: Otello, O. Faster: Lepa Lida [Krásná Lída], K. Že­lenský: Pravljica o Krišpinčku [Pohádka o Kryš­pínkovi], H. M. Paull: Novi klovn, F. Govekar: Legionarji, R. Lothar: Kralj Harlekin, P. I. Čajkov­skij: Onjegin, A. Dennery, J. Verne: Pot okoli zemlje v 80 dneh [Cesta kolem světa v 80 dnech], H. Suder­mann: Dom [Domov] – 1903; I. Cankar: Kralj na Be­tajnovi, M. Maeterlinck: Monna Vanna, J. Strauss: Cigan baron, M. A. Šimáček: V tujem zraku [Jiný vzduch], D.-F.-E. Auber: Nema iz Portici, W. W. Col ­lins: Sever proti jugu ali Boj za osvobojenje suž­njev – 1904; A. Bisson: Dobri sodnik [Le bon juge], E. Bozděch: Sveta vladar v škripcih [Světa pán v županu], J. Verne, R. Elcho: Carjev kurir, R. Planquette: Zvonovi korneviljski – 1905; J. Štol­ba: Potujem s hčerko [Její systém], H. Ibsen: Sovraž­nik ljudstva [Nepřítel lidu], F. Milčinski: Cigani, K. Kraatz: Luce in Lipe, zmagoslavna dirkača [Der Kilometerfresser], R. Dellinger: Don Cezar – 1906.

MD Plzeň

V. Parma: Amazonky carevniny, P. Veber, M. Sou­lié: Chudinka Champeray, A. Bisson: Zázraky mag­netismu, F. A. Beyerlein: Čepobití, J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, O. Faster: Zelené mládí – 1904; J. Strauss: Cikánský baron, P. Veber: Lutti, O. Mir­beau: Obchod je obchod, F. v. Suppé: Boccaccio, H. Berté: Milionová nevěsta, J. Offenbach: Krásná Helena, B. Viková-Kunětická: Přítěž – 1905.

Pištěkovo div.

F. Sokol Tůma: Pasekáři – 1907.

Lidové div. v Libni – M. Kučerová-Groszová

A. F. Pisemskij: Hořký osud, E. Tréval: Válka bohů, F. S. Finžgar: Divý lovec – 1908; J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, V. Sardou: Tosca – 1909.

Překlady

A. Mars, M. Desvallières, h. R. Planquette: Dva don Juanové, MD Plzeň 1904; P. Veber: Lutti, tam­též 1905; M. Hennequin, G. Duval: Manžel šibal, tamtéž 1906; F. S. Finžgar: Divý lovec, spol. M. Kučerové-Groszové 1908; I. Cankar: Král na Betajno­vě, Švandovo div. 1909. ■ Do slovinštiny: K. Želen­ský: Pravljica o Krišpinčku [Pohádka o Kryšpín­kovi], ND Lublaň 1903; E. Bozděch: Sveta vla­dar v škripcih [Světa pán v županu], tamtéž 1905; B. Viková-Kunětická: Punčka [Holčička], tamtéž 1910.

Hra

Pohádka o Červené Karkulce, spol. M. Kučerové­-Groszové 1909.

Prameny a literatura

MZA: Sbírka matrik, 7901 Kroměříž – sv. Mořic, matrika narozených 1869–1887, fol. 116. ■ -al: Divadelní společnost A. Dobrovolného, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 247; nb [P. Nebeský]: Diva­dlo, Plzeňské listy 2. a 29. 11. 1904; 11. 2. 1905; nesign.: F. L., Divadlo 8, 1909/10, s. 416; tamtéž 9, 1910/11, s. 266 [úmrtí]; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 244; K. Hlavatý: Z jevišťátek a z velkých scén, [1931], s. 65n.; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 171, 228; D. Moravec: Vezi med slovensko in češko dramo, Ljubljana 1963, s. 252–254. ■ Otto; Buchner, Lublaň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 580–582

Autor: Dubská, Alice