Caban, Šimon

Šimon
Caban
19. 7. 1963
Praha
tanečník, choreograf, scénograf

Studoval architekturu a scénografii na VŠUP, spolu s bratrem Michalem založil soubor Baletní jednotka Křeč (1980), kde byl vedoucí režisérskou, choreografickou a výtvarnickou osobností. Podílel se autorsky i jako tanečník na inscenacích TV 20.10 – Právě tady (1984) a Baletní jednotka Křeč na laguně Varadero – no to snad ani není možný (1985). Po utlumení činnosti Baletní jednotky Křeč pracoval v oboru audiovizuálních médií a jako nezávislý výtvarník. V Karlíně vypravil muzikál Má férová Josefína (1994), v Plzni Baloghovo taneční divadlo Casanova (1994) aj. Od 1996 spolupracoval s Pražskou pětkou v divadle Akropolis. Účastnil se scénografické výstavy Pražské quadrienále 1999. Bratr Michala Cabana, s kterým spolupracoval na výtvarných, režijních a filmových projektech (MFF Karlovy Vary), film Don Gio (1992) aj.

Literatura

Bílková, M.: Czech Stage Design at the End of the Millenium, Czech theatre 1999, č. 15 • Dvořák, J.: Opera Furore & Opera Mozart Praha, Pražská scéna 1994 • Chtiguel, O. F.: Pražská pětka, Divadelní revue 1991, č. 1 • Ptáčková, V.: Scénografie jako poznaná nutnost, Svět a divadlo 1995, č. 3


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 35–36