Kühnl, Jan Baptist

Jan Baptist
Kühnl
16. 9. 1849
Praha
23. 10. 1904
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Překladatel a upravovatel divadelních her.

Rodiče uzavřeli sňatek až po K. narození, v listopadu 1849. Otec Georg K. se živil jako kočí a domovník, avšak v matrice oddaných je zapsán jako vojín. K. vystudoval moder­ní filologii na pražské univerzitě; 1870–75 pracoval jako vychovatel v Haliči, Rusku, Uhrách a ve Francii. Po návratu do vlasti učil na pražských soukromých i veřejných školách a věnoval se psaní. Přispíval do mnoha časo­pisů (mj. Divadelních listů, Hlasu národa), kde publikoval zejména humoresky a veselé povídky. Masarykův slovník naučný uvádí, že zpracoval a vydal tři gramatické příručky (Mluvnice jazyka latinského, Cvičebnice jazy­ka anglického – 1895; Les adjectifs français; nezjištěny). Pracoval také jako jednatel pro ne­oficiální divadla a divadelní spolky. Varovné upozornění, otištěné koncem 1893 v Besed­ních listech, naznačuje jeho podvodné jednání (neoprávněné inkasování poplatků za provo­zovací práva). Od 1879 byl ženat, nejmladší ze tří dětí, dcera Marie Louisa K. (1891–1945), navázala na jeho literární aktivitu jako překla­datelka a upravovatelka (Pražské kvítko, 1907; Dobrodružství lorda Fauntleroye, 1922; Terno secco, b. d.; některé otcovy texty).

Své překlady a úpravy her – většinou frašek a veseloher – francouzských, německých a an­glických, ale i italských, ruských, španělských a maďarských autorů pilně dodával ředitelům divadelních společností, předměstským scé­nám i ochotníkům. V mnoha případech šlo o hry již dříve přeložené (J. Arbesem, B. Fri­dou, M. A. Šimáčkem, J. Vrchlickým ad.) pro PD a později pro ND; je možné, že K. tyto překlady pouze upravoval. Jeho podíl však nelze blíže určit, neboť texty se většinou ne­zachovaly. K. práce jen výjimečně pronikly do PD a ND, zato je hojně (včetně překladů operetních) uváděl P. Švanda ze Semčic a další ředitelé divadelních společností (F. Pokorný, J. Pištěk, V. Budil ad.) i ochotnické spolky, pro něž byly patrně finančně výhodnější než překlady renomovaných autorů. Pro potřeby ochotníků je 1875–1904 vydávali J. Mikuláš Boleslavský, J. R. Vilímek, M. Knapp, mnohé vydával K. vlastním nákladem. Ve Švando­vě repertoáru zaujímaly K. překlady a adap­tace spolu s převody a úpravami E. Peškové a J. J. Stankovského největší místo. Nejed­nou je zveřejňoval pod svým jménem, ačkoli základem bylo dramatické či prozaické dílo jiného autora. Za dramatizaci Jiráskových Psohlavců pořízenou bez autorova souhlasu byl soudně stíhán, nicméně text opakovaně vydával. K. patřil k nejvýkonnějším překla­datelům své doby (Masarykův slovník naučný udává čtyři sta padesát překladů), avšak kritika (F. Zákrejs, F. V. Krejčí) hodnotila jeho převo­dy značně negativně, vedle literárních slabin jim vytýkala mluvnickou nesprávnost i četné divadelní nedostatky.

Pseudonymy a šifry

Robert Veselý, J. B. K., K. R.

Překlady a úpravy her a libret

V. Sardou: Bodří venkované, Švandova spol. Plzeň 1873, t. 1888; H. Meilhac, L. Halévy: Lehká mar­kýzka, Švandova spol. Smíchov 1874; E. Grangé, V. Bernard: Křtiny malého Karlíčka, tamtéž 1875; H. Meilhac, L. Halévy: Babí léto, Kramuelova spol. Plzeň 1876, i t.; tíž: Tento Toto a tato Tata [Toto Périchole], Švandova spol. Plzeň 1876; J. Racine: Phaedra, tamtéž 1878; E. Labiche, A. Delacour: Bílé sýkorky, tamtéž 1879; V. Sardou: Dora, tamtéž 1879; F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Čech a Ma­ďar, tamtéž 1879, t. s tit. Slovutná paní b. d., hráno i s tit. Na plzeňském trhu, Proslulá paní, Most lás­ky; I. Brüll: Zlatý křížek, tamtéž 1880; E. Labi­che, A. Delacour: Ptáčátka, tamtéž 1880; E. La­biche; A. Duru: Tajný kabinet [Les samedis de Mada me], PD 1881, t. 1887, hráno i s tit. Pikantní soboty paní Pommerarové; E. Labiche, A. Dela­cour: V doupěti lva, Pokorného spol. Plzeň 1881; G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy, Švandova spol. Smíchov 1881, t. 1882, hráno i s tit. Jaké jsou naše ženy; G. Ohnet: Sergius Panin, tamtéž 1882; H. Wilken, O. Justinus: BilínMilín [Kyritz–Py­ritz], PD-NČD 1882; S. Leverdier: Nana a její dcera, Švandova spol. Smíchov 1882; G. v. Moser, F. v. Schönthan: Reif z Reiflingů, Pokorného spol. Plzeň 1883; E. Erckmann, A. Chatrian: Tvrdo­hlavci [Les Rantzau], Švandova spol. Smíchov 1883, i t.; F. Nissel: Čarodějka, tamtéž 1883; V. Sardou: Fedora, tamtéž 1883, t. 1884; O. Feuil­let: Pařížský román, tamtéž, t. 1884; H. Chivot, A. Duru: Arthurova lesť, Pokorného spol. Plzeň 1883, t. 1887; i t.; H. Crisafulli, H. Bocage: Perla, Švandova spol. Smíchov 1884, t. b. d.; K. A. Raida: Princ Orlovský, tamtéž 1884; G. Ohnet: Majitel hutí, tamtéž 1884, t. 1885; F. v. Schönthan: Villa Blancmignon, tamtéž 1884; E. Grenet-Dancourt: Tři ženy na jednoho muže, Švandova spol. Plzeň 1884; M. Desvallières: Půjč mi svou ženu, Švando­va spol. Smíchov 1884, i t.; E. Augier, E. Foussier: Chudá /Nahá/ lvice, tamtéž 1884; E. Grangé, V. Bernard: Zbloudilá ovečka, ND-NČD 1884; R. Planquette: Rip-rip, Pištěkova spol. Plzeň 1884; F. v. Schönthan: Jaromír Kvítek, Pištěkova spol. ND Brno 1884, i t., hráno i s tit. Její první láska; F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek, Švan­dova spol. Plzeň1884, t. 1885; J. Rosen: Naše děv­čata, tamtéž 1885, i t.; R. Kneisel: Papageno v al­maře, Švandova spol. Smíchov 1885, t. [1903]; E. Labiche, A. Delacour: O milion, tamtéž 1885, hráno i s tit. Ženich s milionem; M. Ordonneau: Pan Godin a jeho dcery, Švandova spol. Plzeň 1885; A. Dumas ml.: Denisa, tamtéž 1885; J. Rosen: Stra­šidla, tamtéž 1885; F. v. Schönthan: Zlatý pavouk, Pokorného spol. ND Brno 1885, t. [1896]; A. Valabrègue: Manželské štěstí aneb Z ráje man­želského, Švandova spol. Smíchov 1886, t. 1889; A. L’Arronge: Cesta k srdci, Pištěkova spol. Plzeň 1886; R. Kneisel: Ona něco ví!, tamtéž 1886, t. 1887; E. Labiche, E. Gondinet: Naše sousedky, Pištěkova spol. Vinohrady 1886; J. Rosen: Deficit aneb Anna s čertem v srdci, Pištěkova spol. Plzeň 1886; H. Murger, dram. T. Barrière: Studenti a gri­setky, Pištěkova spol. Vinohrady 1886, hráno i s tit. Ze života umělců; G. Ohnet: Hraběnka Sarah, Švandova spol. Smíchov 1886; F. a P. Schönthano­vé: Paní ředitelka Švehlová [Der Raub der Sabin­nerinen], Pištěkova spol. Plzeň 1886; J. Rosen, O. Blumenthal: Žena dvou mužů [Halbe Dichter], tamtéž 1886; A. Belot, E. Villetard: Poslední vůle Césara Girodota, t. 1886, ND Brno 1891; P. Fer­rier, H. Bocage: Paní doktorka [La doctoresse], Pištěkova spol. Vinohrady 1887; W. Mannstädt: Miss Vanda a monsieur Blondin, Pištěkova spol. Plzeň 1887; A. Decourcelle: Hlídal mou ženu, tam­též 1887; O. Blumenthal: Šíp Amorův [Der Probe­pfeil], tamtéž 1887; R. Kneisel: Slídil, Čmuchal, Klepal, tamtéž 1887; týž: Desdemonin šáteček, tamtéž 1887, t. b. d., hráno i s tit. Osudný šáteček; H. Gibbon: Manžel v base, tamtéž 1887, t. [1888]; F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Zlaté rybky, tamtéž 1887, t. 1890; V. Sardou: Georgette, tamtéž 1888; A. Valabrègue, M. Ordonneau: Není Durand jako Durand, Budilova spol. Plzeň 1888, i t., hráno i s tit. Kořenář a advokát; H. Chivot, A. Duru: Svat­ba reservistova, tamtéž 1888, hráno i s tit. Copak je to za vojáka; T. Barrière, E. Gondinet: Třeštidlo [Tête de Linotte], tamtéž 1888; J. B. Günther: Mla­dý lékař a staré panny [Der neue Stiftsartzt], Švan­dova spol. ND Brno 1888; E. Pailleron: Myška, tamtéž 1888, t. 1891; G. v. Moser: Svůdná Amazon­ka (volně zprac.), Pištěkova spol. Plzeň Vinohrady 1889, t. s tit. Svůdná dívka, [1898]; P. Decour­celle, H. Crémieux dle L. Halévyho: Abbé Constan­tin, Budilova spol. Plzeň 1889, hráno i s tit. Ves­nický farář; A. Dumas ml.: Francillon, tamtéž 1889; F. v. Schönthan: Cornelius Voss, tamtéž 1889; R. Kneisel: Strýček ferina [Der liebe Onkel], tamtéž 1889; L. Brentano: Po amerikánsku, tamtéž 1889; anon.: Domovníkovo tajemství, Pištěkova spol. Vi­nohrady 1889; A. Bisson, A. Mars: Madame Boni­vard, Budilova spol. Plzeň 1889, hráno i s tit. Ta milá paní tchýně, t. s tit. Překvapení z rozvodu [1892]; J. Echegaray: Světec či blázen, tamtéž 1889; E. Labiche, E. Martin: Vojanská krev, Švan­dova spol. ND Brno 1889, t. 1890; P. Siraudin, E. Lafargue: Tři klobouky, t. 1890, Uranie b. d.; H. Sudermann: Čest, Pištěkova spol. Plzeň 1891; G. Davis: Hastroš, Budilova spol. Plzeň1891; Hof­meier: Pytláci, Pištěkova spol. Plzeň 1891; A. Bis­son: Nebožtík Toupinel, ND Brno 1891; L. Fulda: Ztracený ráj, Pištěkova spol. Plzeň 1891, t. b. d.; W. Henzen: Cikánská baronka [Die Pfalzgrä­fin], tamtéž 1891; J. Echegaray: Velký Galeotto, t. [1891], Budilova spol. Plzeň 1892; Ph. Gille: Uhlíři, t. 1891, tamtéž 1893; G. Verga: Sedlák ka­valír, t. [1891], tamtéž 1892; K. Laufs: Blázinec na cestách [Pension Schöller], Pištěkova spol. ND Brno 1892, t. [1892]; O. Blumenthal, G. Kadelburg: Praha je Praha [Die Großstadtluft], Budilova spol. aréna Plzeň 1892, t. [1892]; K. Muray: Husarská láska, t. [1892], tamtéž 1893; A. Millaud, E. de Na­jac: Paragraf 330, t. [1892], Aréna na Smíchově 1899; F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Dva šťastné dny, Budilova spol. aréna Plzeň 1893, t. [1893]; W. S. Gilbert, h. A. S. Sullivan: Kapitán Wilson, Aréna na Smíchově 1893; O. Blumenthal, G. Ka­delburg: Cesta na východ, tamtéž 1893, t. s tit. V za­jetí b. d.; K. Laufs: Fešácký Vojta, tamtéž 1893; H. Sudermann: Domov, Pištěkova spol. ND Brno 1893, t. 1894; L. Krenn, K. Lindau: Bujná krev, spol. P. Švandy ml. Plzeň1893; E. Pohl: Krasojezd­kyně, t. 1894, spol. P. Švandy ml. Smíchov 1896; O. Walther: Proces hraběcích dědiců, spol. P. Švan­dy ml. Plzeň 1894; B. Thomas: Charleyova teta, tamtéž 1894, t. b. d., hráno i s tit. Student v sukních; R. Nordmann: Padlí andělé, tamtéž 1894; L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka, Pištěkova spol. ND Brno 1894, t. [1904]; B. Buchbinder, F. Reimer: Sňatek na zkoušku [Heirat auf Probe], tamtéž 1894, hráno též s tit. Vydlužená rodina; J. Mary, G. Grisier: Po­msta milenky aneb Roger la Honte, Budilova spol. Plzeň 1895; E. Grangé, Lambert-Thiboust: Zloděj­ka dětí, t. [1895], spol. P. Švandy ml. ND Brno 1896, hráno též s tit. Ukradené dítě; G. Rovetta: Bezectní, t. [1895], Uranie 1903; H. Demesse: Mat­ka sokyně, Uranie 1896; E. Labiche: Trebizonda v třetím poschodí, t. [1896], Uranie b. d.; G. Kadel­burg: Hloupý August, t. [1897], s tit. Poručík v ci­vilu Uranie 1906; [E. Tarbé, A. Dennery]: Mučed­nice, Pištěkova spol. ND Brno 1897; H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena, tamtéž 1897; G. du Maurier: Trilby, tamtéž 1897; J. Jarno, H. Fischer: Pět sester Barissonových [Der Rabenvater], tamtéž 1897, t. s tit. Krkavčí otec b. d.; B. K. [O. Blumen­thal, G. Kadelburg]: Následky dostaveníčka [DieSchöne vom Strande], t. [1898], ochotn. Ústí n. O. 1898, též s tit. Hanzi Vejvara, Kráska z Ostende, Emanuel Pyšišvor; K. Karlweis: Hrubá košile, La­cinova spol. ND Brno 1898, t. [1901]; W. Gillette: Sever proti Jihu [Held by the Enemy], tamtéž 1899, t. [1902]; O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka, tamtéž 1899, t. b. d.; K. Laufs, [K. Kraatz]: Bratři Sokolové, Pištěkova spol. Vinohrady 1899, t. 1904; A. Valabrègue, M. Hennequin: Coralie et compagnie, Trnkova spol. Plzeň 1901; A. Delacour: Esperanto aneb Nervosní muži, t. [1901]; A. Bis­son: Její zlatoušek, Uranie 1915; [P. Gavault, R. Charvay]: Zázračné dítě, Deklarace 1919; G.Da ­vis: Katakomby, t. b. d.; F. v. Schönthan: Princ motýlek, t. b. d., Uranie b. d.; H. Meihac, A. Millaud: Kozácká krev aneb Princezna Ninon, Uranie b. d.; A. W. Pinero: Modrá jeskyně, Uranie b. d. ■ H. Chivot, A. Duru, h. E. Audran: Velkomogul, Pištěkova spol. Plzeň 1886; P. Burani, E. Humbert, h. A. Messager: Pěnkava z Bazaru aneb Francouzové v Alžíru, [La fauvette du Temple], tamtéž 1886; H. Chivot, A. Duru, h. E. Audran: Oliveta, tamtéž 1887; T. Brahl, V. Leon, h. O. Feith: Pipino, dudák savojský, Švandova spol. ND Brno 1890; A. Bau­mann: Slib za pecí, Budilova spol. Č. Budějovice 1892, t. [1896]; F. Zell, R. Genée, h. K. Millöcker: Žebravý student, Uranie 1912.

Hry a dramatizace

Čupr na námluvách, dle starší látky, t. 1883, Švan­dova spol. Smíchov 1887, též s tit. Čupr na ná­mluvách aneb Zámecké schody a Nerudova ulice; Teta v ohni, t. 1885, Švandova spol. 1887; Veselá Praha, Švandova spol. ND Brno 1887; Na vejmin­ku aneb Parcelář a český rolník, Budilova spol. Plzeň 1889; Povedený Ferda, t. 1903; Rodin­ný ďábel, t. 1911. ■ E. Zola: Tereza Raquinová aneb Muka vražedníků, ND Brno 1892, t. 1903; F. E. H. Burnettová: Malý lord, Pištěkova spol. ND Brno 1898, t. 1906; Jan Sladký Kozina (Pso­hlavci), dle A. Jiráska, Švandovo div. 1899, t. 1900.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TÝN N16, matrika narozených fary u P. Marie před Týnem 1846–1854, fol. 86–87; TÝN O7, matrika oddaných tamtéž, fol. 27–28 [sňatek rodičů]; TRS O5, matrika odda­ných u Nejsv. Trojice 1866–1883, s. 197, obr. 212. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 263, obr. 712. ■ F. Zákrejs, Osvěta 15, 1885, s. 477n. [Jaromír Kvítek, Únos Sabinek, Půjč mi svou ženu]; X., ref. Parcelář a český rolník, Plzeň­ské listy 5. 5. 1889; Upozornění, Besední listy 2, 1893/94, s. 13; F. V. Krejčí, ref. Domov, Literární listy 15, 1893/94, zvl. s. 345; I. Mráz, ref. Kraso­jezdkyně, Hlídka literární 12, 1895, s. 102●; ref. dram. Psohlavci: nesign., Světozor 33, 1898/99, s. 262; Národní listy 15. 4. 1899●; O. F. [Faster]: Jest svrchovaně na čase..., Thalie 4, 1899/1900, s. 73n. Dč: Psohlavci před soudem, Lidové noviny  8. 1. 1922. ■ Komenský, LČL, Masaryk, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj:Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 536–539

Autor: Štulcová, Magdalena