Křepelová, Matylda

Matylda
Křepelová
14. 3. 1851
Praha
17. 2. 1906
Řevnice
herečka

Vl. jm. Kröpfelová. Po sňatku vystupovala pod jménem Vinklerová, psáno též Winklerová. – Dcera obuvnického mistra. V šestnácti letech nastoupila u společnosti P. Švandy st. (1867), kam ji přivedla její herecká učitelka E. Peško­vá. Ještě t. r. přešla k řediteli F. Pokornému, koncem 1868 k J. E. Kramuelovi. Na podzim 1869 se vrátila do Švandova souboru, v němž setrvala šest let. Počátkem 1876 nastudovala v PD pohostinsky roli Mariany (Dennery– Cormon: Dva sirotci), přijata však nebyla. Hrála pak krátce v obnovené společnosti F. J. Čížka, v létě hostovala v Kramuelově Aréně v Kravíně. V první polovině 1877 působila u společnosti E. Zöllnerové, na podzim na­stoupila do nové společnosti J. Pištěka, s níž hrála v zimní sez. 1877/78 v Plzni. Odtud se vrátila ke Švandovi, v jehož souboru setrvala do 1883. Před znovuotevřením ND hostovala na angažmá (vystoupila v PD a v NČD) a byla přijata. V květnu 1890 se provdala za vrchní­ho revidenta státních drah Leopolda Vinklera. Plicní choroba a nátlak vedení divadla ji při­měly hereckou dráhu předčasně ukončit; na­posledy vystoupila 8. 5. 1896 v roli plátenice Šestákové v Tylově Paličově dceři. Ze zdra­votních důvodů se přestěhovala do Řevnic, kde žila posledních deset let. Zemřela na ochrnutí plic, pohřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Talentovaná začátečnice projevovala záhy po nástupu na divadelní dráhu silný tragic­ký fond a cit pro vypjaté dramatické polohy. U Kramuela debutovala v lednu 1869 rolí Markéty v Goethově Faustovi, nedlouho poté ztvárnila tit. roli Kolárovy Moniky. Její domé­nou se stal obor prvních milovnic, který ob­sáhla v celé šíři od naivních a sentimentálních (Desdemona v Othellovi, Jane Eyrová v Sirot­ku lowoodském, Amalie v Schillerových Lou­pežnících), hrdinských a tragických (tit. role v Schillerově Panně Orleánské a v Kolárově Mageloně, Kunhuta v Hálkově Záviši z Fal­kenštejna) až po veseloherní a komediální (Shakespearova Viola ve Večeru tříkrálovém a Katuška ve Zkrocení zlé ženy). Patřila k nej­uznávanějším mladým herečkám divadelních společností; obdivovalo ji publikum v Praze, Plzni a venkovských městech, kritika oceňo­vala přesvědčivost jejích výkonů, přirozený mluvní projev nezatížený deklamační kon­vencí. Pod Švandovým vedením se možnosti K. rozvíjely v široké škále různorodých úkolů: vedle světové klasiky (Shakespeare, Schiller) se setkávala s českou dramatikou romantic­kou (Častava, Tyl: Čestmír; Cidlina, Kolár: Žižkova smrt) i s novou tvorbou (Mína, Je­řábek: Služebník svého pána), s množstvím francouzských salonních her (Sardou, Ohnet, Dumas ml., Augier), ale i s ruskou dramatikou (Ostrovskij) a s díly naturalistickými. Posled­ních pět let ve Švandově společnosti bylo nej­plodnějším obdobím její kariéry; v bezpočtu rolí prokazovala svou mnohostrannost. Vedle Hraběnky v prvním českém provedení Beau­marchaisovy Figarovy svatby ztvárnila role v dramatizacích Zolových románů Zabiják a Nana, které spolu s kreacemi J. Šmahy před­stavovaly první projev naturalismu v českém herectví. V zábavné části repertoáru vytvářela okouzlující portréty rozmarných a lehkováž­ných žen (Regina, Sardou: Zamilované psaníč­ko na cestách ad.) a salonních krásek. Přechod na první českou scénu přinesl protagonistce Švandova souboru oslabení dosavadní pozice. Zprvu zastávala ještě obor tragických milov­nic a salonních dam, současně se začínala pře­hrávat do rolí starších žen a matek. Tento její herecký vývoj spadal do nástupu realistické dramatiky (Preissová, Stroupežnický, Šimá­ček, Štolba, Šubert, Jirásek), která jí v po­stavách venkovanek, selských žen a měštek přinášela úlohy, v nichž uplatnila své charak­terizační umění a rozvíjela realistické a natura­listické postupy ze závěru působení u Švandy. Někdejší milovnice, heroina a salonní dáma se stala barvitou portrétistkou žen z lidu a jako představitelka realistického herectví jednou z opor nové dramatiky a dramaturgie v ND. V posledních letech si v nových nastudováních her zopakovala řadu rolí, které vytvořila již dříve, v nových úlohách se už neobjevovala.

Role

Kramuelova spol.

Markéta (J. W. Goethe: Faust), Esmeralda (Ch. Birch­-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží, i Švandova spol. 1869), Monika (J. J. Kolár: Monika, i Pištěkova spol. 1877, Švandova spol. 1881), Paní Velenská z Velenova (A. Berla: Jen s pravdou ven aneb Volte poslance), Pavlinka (F. Hopp: Statek Záhvozd), Teresie (R. Benedix: Moda tyranka), Angelina (V. Sardou: Paragrafy na střeše), Amalie (T. Hell dle V. Ducangea: Tři dny ze života karbaníka aneb Marnotratný syn), Lupáč (J. K. Tyl: Jan Hus), Libuše (F. Stamm: Libuše, kněžna česká aneb Založení Prahy), Emi ­lie (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Johanna (V. K. Klicpera: Loupež aneb Ztracené dítě) – 1869.

Švandova spol.

Ema z Falkenštejna (A. v. Kotzebue: Zazděná jep­tiška), Karolina (R. Benedix: Kočičina čili Vylouče­ní studenti), Desdemona (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benátský), Jane Eyrová (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Královna Žofie (J. K. Tyl: Jan Hus, kazatel betlemský), Kačen­ka (J. Nestroy: Upřímný Romeo a falešná Julie aneb Zámečník a kapitalista), Marie (A. Langer: Pra­ha před sto lety aneb Jidáš ve fraku), Ebba Brahe (E. Bozděch: Baron Goertz), Debora (S. H. Mosen­thal: Debora) – 1869; Jarmila (F. B. Mikovec: Zá­huba rodu Přemyslovského), Katinka (H. v. Kleist: Katinka Heilbronská), Dolores (V. Sardou: Vlasť), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuartovna), Hraběn­ka z Angerolles (O. Leroy, Regnier: Oko za oko, zub za zub!), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Marguerita Gautierová (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi), Mína (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Doris Quinaultová (A. E. Brachvo­gel: Narcis) – 1870; Judita (F. Hebbel: Judita), Viola (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Grisel ­da (F. Halm: Griselda), Evička (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Nicole Andryová (T. de Banville: Gringoire), Hero (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Anna (L. Anzengru­ber: Farář z Podlesí), Lady Macbeth (W. Shake­speare: Macbeth), Rychtářka (K. Světlá, dram. E. Pešková: Vesnický román), Rozárka (J. K. Tyl: Paličova dcera), Drahomíra (týž: Drahomíra a její synové), Verunka (Ch. Birch-Pfeifferová: Sedlák Zlatodvorský), Ida z Felseku (táž dle B. Auerbacha: Vesnice a město), Klára Vignotová (A. Dumas ml.: Levoboček) – 1871; Klára (J. Korzeniowski: Spe­kulant), Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa), Fernanda (V. Sardou: Fernanda), Emi­lie (F. Kaiser: Žebrákova poslední vůle), Laura (B. Bjørnson: Novomanželé) – 1872; Johanna (F. Schiller: Panna Orleanská), Hraběnka Someri­ve (T. Barrière, A. Regnauld de Prebois: Hraběnka Somerive), Cesarina (A. Dumas ml.: Žena Clau­diova), Christiane (E. Gondinet: Christiane, dcera dvou otců), Mistress Eva Blounth (V. Sardou: Ra­bagas), Volumnie (W. Shakespeare: Koriolan) – 1873; Clarissa de Montaiglin (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Terezka (A. Varry: Císař Josef II. a jeho doba), Abigail (E. Scribe: Sklenice vody) – 1874.

PD

Mariane (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci) j. h. – 1876.

Kramuelova spol.

Luisa (F. Schiller: Úklady a láska) j. h., Zuzanka (J. B. Schenk: Vesnický lazebník), [?] (E. Raupach: Škola života) – 1876.

Spol. E. Zöllnerové

Amalie (J. Nestroy: Novověká Pompadourka), Ju­lietta (H. Meilhac: Opisovač), Jenerálová z Manns­feldů (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bremerové: Matka a syn), Debora (S. H. Mosenthal: Debora, i Švandova spol. 1879), Sidonie (A. Daudet, A. Be­lot: Fromont junior a Risler senior, i Pištěkova spol. 1877) – 1877.

Pištěkova spol.

Antonie Turletová (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Slaměný hrb a hedvábné srdce), Aurora (Ch. Le­cocq: Giroflé-Girofla), Valentina (A. Belot: Dcera hráčova), Carevna Eliška (J.-F.-A. Bayard, Ch. Lafont: Vězeň carevny), Lubov Pavlovna (N. I. Čern­javskij: Občanský sňatek), Marie (J. V. Frič dle H. T. Schmida: Břetislav Bezejmenný), Mathilda (E. de Girardin: Pokuta ženy) – 1877.

Pokorného spol.

Amalie (F. Schiller: Loupežníci, i Švandova spol. 1882) – 1878.

Švandova spol.

Noemi Clarksonová (A. Dumas ml.: Cizinka), Ame­lie (J. Słowacki: Mazepa), Alžběta (H. Laube: Hra­bě Essex), Markéta (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské) – 1879; Kalpurnia (W. Shake­speare: Julius Caesar), Regan (týž: Král Lear), Paní Pejsková (A. L’Arronge: Dobročinné paní), Ger­vaisa (E. Zola, dram. W. Friedrich: Zabiják), Sarah O’Donnorová (G. Ohnet: Hraběnka Sarah), Dona Clorinda (E. Augier: Dobrodružka) – 1880; Marie Leterierova (E. Augier: Fourchambaultové), Miss Junia Graftonová (H. Laube: Náměstek ben­gálský), Carevna Kateřina (I. F. Castelli: Car Petr Veliký), Hermance (E. Labiche, E. Gondinet: Ze tří nejšťastnější), Markéta (A. Delacour, A. Henne­quin: Růžová domina), Hraběnka (P.-A. C. de Beau­marchais: Bláznivý den aneb Figarova svatba) – 1881; Lucy Watson (E. Pailleron: Svět, v němž se nudíme), Častava (J. K. Tyl: Čestmír), Judita + He­lena (A. Wilbrandt: Dvojčata), Odetta (V. Sardou: Odetta), Královna Kunhuta (V. Hálek: Záviš z Fal­kenštejna), Jeanne (G. Ohnet: Sergius Panin), Hed­vika (T. Körner: Hedvika), Nana (E. Zola, dram. O. Gastineau a W. Busnach: Nana), Madame Vert­pré (E. Zola: Rabourdin a jeho dědicové), Anežka de Champrosé (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Clo­tilda (V. Sardou: Fernanda), Hraběnky Dubarry (J. J. Stankovský: Ve Versaillu), Verunka (L. Anzen­gruber: Sedlák křivopřísežník), Raymonda (A. Du­mas ml.: Pan Alfons), Pietra (S. H. Mosenthal: Piet­ra), Katuška (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Božena Jelenská (A. Lokay: Královna plesu), Lady Georgina Clarencová (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Baronka Helena (M. Bałucki: Truhlář a jeho synové) – 1882; Mage­lona (J. J. Kolár: Magelona), Donna Diana (A. Mo­reto, ú. K. A. West: Donna Diana), Kleopatra Ma­majevová (A. N. Ostrovskij: Tak se dělá kariéra), Markétka (F. Nissel: Čarodějnice), Anna Vanneau (Dumanoir, A. de Keraniou: Jedna se směje, druhá pláče), Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Regi­na (V. Sardou: Zamilované psaníčko na cestách), Fedora (týž: Fedora), Andrea (týž: Andrea) – 1883.

PD

Baronka de Cambri (H. Meilhac, L. Halévy: Frou­-Frou) j. h., Eva z Losů (J. J. Kolár: Magelona) j. h., Kněžna (E. Gondinet: Velké děti) – 1883.

ND

Josefina (E. Bozděch: Světa pán v županu) – 1883; Hippolita (W. Shakespeare: Sen v noci svatojan­ské), Eliška Polská (V. Vlček: Eliška Přemyslovna), Maršálková d’Estrées (E. Bozděch: Z doby kotillo­nů), Juliina kojná (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Rebeka (J. J. Kolár: Pražský žid), Paní Marécha­lová (E. Augier: Pelikán), Batšéva (J. Zeyer: Su­lamit) – 1884; Královna Marie Juliana (E. Scribe: Ministr a obchodník), Kateřina (V. Sardou: Bodří venkované), Sara Mattusona (V. Sardou: Vlasť) –1885; Ludmila (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Sibylla (J. Vrchlický: Exulanti), Yvonna (A. Villiers de L’Isle-Adam: Útěk), Moravcová (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1886; Anna Ivánovna Pospělová (A. I. Palm: Náš přítel Něklužev), Marie Dubská (L. Stroupežnický: Naši furianti), Inéz (P. Calderón: Sudí zalamejský) – 1887; Vévodkyně z Friedlan­du (F. Schiller: Piccolomini, Valdštejnova smrt), Olga Pavlovna Gurmyžská (A. N. Ostrovskij: Les), Paní Barbora Zoufalová (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Zuzana Herzogová (J. J. Kolár: Mraven­ci), Verunka (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic) – 1888; Eurydike (Sofokles: Antigona), Juana (J. Echegaray: Světec či blázen), Kornelie Poissardová (E. Bozděch: Jenerál bez vojska), Mešjanovka (G. Preissová: Gazdina roba) – 1889; Havlová (A. Jirásek: Vojnarka), Stařenka Buryjov­ka (G. Preissová: Její pastorkyňa), Stará Řehačka (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Představená ústavu U Vlašťoviček (F. Hervé: Mamzelle Ni­touche), Hromádková (F. A. Šubert: Velkostat­kář) – 1890; Paní Heineková (H. Sudermann: Čest), Fevroňa Petrovna Pošlepkina (N. V. Gogol: Revisor), Margreta (A. Jirásek: Kolébka) – 1891; Soukupová (F. X. Svoboda: Směry života) – 1892; Veronika Vorlíčková (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Paní Kateřina Šestáková (týž: Paličova dcera) – 1893; Betty (M. A. Šimáček: Jiný vzduch), Tulpová (G. Hauptmann: Hanička), Lízalka (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Kopecká (A. Jirásek: Otec) – 1894.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství, konskripce, kart. 312, obr. 567, 568 [Kröpfel], kart. 695, obr. 910. [Winkler]. NMd: sign. T 128 almanach spol. Číž­kovy (1876 Pardubice), Kramuelovy (1868/69 Tábor), Pištěkovy (1877/78 Plzeň). ■ Městské di­vadlo, Český lev 1. 1. 1871 [Plzeň]; P.: M. V.-K., Světozor 30, 1895/96, s. 312●; nekrology: K. [R. J. Kronbauer], Divadelní list Máje 2, 1905/06, s. 121n.; Divadlo 4, 1905/06, s. 226n.●; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 248–250; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 80–82, 88, 123; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d.,DÚk; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, zvl. s. 64–66, 76. ■ NDp; PD-rep, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj:Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 527–530

Autor: Šormová, Eva