Kozlanský, Jan František

Jan František
Kozlanský
asi 1833
[?] Klášter (Klášter Hradiště nad Jizerou)
9. 6. 1879
Dobruška
Divadelní ředitel, herec a režisér.

K. rodiště uvedené na jedné z koncesí není potvrzeno příslušnou matrikou. Vyučil se dlaždičem. Nedlouhý divadelní život strávil u venkovských společností. 1860 debutoval na Zbraslavi u J. A. Prokopa, v dalších osmi letech prošel družinami F. Zöllnera (1860), J. Kullase (přelom 1860/61), J. J. Stránského (1861, 1864–65 i jako režisér a artistický správce; tehdy už byl ženat s herečkou Ma­rií, roz. Kressyovou), znovu J. A. Prokopa (1862), A. Szeninga (1863), V. Brauna (1865) a V. Prokopové (1865). 1866 žádal o povolení pořádat divadelní zábavy, koncesi získal až v dubnu 1868. Pak mu byla každoročně ob­novována, 1873 až po odvolání proti zamíta­vému rozhodnutí (vydáno na základě udání, že v Čáslavi uváděl necenzurované hry, hrál bez povolení v okolních obcích a v představeních se zpívaly politicky nevhodné kuplety). Ve věku šestačtyřiceti let podlehl plicní tu­berkulóze. Podnik převzala vdova Marie. Ko­čovným hercem se stal syn Václav K., který začínal v rodičovské společnosti a během své divadelní dráhy zastával různé typy rolí ve fraškách (Kubánek, Šamberk: Éra Kubánko­va), salonních dramatech (Vévoda de Bligny, Ohnet: Majitel hutí), historických veselohrách (Karel IV., Vrchlický: Noc na Karlštejně) i v dramatu realistickém (Čabelický, Strou­pežnický: Sirotčí peníze).

K. začínal u Prokopa jako herec malých rolí a šablonoval cedule, u Kullase byl i nápově­dou. Při druhém pobytu u Prokopa zastával už milovnický a hrdinský obor. Vystupoval v čet­ných úlohách, zvláště v českém romantickém repertoáru (největší rolí byl Jan Žižka v Kolá­rově tragédii Žižkova smrt), ale i v komických rolích z mnoha veseloher a frašek, tvořících nezbytnou většinu repertoárové nabídky ces­tujících družin. Se svou společností se nej­častěji pohyboval ve východních Čechách, v oblasti Vysočiny a v Polabí (Turnov, 1868; Jičín, Nová Paka a Dvůr Králové, 1869; Nový Bydžov, Ústí n. Orlicí, 1870; Jaroměř, Bran­dýs n. Labem, Mnichovo Hradiště, 1871; Hlin­sko, 1872; Opočno, 1873; Náchod, Jaroměř, 1874, Přibyslav, 1878). 1871 zřídil v Jaroměři jednoduchou letní arénu v hostinci Na Špici (pohostinsky tu vystoupil J. V. Slukov jako Žižka v Kolárově tragédii Žižkova smrt), 1877/78 hrál v aréně v Humpolci. V soubo­ru míval několik dobrých herců. 1868 začínal s K. Chalupeckým, A. Ludvíkem, s manželi Pázdralovými, Šmídovými ad. (s nimi uve­dl mj. Kolárovu Žižkovu smrt, Tylovu Lesní pannu a Jana Husa, Schillerovy Loupežníky a Mosenthalovu Deboru). Později u něho pů­sobil F. Vratislav (hrál Shakespearova Othel­la), krátce E. Vojan a komik F. Šípek, 1877/78 J. Bollard, P. Řada, V. Spurný. Divadelní dráhu u něho začínali budoucí ředitelé T. Kratochvíl a J. Štekr. K. uváděl běžný dobový repertoár: hry J. J. Kolára, J. K. Tyla, F. V. Jeřábka, ob­líbené dramatizace románů J. Vernea, nejrůz­nější frašky a veselohry. Svou repertoárovou nabídkou však někdy klamal a pod názvem určité hry (např. Stroupežnický: Černé duše) uváděl jiný kus. Vedle solidnějších a umělec­ky ambiciózních cestujících souborů šedesátých let (Kramuelův, Švandův) představovala K. společnost podnik podstatně nižší úrovně.

Role

Zöllnerova spol.

Ryšavý (R. Benedix: Moda tyranka) – 1860.

Prokopova spol.

Josef (S. H. Mosenthal: Deborah aneb Křesťan a židovka), Roller, později Franc (F. Schiller: Lou­pežníci v českých lesích) – 1861; Mlynář Votruba (J. Nestroy: Enšpigl), Šikovatel Sekáček (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku) – b. d.

Braunova spol.

Pan Kopřiva (J. Nestroy: Nehody starého mláden­ce) – 1869.

Kozlanského spol.

Monflanquin (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže), Tesař Kuljevič (L. Angely, ú. J. K. Tyl: Me­renda) – 1877; Fileas Fogg (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa za 80 dní), Jan Žižka (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1878; Ladislav (G. v. Moser: Pan sekretář aneb Potrhlý krejčí) – b. d.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 26-3856 Dobruška, matrika zemřelých 1845–1884, s. 502. NA: fond PM 1861–1870, kart. 868, sign. 8/6/10/241, kart. 880, sign. 8/6/21/27, 1871–1880, kart. 1241, sign. 8/6/10/7 [koncese]. NMd sign. T 128: almanach K. spol. ■ Z Mnichova Hradiště, Pražský denník  14. 3. 1868; Národní listy 24. 5. 1873 [znovuudělení koncese]; L. Stroupežnický: Do Benešova, tamtéž 10. 5. 1878; J. L. Turnovský: Herecké společnosti české, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 106; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 120; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 60; F. Černý: Divadelní život v Jaroměři v letech 18191918, 2003, s. 162n. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 491–492

Autor: Štefanides, Jiří