Kozlanská, Marie

Marie
Kozlanská
10. 3. 1841
[?]
30. 11. 1917
Lomnice nad Popelkou
Herečka a divadelní ředitelka.

Roz. Kressyová, uváděno také Krösy z Pauli­nu nebo Kreyssová. Hereckou dráhu započala 1860 u venkovských společností, kde se se­známila se svým budoucím manželem, hercem Janem Františkem K. Spolu s ním prošla koču­jícími družinami J. J. Stránského, A. Szenin­ga, V. Brauna a V. Prokopové. Od 1868 hrála v manželově společnosti, kterou po jeho před­časné smrti převzala a provozovala na vlastní koncesi do 1. světové války. Poté nejsou o její divadelní činnosti žádné zprávy. Před smrtí žila v nuzných poměrech v Lomnici n. Popel­kou, kde zemřela a byla pohřbena.

K. byla průměrnou činoherní herečkou. V mladším věku hrála i kalhotkové role, poz­ději představovala usedlé matky a hospodyně, vdovy, hospodské apod. Pro vedení společnos­ti neměla valné předpoklady a řízení podniku, honosně nazvaného První herecká družina pro Království české, svěřovala artistickým správ­cům či tzv. jednatelům (F. Vaněk 1880, V. Šitti­na 1889–90, A. Chlumský 1895–96, V. Klečka 1899, A. Kříž 1907, K. Bervic 1907, A. Kre­man 1908–09, J. Hodr 1909–13 ad.). Společ­nost provozovala činohru i operetu. Pohybo­vala se zejména v severovýchodních, středních a jižních Čechách (na Moravu a do Slezska nezajížděla, kromě stagion v Luhačovicích za vedení J. Hodra, který vlastnil koncesi pro Moravu). Repertoár tvořily až do druhé polo­viny osmdesátých let především známé frašky, veselohry, hry se zpěvy a operety, ale také čes­ká dramatika romantické éry (hry J. K. Tyla, J. J. Kolára ad.) a občas i méně běžné kusy (např. 1882 ve Slaném Słowackého Mazepa či Šubertův Petr Vok Rožmberk). Od 1888 častě­ji uváděla soudobé české autory (F. V. Jeřáb­ka, L. Stroupežnického, F. F. Šamberka, V. Štecha, J. Vrchlického) i realistickou dramatiku (Mrštíkové: Maryša). 1882 je doloženo slo­žení souboru (mezi šestnácti členy byli man­želé A. a K. Betkovi, J. Javorčák, A. V. Juppa, manželé A. a M. Štanderovi ad.). 1886 za pobytu v Táboře byly na pořadu hry Tylovy (Strakonický dudák, Lesní panna, Paličova dcera), Šamberkův Podskalák, dramatizace románu K. Světlé Kříž u potoka od E. Peško­vé, Nestroyův Lumpacivagabundus, Ohnetův Majitel hutí a Sirotek lowoodský Ch. Birch­-Pfeifferové, ale také Stroupežnického Paní mincmistrová a Zvíkovský rarášek.O něco později (Jilemnice 1889) i Vrchlického Pomsta Catullova a V sudě Diogenově či Štechovy Maloměstské tradice. Spolupráce s jilemnic­kými ochotníky (Kolár: Pražský žid a Žižkova smrt) nasvědčuje tomu, že společnost neměla dostatek personálu, aby mohla vlastními silami provést hry s větším množstvím postav. 1889 se v souboru znovu objevil R. Příbramský (po ­prvé 1881), 1891 manželé V. a M. Spurní, 1907 tu krátce pobýval mladý J. Vojta. Během své existence měla společnost lepší období za sprá­vy A. Chlumského (v souboru A. Janovský, A. Kantor, manželé A. a F. Kaňkovští, začínají­cí M. Nový a V. Vydra) a J. Hodra v předvá­lečných letech. Patřila k menším, druhořadým cestujícím družinám a okruh jejího působení zůstával povětšině omezen na města a obce, kam nezajížděly renomované společnosti (Dobříš, Kladno, Radnice /u Plzně/, Slaný,Vysoké Mýto, Ústí n. Orlicí, Březové Hory, Příbram, Sedlčany, Rožmitál p. Třemšínem, Jince /u Příbrami/, Blovice, Kutná Hora ad.).

Role

Kozlanského spol.

Paní Truquetová (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže) – 1877; Háta (L. Angely, ú. J. K. Tyl: Merenda), Zikmund Korybut (J. J. Kolár: Žižkova smrt) – 1878.

Spol. M. Kozlanské

Zuzana Černínová (L. Stroupežnický: Sirotčí pení­ze) – 1888; Gervaise la Chaude Fleurie (Ch. Birch­-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Aksiňuška (I. I. Mjasnickij: Zajíc aneb Honba za mužem), Horačka (A. a V. Mrštíkové: Mary ­ša), Věřitelka (A. Anicet-Bourgeois, A. Dennery: Sedm smrtelných hříchů), Matka Bartáková (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šo­tek z hor) – 1896; Donátová (F. V. Jeřábek: Slu­žebník svého pána) – 1910; Emilie Lamingerová (K. Horák dle A. Jiráska: Psohlavci), Kalousová (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Paní Baruška + Krám­ská (L. Krenn, K. Lindau, ú. J. Kühnl: Chudá holka), Hostinská Zárubová (J. Poláček: Trestanci na Špilberku), Veronika (J. J. Kolár: Pražský žid) – b. d.

Prameny a literatura

NA: fond PM 1881–1890, kart. 1694, sign. 8/6/ /10/14 [koncese]. NMd sign. T 128: almanachy spol. 1886 a 1889. ■ Svobodný občan [Slaný] 11. a 25. 3., 15. 4. 1882 [repertoár spol.]; JUDr.-ger: Z Kouřimi, Česká Thalia 2, 1888, s. 266; B-š: Z Bělohradu, tamtéž 4, 1890, s. 105; Divadlo 9, 1910/11, s. 132 [jubileum]; Národní politika 6. 12. 1917 [úmrtí]; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, s. 120; J. Vojta: Cesta k Národnímu divadlu, 1958, s. 61n.; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 60, 196. ■ Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 490–491

Autor: Štefanides, Jiří