Koukl, Antonín

Antonín
Koukl
1. 5. 1860
Praha
26. 2. 1884
Praha
Dramatik, libretista a publicista.

Narodil se jako starší ze dvou synů pražského uzenáře; otec získal 1872 pražské měšťanství, ale již 1877 zemřel, matka pak pobírala so­ciální příspěvek. K. vystudoval staroměstské Akademické gymnázium, po maturitě (1878) se zapsal na práva. Od dětství trpěl srdeční vadou, 1883 onemocněl tuberkulózou a musel studia přerušit. Po roce beznadějné léčby ze­mřel, pochován je na Olšanských hřbitovech.

Již od gymnaziálních studií přispíval verši, fejetony, drobnými povídkami a prvními di­vadelními hrami do řady časopisů (Paleček, Světozor, Humoristické listy, Pokrok, Květy, Národní listy, Ruch, Květy aj.). Básně publi­koval též v almanachu Máj (1878) a v Alma­nachu české omladiny (1879). Knižně vydal výbor z časopisecky publikované poezie Básně humoristické a satirické a sbírku lyrických veršů Písně o mozolech.

Z K. dramatických prací se na jeviště prosa­dily jen veselohry a operní libreta. Drama z dob husitských válek Dcera táboru bylo publiko­váno časopisecky, v rukopise zůstaly historic­ké tragédie Caesar, Ondřej z Dubé, Svatopluk a Záboj (původní název Ludiše) a komedie Pa­řížský hrdina (původní názvy Rytíř Fortunát a Oběť nad hvězdami). Debutoval fraškou Pejsek z Boccaccia, jejíž hlavní motiv tvoří krádež psa vystupujícího na divadle a k němu se přidružuje řada vedlejších situačních záple­tek. Největšího úspěchu dosáhl salonní komedií Moderní Ariadna, jejíž děj se odvíjí z vytvá­ření a následného vysvětlování nedorozumění mezi dvěma zamilovanými páry. Na záměnách postav je založena i jednoaktová veselohra z mládí Václava IV. Lov mladého krále. O spo­lečenskou komedii po francouzském vzoru se pokusil ve hře Kavalírkové, která však byla di­váky i kritikou přijata rozpačitě. S činohrami Záboj a Pařížský hrdina a zřejmě i s libretem k opeře Bratránek se neúspěšně zúčastnil kon­kursu vypsaného na hru k otevření ND.

Psyudonymy a šifry

Filištín, Petr, Petr Filištín, P. Filištín, Petr Filištín­ský, P. Fil., A. Koukol

Hry a libreta

Dcera táboru, t. in Ruch 1879, s. 69–76, 102–124; Pejsek z Boccaccia, PD-NA 1880 (s J. Ortem, předehra K. Kovařovic), Bez krále Jana, t. in Čes­ká včela 5, 1880, s. 177–180, 193–195; Moderní Ariadna, PD 1881, i t.; Lov mladého krále, t. 1881, Pištěkova spol. Vinohrady 1882; Kavalírkové, PD 1883. ■ Oslavenec, h. J. Hartl, Pištěkova spol. Vinohrady 1882, t. 1883; Bratránek, h. J. Nešvera, t. 1883; Ženichové, dle hry S. K. Macháčka, h. K. Kovařovic, ND 1884, i t.

Prameny a literatura

AMP: Soupis pražských domovských příslušníků [Kaukl Josef, 1831]; sbírka matrik, JIL N16, matrika narozených fary u sv. Jiljí 1860–1865, s. 15. LA PNP: osobní fond, inventář → P. Nový, 1995. ■ Ref. Pejsek z Boccaccia: -ý. [Novotný], Národní listy 1. 8. 1880; nesign., Světozor 14, 1880, s. 383; -ýž [Anýž], České noviny 3. 8. 1880●; ref. Mo­derní Ariadna: S. H. [Heller], Národní listy 13. 2. 1881; J. L. [Lier], Divadelní listy 2, 1881, s. 52; nesign., Světozor 15, 1881, s. 95●; Pokrok 9. 8. 1881 [zpráva o tragédii Ludiše]; nesign., ref. Lov mladého krále, Literární listy 2, 1881, s. 78●; ref. Kavalírkové: J. L. T. [Turnovský], Pokrok 13. 2. 1883; nesign., Národní listy 14. 2. 1883; J. V. F. [Frič], Divadelní listy 4, 1883, s. 45●; nekrology: nesign. [I. Herrmann], Národní listy 27. 2. 1884; F. Chalupa, Ruch 6, 1884, s. 120n.; F. Čenský, Osvě­ta 14, 1884, s. 467n.; -S. [J. V. Sládek], Lumír 12, 1884, s. 111. ■ LČL, Masaryk, Otto; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 489–490

Autor: Trávníčková, Markéta