Končinský, Josef

Josef
Končinský
22. 11. 1832
Lužany u Jičína
12. 4. 1910
Praha
Překladatel.

Pocházel ze selské rodiny. Vystudoval gym­názium v Jičíně a klasickou filologii na praž­ské univerzitě (1856). Učil řečtinu a latinu na gymnáziu v Jindřichově Hradci, Banské Bys­trici, Hradci Králové (zde byl mezi jeho žáky A. Jirásek). 1883 byl jmenován ředitelem c. k. reálného gymnázia v Třeboni, 1887 přeložen na c. k. gymnázium do Německého [Havlíč­kova] Brodu. Pedagogicky byl činný do 1893, kdy odešel do výslužby. Poslední léta života trávil na Král. Vinohradech, kde také zemřel.

Přeložil dvě Sofoklovy tragédie, Oidipus král a Oidipus na Koloně, z nichž publikoval nejprve úryvky ve výročních zprávách gym­názií, na nichž působil. Jak bylo tehdy obvyk­lé, tlumočil lyrické části časomírou a dialo­gy přízvučně. Překlad Krále Oidipa uvedlo 1889 pražské ND v režii J. Seiferta jako teprve druhou inscenaci antického dramatu (první byla t. r. Antigona), tentokrát však bez hudby a s menším úspěchem, k němuž patrně přispě­la jistá nesrozumitelnost českého textu, který se soustředil hlavně na dodržení metrických schémat a nebral příliš ohled na požadavky jevištní deklamace a divadelní inscenace.

Překlady

Sofokles: Oidipus na Koloně, t. in Tragoedie So­fokleovy I, 1883; týž: Oidip král, ND 1889, t. s tit. Král Oidipus, in Tragoedie Sofokleovy II, 1891.

Prameny a literatura

Ohlas od Nežárky 13, 1883, s. 218 [jmenování ře­ditelem v Třeboni]; Národní politika 13. 9. 1887 [ředitelem v Něm. Brodě]; J. Král, ref. Oidipus na Koloně, Listy filologické 8, 1881, s. 144–146 [s ukázkami] + ref. Král Oidipus: Listy filologické 15, 1888, s. 54; 18, 1891, s. 454; ref. insc. Oidip král: nesign., Národní listy 19. 11. 1889; nesign. [J. Ladecký], Česká Thalia 3, 1889, 392●; Ná­rodní politika 21. 11. 1902 [sedmdesátiny]●; úmrtí a nekrology: Národní listy 15. 4. 1910; Národní po­litika 1. 6. 1910; J. B., Listy filologické 37, 1910, s. 156n.●; K. Svoboda: Antika a česká vzdělanost, 1957, s. 293; J. Šprincl: Vývoj českého překladu z antické literatury, 1979, s. 48. ■ LČL, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 469

Autor: Čadková, Daniela