Kokošková, Saša

Saša
Kokošková
6. 11. 1866
Praha
20. 5. 1942
Praha
Herečka, divadelní ředitelka.

Roz. Alexandra Schwarzová, v divadle psána Švarcová. – Dcera barytonisty Jakuba (ni­koli Karla) Schwarze (1835–1915) a Anny, roz. Peteržikové (Petříkové, †1878), dcery pražského vinárníka. Rodiče uzavřeli 1865 na ostrově Helgolandu občanský sňatek (mat­ka byla rozvedená), ale K. byla jako manžel­ské dítě legitimována teprve 1882. Ovdovělý otec se 10. 8. 1881 oženil se setrou herečky E. Peškové Vilemínou Bertou, a stal se tak švagrem P. Švandy ze Semčic. Ten mu 1880 nabídl angažmá ve své společnosti, Schwarz odjel do Plzně s dcerkou, která získala první výchovu k herectví od E. Peškové. Dosavadní literatura uvádí angažmá K. u Švandovy spo­lečnosti již od 1880, tehdy tam však pobývala jen jako Schwarzova dcera. V Plzni si nicméně odbyla v lednu 1881 herecký debut v sólovém výstupu Slečna manželka. Skutečné angažmáu Švandy nastoupila (opět s otcem) až od září 1884 v Plzni a u jeho společnosti setrvala do 1888. Již 1885 uzavřela sňatek s tenoristou Tomášem K. (1847–1888) a od té doby hrála pod jeho jménem. V říjnu 1888 se manželé při­pojili v Pardubicích ke společnosti V. Budila, Kokoška byl v Hradci Králové stižen mrtvicí a 26. listopadu zemřel. Ovdovělá K. zůstala u Budila do 1890, kdy se neúspěšně pokusila vybojovat si vyšší gáži pohrůžkou odchodu ke Švandovi. U Švandy se uvedla na Smícho­vě 18. 7. 1890 v tit. roli Sardouovy Fedory, již v prosinci od společnosti z Brna odešla a vrá­tila se do Prahy; časopis Česká Thalia psal, že se hodlá „v soukromí připravovat na dráhu uměleckou“. V té době s nevlastní matkou Vilemínou Bertou zakoupila (a zanedlouho se ziskem prodala) dům v Máchově ul. na Král. Vinohradech. Nepochybně dobře ekonomicky zajištěna nepřijímala další angažmá a divadlu se věnovala už jen nesoustavně. 1892 něko­likrát hostovala u Pištěkovy společnosti, kde se znovu setkala s A. Dobrovolným, který ji miloval již od společného působení u Budila; 1893 se za něho provdala. 14. 5. 1893 hos­tovala u společnosti J. Hurta v libeňské Aré­ně U Deutschů a v listopadu t. r. u Budilovy společnosti v několika svých parádních ro­lích (Kateřina, Shakespeare: Zkrocení zlé ženy; Vévodkyně z Marlborough, Scribe: Skle­nice vody; Klotilda, Sardou: Fernanda; tit., Moreto: Donna Diana), ale k angažmá nedo­šlo. 1894 obdržela koncesi, sestavila soubor a na léto získala libeňskou scénu, pak se vy­dala na venkov; první mimopražskou štací byl od listopadu 1894 Brandýs n. Labem. Umělec­kou správu svěřila manželovi, na něhož poslé­ze nechala úředně převést koncesi. U společ­nosti pak hostovala, většinou v osvědčených rolích svého repertoáru, často velmi úspěšně (např. 1896 v Písku, 1898 v Jindřichově Hrad­ci). Manžela následovala i do slovinského Národního divadla v Lublani, kde nastoupila 1902 herecké angažmá. Po návratu do vlasti účinkovala jako host na brněnské scéně, kde byl v sez. 1906/07 Dobrovolný angažován (hrála pod jménem Dobrovolná). Pod názvem Zaváté stopy přeložila komedii V. Sardoua La Piste (prov. ND Brno 1906). Když se Dob­rovolný uchytil v MD Král. Vinohrad, vystu­povala už jen sporadicky, např. za války v jím organizované svépomocné akci nezaměstna­ných herců. Po válce se uplatnila v českých filmech (užívala občanské jméno Dobrovol­ná) jako představitelka matek, později i ba­biček; 1921–34 vytvořila celkem devětatřicet rolí, mj. Jenyšovu matku v Pohádce máje (1926).

V raném mládí byla jako herečka řazena mezi naivky. Byl uznáván její talent, ale bylo jí vytýkáno množství začátečnických chyb, afektovaná výslovnost, strojené tvrdé vyslo­vování hlásky „t“ či zarážející poškubávání rameny. Když dospěla, zaměřovala se v Plzni s úspěchem na role pikantních milovnic a in­trikánek ve francouzském repertoáru, pro něž byla vybavena až překypujícím temperamen­tem a v nichž okouzlovala zjevem i skvělými toaletami. „Herečka dobrá, v jistých úlohách velmi dobrá“, zaznamenal o ní do své karto­téky herců V. Budil, který ji právě k těmto ro­lím orientoval. Pokračovala v nich pak zdárně i u J. Pištěka. Hadovitými pohyby těla, nerv­ními trhavými pohyby ramen, nápadným sta­hováním lícních svalů, podrážděnou mluvou a zlostným dupáním nožek vykreslovala por­tréty rozechvělých, nespokojených mladých dam moderní doby. Její vystoupení vždy bu­dila pozornost plzeňské, pražské i venkovské kritiky. Kritika cenila její živou hru, nebyla však spokojena s přednesem, v němž postrá­dala větší vroucnost.

Role

Švandova spol.

Julie (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Pavlína (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), Suzanne (G. Ohnet: Philippe Derblay), Alena (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) – Plzeň 1884; [?] (J. Rosen: Naše děvčata) – Plzeň 1885, Věročka (I. S. Tur­geněv: Měsíc na vsi) – Ml. Boleslav 1885; Lidka (R. Kneisel: Papageno), Leona (L. Gozlan: Leona, krotitelka lvů) – Plzeň 1886; Lidunka (F. F. Šam­berk: Kulatý svět) – Smíchov 1888.

Budilova spol.

Cyprienna (V. Sardou: Cyprienna, i Pištěkova spol. 1894), Eliška (R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník) – 1888; Paulína (V. Sardou: Bodří ven­kované), Olga Sukarevova (V. Sardou: Fedora), Markýza z Manvillu (E. Scribe: Čarovné ruce), Gilberta (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou) – Ml. Boleslav 1889; Francina de Riverolle (A. Du­mas ml.: Francillon), Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody), Vévodkyně de Almonte (J. Echegaray: Světec či blázen?), Paní Laiguisierová (A. Delacour, M. Hennequin: Naši advokáti), Celesta (T. Barrière, E. Gondinet: Třeštidlo), Henrietta Dolcy (I. Görnerová dle P. Moreaua: Naši spojenci), Marie (E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky), Donna Diana (A. Moreto, ú. K. A. West: Don na Diana, i Dobrovolného spol. 1898), Blažena (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic, i Pištěkova spol. 1892 j. h.) – Plzeň 1889; Irena (G. Csiky: Proletáři), Saša Mellanová (F. v. Schön­than, G. Kadelburg: Slovutná paní, s tit. Most lás­ky Švandova spol. 1890, s tit. Maďar na výstavě Aréna na Smíchově 1893), Iza (A. Dumas ml., dram. A. d’Artois: Aféra Clémenceauova), Ma­ruška (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservistova), Pavlína Thoméryová (A. Bisson, J. Moineaux: Kurátor marnotratníků), Klára (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Klotilda (V. Sardou: Fernanda), Natalie (M. Bałucki: Husy a husič­ky), Lenka (K. L. Kukla: Večernice), Antonie Turletová (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže) – 1890.

Švandova spol.

Fedora (V. Sardou: Fedora), Aspasie – slečna Mar­co (T. Barrière, Lambert-Thiboust: Srdce kamen­ná) – Smíchov 1890, Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Hraběnka (P.-A. C. de Beaumarchais: Figa­rova svatba), Lisarda [?] (Lope de Vega: Sedlák svým pánem), Lída Vránová (F. A. Šubert: Pro­buzenci), Marie Apolonie Kalenicová z Kalenic (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic) – Brno 1890.

Pištěkova spol.

Pavlína (E. Augier: Olympie) j. h. – 1891.

Hurtova spol.

[?] (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsouzen) j. h. – 1893.

Budilova spol.

Kateřina (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy) j. h. – 1893.

Spol. S. Kokoškové a A. Dobrovolného

Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně) j. h. – 1896.

ND Lublaň

Nataša (M. Gorkij: Na dnu [Na dně]) – 1902; [?] (J. Štolba: Morska deklica [Mořská panna]), Her­mija (W. Shakespeare: Sen kresne noči [Sen noci svatojanské]) – 1903.

Frýdova spol.

Mary Willoughby (J. M. Barrie: V tiché uličce) – 1906; Nyola (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Česalo­vá (J. Štolba: Na letním bytě), Athénais (G. Ohnet: Majitel hutí), Dáma (V. Dyk: Smuteční hostina), Natalie Štěpánovna (A. P. Čechov: Námluvy), Olga (R. Těsnohlídek: Panenky) – j. h. ND Brno 1907.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JIL N 17, matrika narozených fary u sv. Jiljí 1865–1870, fol. 88. NA: fond Poli­cejní ředitelství I, konskripce, kart. 179, obr. 857; fond PM, 1891–1900, kart. 2543, sign. 8/6/10/30 [koncese]. NMd, sign. T 128: almanachy divadelní společnosti V. Budila. Archiv města Plzně: Budilo­va kartotéka herců. Archiv města Brna: divadelní cedule. ■ Divadelní referáty a anonce, in Plzeňské listy 1881, 1884–1886, 1888–1890; Jizeran 1885; Český východ 1888; Boleslavan 1889; Tábor 1890; Moravská orlice 1890; Národní listy 1890; Ná­rodní politika 1892, 1894; Český jih 1894–1895; Otavan 1896; Ohlas od Nežárky 1898; Česká Thalia 1890–1891; J. K. Tyl 1, 1894/95●; nesign.: Divadlo v Libni, Národní politika 22. 7. 1894; nesign.: Na Slovinském národním divadle…, tamtéž 26. 9. 1902●; ref. př. Zaváté stopy: W. W., Lido­vé noviny 11. 12. 1906; Moravská orlice 13. 12. 1906●; Mistr Jakub Švarc, první Don Juan české opery samostatné. Kus autobiografie, Divadel­ní svět 1, 1910/11, s. 107 až 302 [13 pokr.]; nesign.: Nová činohra Herecké svépomoci do Vídně, Moravská orlice 19. 11. 1915; V. Budil: Z mých ředitelských vzpomínek I, 1919, s. 136n.; II, 1920, s. 269n.; A. Javorin: Pražské arény, 1956, s. 147, 240, 244; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 128, 228; D. Moravec: Vezi med slovensko in češko dramo, Ljubljana 1963, s. 186, 240n., 257; Český hraný film I–II, 1995, 1998. ■ PBJ; Brno, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 443–446

Autor: Scherl, Adolf