Burian, Emil František

Emil František
Burian
11. 6. 1904
Plzeň
9. 8. 1959
Praha
herec, zpěvák, dramaturg, dramatik, skladatel, dirigent, režisér, spisovatel, novinář

Představitel české divadelní avantgardy (Divadlo na Slupi, Dada, Moderní studio Umělecké besedy v Praze). 1933 založil divadlo D, jedno z českých center moderního divadelního umění. Ve skladbě žák J. B. Foerstera, složil mj. několik oper (např. Maryša, pp. Brno 1940). Jako divadelník měl silný vliv na vývoj choreografů S. Machova, N. Jirsíkové a P. Šmoka. Jako skladatel a libretista se věnoval také tanci, vedle ve své době ojediněle progresivního baletu Fagotu a flétny (pp. ND Praha 2. 2. 1929), vytvořil např. Poutníka (Divadlo Dada, pp. 11. 4. 1927), Autobusna libreto a v choreografii M. Mayerové (Umělecká beseda Praha, pp. 20. 11. 1928), Lidovou suitu (D 38, pp. 23. 6. 1938; D 34, 1947), Paříž hraje prim (D 38, pp. 22. 2. 1938, ch. N. Jirsíková). K jeho vrcholným dílům patří baletní a voicebandová montáž Vojna (pp. Divadlo D 35, ch. S. Machov; D 34 1955, ch. N. Jirsíková; Mahenovo divadlo Brno 1960, ch. M. Mrázková; JAMU 1963, ch. J. Maršík; ČSSPT 1963, ch. N. Jirsíková; Maringotka 1969, ch. M. Gereda; Cheb 1985, ch. F. Pokorný a mj. ve Wuppertalu 1967 ji nastudoval režisér K. Horres), na hudbu jeho Americké suity pro dva klavíry nastudoval balet B. Milec (pp. Taneční divadlo 16. 9. 1948), Račte odpustit (D 34 pp. 13. 10. 1956, ch. N. Jirsíková). Neprovedené zůstaly balety Dřevění vojáčci a Manéž na libreto J. Jenčíka.

Literatura

Almanach: Divadlo nové doby 1945–1948, Praha, Panorama 1990 • ba: Emil František Burian in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984 • Dvořák, A.: Trojice nejodvážnějších, Praha, 1988 • Honzl, J.: E. F. Burian, Praha, ČSAV 1962 • Klosová L. – Kopáčová L.: Odkaz české divadelní avantgardy, Praha, Divadelní ústav 1990 • Kopecký, J.: Tvrdohlavá knížka, O české divadelní klasice, Praha, Orbis 1963 • Obst, M. – Scherl, A.: K dějinám české divadelní avantgardy, ČSAV 1966 • Obst, M.: Dramatizace v režisérském díle E. F. Buriana, Divadlo 1966, č. 10 • Scherl, A.: E. F. Burian, divadelník (1923–1941), ČSAV 1967 • Srba, B.: Poetické divadlo E. F. Buriana, Praha, SPN 1971 • Srba, B.: Hudební hry E. F. Buriana in Opus musicum, Brno 1991, č. 7


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 34–35