Illnerová, Marie

Marie
Illnerová
14. 8. 1812
Praha
30. 11. 1895
Král. Vinohrady (Praha-V.)
Herečka, zpěvačka.

Roz. Allramová. Dcera herců J. a B. Allramo­vých, sestra herečky G. Allramové (1820–84). Již od dvanácti let vystupovala ve StD v dět­ských rolích, nejpozději 1828 byla angažová­na. Od 1827, kdy hrála poprvé dívčí roli v čes­kém představení, účinkovala i v české činohře. V říjnu 1833 se provdala za zpěváka Ignáce I. 1834 jí nový ředitel StD J. A. Stöger neobnovil smlouvu. S manželem odešla z Prahy a půso­bila spolu s ním jednu sezonu (1834/35) v sou­boru vídeňského Divadla v Josefově, který hrál i v Badenu. Poté byla delší čas angažová­na v činohře dvorního divadla Coburg–Gotha (1835–43). Odtud doprovázela manžela jako činoherní herečka do Bamberku (1843/44). Koncem 1845 se oba vrátili do Prahy, I. však angažmá nezískala. Po manželově sebevraždě (1861) jí byl přiznán podpůrný důchod z penzijního fondu StD.

Pro české divadlo znamenala díky talentu, který zdědila po rodičích, a svému sžití s di­vadlem velký herecký přínos. Od 1830 byla hvězdou české činohry, kde vytvořila většinu subretních rolí, které nejlépe vyhovovaly je­jímu hereckému typu. K nim brzy přibyly i úlohy mladých heroin a milovnic, v nichž pů­sobila na diváky svým přitažlivým ženstvím, jevištní obratností, kultivovaným zpěvním projevem i dobrou češtinou. Těžiště tvorby I. spočívalo v české složce provozu StD, v ně­mecké se užší okruh jejích rolí omezoval hlav­ně na četné subretní role ve vídeňských lido­vých hrách a na vedlejší dívčí role ve hrách konverzačních.

Role

StD

Ludvík (J. Perinet: Brambory) – 1824; Bětuš­ka (J. N. Štěpánek: Pivovár v Sojkově), Amina (F. Raimund: Diamant krále duchů) – 1827; Emilie (C. Schall: Der Strohmann oder Die unterbrochene Whistpartie), Lottchen (F. Raimund, h. J. Drechsler: Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär), Lieschen (T. Hell: Der Wei­berfeind in der Klemme), Minni (F. X. Huber, h. F. Kauer: Das Sternenmädchen im Maidlinger Walde), Käthchen (A. v. Kotzebue: Die Pagenstrei­che), Therese (K. J. Schikaneder: Die bezauber­ten Hortensien), Tschipperl (A. Bäuerle: Tischel deck dich), Hyldegarde (A. v. Kotzebue: Johanna z Montfokonů), Jettchen (Clauren: Der Gasthof zur goldenen Sonne), Filiska (V. K. Klicpera: Bla­ník aneb Zdeněk Zásmucký), Julianka (E. Schika­neder: Jan Dolinský aneb Krevní právo), Boženka (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švejdů aneb Věrnost a udatnost česká), Albertine (A. Bäuerle, h. I. Schuster: Die falsche Primadonna) – 1828; Luitgarda (F. v. Holbein: Nevěstin klenot), Eduard (F. L. Schröder: Die Stimme der Natur), Sophie (Ch. F. Bretzner: Das Räuschchen), Afanasia (A. v. Kotzebue: Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamšatce), Regine (J. A. Gleich, h. V. Müller: Der Pächter und der Tod), Ernestine (F. Rosenau: Die Hintertreppe oder die Gunst der Kleinen, i čes. Přízeň malých aneb Zadní schody), Amine (F. Raimund, h. J. Drechsler: Der Diamant des Geisterkönigs), Emma (J. Franulová v. Weißenthurn: Die Erben), Marie (K. Meisl, h. F. Volkert: Das Gespenst auf der Bastey), Leokadya (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu), Lottchen (F. Raimund, h. J. Drechsler: Das Mädchen aus der Feenwelt), Kačenka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hranicích), Blažena (týž: Jaroslav a Blažena aneb Hrad Kunětice), Dobruška (týž: Osvobození vlasti aneb Korytané v Čechách), Ida (J. Franulová v. Weißenthurn: Letztes Mittel) – 1829; Luitgarda (F. v. Holbein: Fridolín aneb Cesta do železných hutí), Alína (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Amalie (J. F. Schink dle W. Shake­speara: Faust druhý aneb Tak se krotějí zlé žen­ské), Matilda (K. F. Hensler, h. V. Müller: Ďáblův mlejn na Vídeňské hoře), Friderika (I. F. Castelli dle F. Fréderica: Sirotek a vrah), Albertine (A. W. Iffland: Erinnerung), Vilímka (O. Ferrand, ú. L. Huber: Všickni na poště), Apolenka (J. N. Štěpánek: Be­rounské koláče), Rozárka (Anton-Wall: Oba lístky), Sidonia (H. Zschokke: Kouzedlnice Sidonia aneb Mstící se svědomí) – 1830; Kosinský (F. Schiller: Loupežníci), Karolínka (Clauren: Posvícení v Ko­courkově), Jitka (W. Vogel dle E. A. T. Hoffmanna: Dědičná smlouva pánů Těchobuzských), Donna Pe­tronella (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa), Rýva (M. Stegmayer: Čech a Lech) – 1831; Teodo­ra (E. Scribe, ú. T. Hell: Yelva, čes.), Lauretta (Mé­lesville: Hrůzná noc v zámku v Paluzzi), Militka (S. K. Macháček: Ženichové), Amálie (G. Eckert, ú. J. N. Štěpánek: Pan Štěkavec), Čemislava (J. K. Tyl: Výhoň Dub), Klárka (E. Raupach: Žebrák), Adleta (J. Korompay: Rudolf Felzecký aneb Černodolský mlýn), Milosta (J. N. Štěpánek: Co se vleče, neuteče aneb Svadba na Vrchlesu), Růžena (týž: Břetislav První, český Achilles aneb Vítězství u Domažlic), Jitka (týž: Obležení Prahy od Švejdů aneb Věrnost a udatnost česká), Azella (L. Ch. Caigniez: Šalamounův rozsudek) – 1832; Jerta z Oerinduru (A. Müllner: Vina), Zuleika (R.-Ch. G. de Pixérécourt, ú. T. Hell: Ali Baba aneb Čtyřicet loupežní­ků), Markyta (R.-Ch. G. de Pixérécourt, V. Ducange, ú. J. W. Lembert: Kat amsterodámský), Baruška (A. v. Kotzebue: Srnec aneb Nevinní viníci), Klemen­tina (A. v. Kotzebue dle J.-N. Bouillyho: Hlucho­němý aneb Abbé de l’Epée), Jolanta (F. W. Ziegler: Jolanta, královna jeruzalémská), Zradovičová (A. v. Kotzebue: Srnec aneb Nevinní vinníci), Rozamunda z Korfu (H. Zschokke: Abelíno, veliký zbojník), Sofie (A. v. Kotzebue: Psací stolek), Te­rezka (J. N. Štěpánek: Vlastenci aneb Slavnost lipského vítězství) – 1833; Mína (E. Raupach: Pašáci aneb Schůzka u Kočičí hory), Lidunka (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář) – 1834.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, HV N10, matrika narozených fary u sv. Havla 1811–1819, s. 50; TÝN O6, matrika oddaných fary u P. Marie před Týnem 1820–1847, s. 183, fol. 106. ■ Nesign. [S. K. Macháček]: Stav divadla českého […], ČČM 1, 1827, sv. 1, s. 131; J. K. Chmelenský: Divadlo české […], tamtéž 3, 1829, sv. 1, s. 122 + Divadlo české […], tamtéž 5, 1831, s. 451 + Hlavní zpráva o desítiletém účin­kování divadla českého v Praze, tamtéž 8, 1834,  s. 227; Unterhaltungsblätter 24. 6. 1828; Bohe­mia 4. 6., 5. a 26. 9., 19. 11. 1830; J. K. Tyl, Jin­dy a nyní 1, 1833, s. 8, 31 → Divadelní referáty a stati, 1960 [mylně vztaženo k B. Allramové]; Allgemeine Theater-Zeitung [Wien] 28, 1835, s. 640; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1836 až 1844; Theateralmanach [Prag], 1863, s. 7; 1864, s. 8; Teuber III, s. 161; Národní listy 4. 1. 1896, odp. [úmrtí]; Vondráček II; DČD II ■ NDp, ODS [All­ram], Ulrich [mylně vydávána za ženu J. Allrama]; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 342–344

Autor: Scherl, Adolf