Katharina
Butteau
okolo 1776
po 1815
herečka, tanečnice

Psána též Bitó. – Dcera tanečníka Jeana B. a tanečnice a herečky Josefy B. Od 1784 hrála dětské role ve Druhé Bondiniho společnosti v Nosticově divadle, a to i v českých představeních (např. Synáček Přeslavův, V. Thám: Břetislav a Jitka, 26. 1. 1786). Zároveň byla pravděpodobně i jednou ze slečen B., které zde byly angažovány jako tanečnice. V dětských rolích vystupovala nejméně do 1787 i v představeních Vlastenského divadla v Boudě. 1789 ji přijal K. Wahr pro obor subret a selských děvčat do nově zřízeného souboru v Nosticově divadle. 1790 přešla, zřejmě pro stejný obor, do souboru Vlastenského divadla (Divadlo u Hybernů), které její otec řídil spolu s V. Mihulem. S otcem odešla ještě téhož roku do Vídně. Zprvu ve dvorním divadle tančila v baletním sboru a 1793–1800 byla angažována jako herečka ve svém dosavadním oboru (první vystoupení 4. 6. jako Lotte, A. Kotzebue: Menschenhass und Reue [Mizantropie a pokání]). 1800 se referent berlínského časopisu Allgemeine Theaterzeitung vyjádřil pochvalně o jejím talentu pro role mladých veselých dívek, zvláště nad­šeně však o její souběžné činnosti v baletu (usměvavá tvář, blouznivý pohled očí a lepý štíhlý vzrůst umocňují grácii pohybů). Do 1815 pak v divadle Burgtheater působila zřejmě již výlučně v baletu.

Literatura

GTK 1785, s. 201; 1786, s. 166; 1791, s. 229n.; 1792, s. 302; 1800, s. 297; Schönfeldské cís. král. pražské noviny 14. 1. 1786; Oberpostamtszeitung (Prag) 14. 1. 1786; A. J. Zíma: Na den provozování české původné hry Břetislava a Jitky pro věčnou památku jazyka českého (10. ledna 1786), Praha [1786]; Theater-Kalender / Taschenbuch fürs Theater (Mannheim) 1, 1795, odd. 2, s. 73; Allge­meine Theaterzeitung (Berlin) 1, 1800, s. 9, 41n.; ­Almanach für Theater und Theaterfreunde (Berlin) 1807, s. 376; E. Wlassack: Chronik des k. k. Hofburgtheaters, Wien 1876, s. 74; Teuber II 1885, s. 150, 153, 254, 258; O. Rub: Das Burgtheater, ­Wien 1913, s. 174, 244; F. Baťha: Dva dokumenty k historii počátků českého divadla v Praze, Divadlo 9, 1958, s. 750–756; M. v. Alth–G. Obzyna: Burg­theater 1776–1976 I–II, Wien b. d., s. 36, 52n., 63–65, 68, 70–76, 80, 83. • DČD II, Raab, Vondráček I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 98–99

Autor: Scherl, Adolf