Bukový, Viliam

Viliam
Bukový
18. 1. 1932
Levoča (Slovensko)
31. 7. 1968
Praha
skladatel

Absolvoval hudební pedagogiku na FF UK, skládal populární hudbu, písně a šansony; od konce 50. let se věnoval filmové hudbě, kde uplatnil osobitý rukopis, využívající moderní skladatelské techniky. Za svou filmovou hudbu získal cenu na MFF Annecy 1959 a v San Francisku 1963. Velký úspěch znamenal jeho balet Hirošima na libreto V. Vašuta (uváděný pod tituly Svědomí či Rozkaz, pp. v Pécsi 1962). Další balet Muž 713 nebyl proveden.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 34