Buď fit!

Buď fit!
pantomima

Krátký pantomimicko-klaunský titul imitující sportovní dispciplíny i sportovní náčiní, libreto Boleslav Polívka, hudba Milan Svoboda. Pp. Havana (Kuba) 25. 4. 1985, čp. Praha 14. 12. 1985 PKB, choreografie a režie B. Polívka, výprava Pavla Michálková.

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 33–34