Bubnová paměť

Bubnová paměť
tanec, balet

Balet o 6 částech, libreto Vladimír Vašut a Karel Odstrčil, hudba K. Odstrčil. Symbolický balet s částmi Zatmění, Tkáň země, Puls, Plamen, Bubnová paměť a Pieta, o boji čsl. lidu za německé okupace, o víře a naději, nepokoření národa a mobilizaci jeho poválečných sil. Pp. Praha PKB 23. 2. 1976, choreografie Pavel Šmok, scéna Adolf Wenig, kostýmy Miroslav Walter.

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 33