Herbstová, Nina

Nina
Herbstová
21. 12. 1802
Praha
3. 11. 1848
Praha
Herečka, zpěvačka.

Křtěna Aloysia Antonia Josefa. – Dcera praž­ského státního úředníka Johanna H. Od 1817 studovala zpěv na operním oddělení pražské konzervatoře, od 1820 až do ukončení studia 1823 účinkovala jako zpěvačka na koncertech konzervatoře. 18. 9. 1821 poprvé vystoupila na jevišti StD, kde přednesla slavnostní prolog sepsaný otcem. Jako operní altistka debutova­la v StD 30. 1. 1824, ale angažmá nedosáh­la. Nejpozději od listopadu 1825 byla však přijata jako heroina do činoherního souboru. 1830 hostovala ve Vídni (Burgtheater). V StD setrvala do 1835, kdy nastoupila do činohry dvorního divadla v Drážďanech (do května 1836), poté byla angažována v Berlíně (Kö­nigstädtisches Theater, obor Anstandsdamen). 1837 hostovala ve StD a v Brně, v květnu 1838 v Budíně [Budapešť], poté její stopa na něko­lik let mizí. V Praze se objevila znovu 1842, v souboru Stögerova Nového divadla v Růžové ul. Paralelně vyučovala německou deklamaci na operním oddělení konzervatoře. 1843 dva­krát pohostinsky vystoupila ve StD, ale jeho členkou se nestala. Když Stöger 1844 soubor divadla v Růžové ul. rozpustil, přijala angaž­má v Prešpurku [Bratislava] 1844–47, kde byla zařazena do oboru reprezentativní dámy a tragické matky. Odtamtud se vrátila do Pra­hy, 1848 vyučovala soukromě herectví, mj. E. Peškovou. Podle poznámky na konskripč­ním listu jejího tehdy již mrtvého otce zemřela 3. 11. 1848.

H. byla vybavena vznosnou postavou a zvučným, melodickým hlasem temného za ­barvení, schopným velkého rozsahu výškové modulace. Měla eminentní nadání pro expo­novanou deklamaci schillerovských tragédií a pro strhující tlumočení jejich patosu. Po úspěšném operním debutu v altové roli Tan­creda (Rossini: Tancred, 1824) a po vystoupe­ní v dětské roli Toniho (Körner: Toni, 1824) musela sice na angažmá čekat, ale již v říjnu 1825 si Tancreda zopakovala jako nástupní roli. V prvních dvou sezonách dostávala vět­šinou spíše vedlejší role (mj. Helene, Goethe: Faust, 1826), ale brzy vyspěla ve významnou reprezentantku mladých heroin a vznešených dam v německé činohře StD. 1829 zazářila v rolích Amelie (Schiller: Die Räuber) a Jutty (Ebert: Bretislaw und Jutta); od té doby ji kri­tika brala na vědomí jako přední členku sou­boru. Následujícího roku k jejím úspěšným výkonům přibyla trojice Schillerových po­stav (hraběnka Terzky, Wallenstein; tit. úloha v Jungfrau von Orleans a hraběnka Imperiali, Fiesco) a hraběnka Orsina v Lessingově Emi­lii Galotti. Vysoce byla hodnocena i její Lady Macbeth (Shakespeare: Macbeth, 1831) a krá­lovna Elisabeth (Schiller: Maria Stuart, 1833), kterou si zopakovala 1835 v Drážďanech. Ve Vídni úspěšně hostovala jako Lady Mil­fordová (Schiller: Kabale und Liebe, 1830), v Brně jako Griseldis (Halm: Griseldis, 1837), v Budíně1838 jako Olga (Raupach: Isidor und Olga), Louis (Bayard–Vanderburch: Der Pariser Taugenichts) a Frau Uhlen (Kotzebue: Die eifersüchtige Frau). Po návratu do Prahy dostala angažmá ve Stögerově divadle v Rů­žové ulici s podmínkou, že bude hrát česky. Ovládala sice oba zemské jazyky (Tyl ji v jed­nom referátu dokonce prohlásil za Češku), ale výukou i dosavadní uměleckou dráhou patřila cele německé divadelní kultuře. Stát se rázem přední heroinou české scény znamenalo těž­ký zápas s jevištní češtinou. Stöger ji ve svém divadle zaměstnával také rolemi v desítkách repríz německých představení Toldových výpravných her. Během druhého pražského působení odehrála čtyřiatřicet činoherních a jednu operní roli. Některé ležely mimo její vlastní obor, a tak byla nezřídka nucena pře­orientovat se na zcela jiný styl a žánr, občas vzít zavděk i rolemi z lidových her se zpěvy. Vedle A. Manetínské se již stěží uplatňovala v mladších úlohách a postupně ubývala na­děje, že by se mohla stát skutečnou českou herečkou. Tyl, který si od ní původně mnoho sliboval, v únoru 1844 prohlásil její zápas s ja­zykovými obtížemi za prohraný. Přesto ještě v květnu 1844 dokázala v tit. roli Lessingovy Míny z Blahodova [z Barnhelmu] připomenout svou slavnější hereckou minulost. Konkrétní zprávy o jejím působení v Prešpurku a v Brně se nepodařilo nalézt.

Role

Nové div. v Růžové ul.

Astrea (F. X. Told, h. A. E. Titl: Der Zauberschleier oder Maler, Fee und Wirthin, čes. Astroa, Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská, 1843), Eližběta (F. v. Holbein dle F. L. Schrödera: Pantofel a kord), Julie (K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Milenka a manželka), Libenská (K. Töpfer: Matka a dcera aneb Milující a nemilovaní), Karolinka (týž: Dobrý tón), Johanna (F. W. Ziegler: Mocnost pravé víry aneb Hrůzy rozbrojnictví), Marie Štýrská (I. Kol­mann: Dračí jeskyně u Červené skály aneb Loupež­níci v železné huti o půlnoci), Dvornosta z Blesko­rodu (W. A. Gerle: Noc před Novým rokem aneb Ponocný na redutě) – 1842; Adléta (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Iduna (W. Vogel: Hodina z půlnoci aneb Pomsta lesního ducha), Ludmila (V. K. Klicpera: Rod Svojanovský aneb Ztečení domu otcovského), Christina (F. X. Told, h. A. E. Titl: Wastl oder Die böhmischen Amazonen), Správcová (V. K. Klicpe­ra: Každý něco pro vlast!), Eva (T. Körner: Mikuláš hrabě Zrinský), Kateřina (J. Franulová v. Weißen­thurn: Jan, vévoda finský aneb Boj dvou srdcí bra­trských), Marie (A. W. Iffland: Karbaník), Julius (A. v. Kotzebue dle J.-N. Bouillyho: Hluchoněmý aneb Abbé de l’Epée), Eližběta (V. K. Klicpera: Soběslav a Bedřich aneb Boj o knížecí korunu), Marie (F. Raimund: Krakonoš a nevlídník), Sleč­na Scudery (Antony, Léopold: Cardillac, zlatník pařížský aneb Lupič klenotů), Eližběta (M. Steg­mayer: Albrecht Bojovný, lankrabě turinský aneb Veselý uhlíř), Chládková (A. v. Kotzebue: Epigram aneb Což si mne žádná nevezme?), Fiorilla ([Varin, E. Arago, Desvergers]: Vězeň na pevnosti svato­-ondřejské), Helena (F. v. Holbein: Frydolín aneb Cesta do železných hutí), Lady Anna (J. W. Lembert dle Mélesvillea: Ona je šílená), Rozamunda z Kor­fu (H. Zschokke: Abelíno, veliký zbojník), Blanka (A. v. Kotzebue: Bayard, rytíř bez bázně a hany), Dorota (F. X. Told, h. A. E. Titl: Nové amazonky aneb Ženy a muži v rozbroji), Violanta (K. F. Hen­sler: Rinaldo Rinaldini, hlava loupežníků) – 1843; Eliška Polka (V. K. Klicpera: Staročeský soud), Miloslava (J. Pečírka: Čarodějná věž v horách krkonošských aneb Náramek, zvon a ostruha), Marie (K. F. Hensler: Ďáblův mlejn na Vídeňské hoře), Silfída (T. Kronesová: Silfída, žínka vodní), Vlastislava (A. Bäuerle: Praha, Paříž, Londýn a Konstantinopole aneb Všudy dobře, v Praze nejlíp), Mína (G. E. Lessing: Mína z Blahodova aneb Šťastní vojáci) – 1844.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, TÝN N12, matrika naro­zených fary u P. Marie před Týnem 1799–1814, s. 169. Soupis pražských domovských příslušní­ků [Herbst Johann, 1768]. NA: fond Policejní ře­ditelství I, konskripce, kart. 174, obr. 71 [Herbst Anna]. Knihovna a archiv pražské konzervatoře: Hauptmatrik der Schüler, s. 60. NMd: cedule StD 1824–1834, 1843 a Nového divadla v Růžové ul. 1842–1844. ■ Allgemeine musikalische Zeitung [Leipzig] 22, 1820, sl. 288; 26, 1824, sl. 405; Unter­haltungsblätter 13. a 24. 6. 1828; 7. a 24. 2., 10. a 24. 3., 7. a 21. 4., 9. a 23. 6., 3. 7., 20. 10., 20. 12. 1829; Bohemia 24. 1., 21. 2., 2., 16., 19. a 26. 3., 13. a 20. 4., 18. 6., 18. 7. 1830; Allgemei­ne Theaterzeitung [Wien] 23, 1830, s. 435, 462; 28, 1835, s. 899; 30, 1837, s. 968; 39, 1846, s. 556; Deut­scher Bühnenalmanach [Berlin] 1836, s. 199 [Ber­lin], 213 [Dresden]; 1846, s. 270 [Preßburg]; 1847, s. 278 [Preßburg]; 1848, s. 306 [Preßburg]; 1849, s. 72 [Brno]; F. Klutschak, Bohemia 4. 10. 1842 [Eliž­běta, Pantofel a kord], 8. 11. 1842 [Karolinka, Dobrý tón] + šifra Kl., 2. 5. 1843 [Kateřina, Jan, vévoda finský]; Theateralmanach [Prag], 1844, s. 459; R. Prölß: Geschichte des Hoftheaters zu Dresden, Dresden 1878, s. 653; E. Pešková: Zápis­ky české herečky, 1886, s. 9n.; Teuber III, s. 65n., 76, 81, 118n., 145, 158, 161, 206, 216n., 315, 328; J. Branberger: Das Konservatorium für Musik in Prag, 1911, s. 38, 71, 274n., 333; O. Rub: Das Burgtheater, Wien 1913, s. 262; J. Kádár: A pes­ti és budai német színészet története 18121847, Budapest 1923, s. 236; J. K. Tyl: Divadelní refe­ráty a stati, 1960, s. 138–140, 179, 183, 187, 194, 205n., 281, 283 [údaje mylně připsány Friederi­ke H.]; Vondráček II; DČD II ■ ATL, Eisenberg, Flüggen, NDp, Otto [chybné údaje]; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 258–259

Autor: Scherl, Adolf