Hansmann, Leopold Josef

Leopold Josef
Hansmann
17. 2. 1824
Kvasice u Kroměříže
7. 7. 1863
Brno
Dramatik, novinář, prozaik.

Pocházel z německé rodiny hospodářského správce. Na gymnaziálních studiích v Kro­měříži (1835–40) a v Hradci Králové se ná­rodnostně uvědomil. 1841 stal písařem důcho­denského úřadu na arcibiskupských statcích v Hukvaldech, od 1845 na Mírově. 1849 pře­sídlil do Brna, pracoval v redakci Moravských novin a přispíval do Havlíčkových Národních novin. Po zániku Moravských novin 1851 při­jal místo na okresním úřadu ve Starém Brně. 1853 převzal po F. M. Klácelovi redakci Mo­ravského národního listu (1858 přejmenován na Moravské noviny), s nímž spolupracoval už od jeho založení 1852 a řídil ho až do své smrti. Z existenčních důvodů (měl šest dětí) si přivydělával překlady a výukou italštiny na obecní reálné škole na Starém Brně. Udržoval živý korespondenční kontakt s B. Němcovou, která mu byla blízká svým osudem i tvorbou. Jako literát se prosadil především časopisec­ky zveřejňovanými fingovanými dopisy o růz­ných aktuálních otázkách a sociálně laděnými povídkami z drsného venkovského života na Hané. Novinářskou činností významně přispěl k rozvoji žurnalistiky na Moravě. Brzy po smrti upadl do zapomenutí.

H. je autorem dvou historických dramat psaných přízvučným veršem. S prvotinou Ja­roslav Šternberk aneb Porážka Mongolů u Holomouce zvítězil 1859 v Náprstkově soutěži o historické drama ze slovanských dějin, nicméně porotci měli výhrady k nedostatečné motivaci a charakteristice postav, k rozvláč­nosti děje a k nehistorickému přístupu (boj s Tatary ve 13. stol. je prezentován jako vlas­tenecký boj za zachování slovanského živlu, hlavní ideou hry je jednota Moravy a Čech). V úpravě J. Nerudy hru uvedlo StD 23. 10. 1859 (benefice E. Peškové, tit. role K. Šima­novský) a obecenstvo ji nadšeně přijalo. 1860 obeslal H. soutěž pětiaktovou tragédií Zdirad z raného středověku. Mezi čtrnácti hrami se umístila jako sedmá (první dvě místa získal Hálek za hry Záviš z Falkenštejna a Král Rudolf). Podle porotců měla stejné přednosti (zvláště správnost jazyka a ušlechtilou ideu), ale i stejné nedostatky (nevýrazné charaktery postav, monotónnost, rozvleklý děj) jako před­chozí drama. Hra nebyla nikdy provozována.


Pseudonymy a šifry

Antoš Dohnal, Polda Hansmann, A. D., D., L. H., -n, P., P-a.

Hry

Jaroslav Šternberk aneb Porážka Mongolů u Ho­lomouce, StD-Novom. 1859; Zdirad, ukázka t. in Zprávy soudců o dramatech z dějin slovanských, 1860, s. 63–71.

Prameny a literatura

Ref. Jaroslav Šternberg: J. N. [Neruda], Obrazy života [1], 1859, s. 400 → České divadlo I, 1959; a. [P. Švanda ze Semčic], Lumír 9, 1859, s. 1026, tamtéž 10, 1860, s. 20n.●; Zprávy soudců o dramatech z dějin slovanských, 1860, s. 19, 38n., 61n.; nesign. [V. Č. Bendl], nekrolog, Moravské noviny  14. 7. 1863; M. Novotný: Z Nerudových dramatic­kých prvotin, Národní listy 24. 2. 1924 [ú. Jaroslav Šternberg]. ■ LČL, Otto; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 244–245

Autor: Jacková, Magdaléna