Hametner, Václav Jan

Václav Jan
Hametner
18. 2. 1805
Praha
27. 6. 1869
Praha
Mim, herec.

Vyučil se kožešníkem, ale brzy ho zlákalo divadlo. Od 1826 působil v pomocném he­reckém sboru StD, pravděpodobně 1829 byl angažován jako epizodista. 1839–42 patřil jako mim k baletním sólistům pražské scény. 1842–44 působil paralelně ve Stögerově sou­kromém Novém divadle v Růžové ul. 1844–62 zastával ve StD též místo inspicienta. 1862 přešel do nově otevřeného PD jako inspicient a epizodista. Jeho členem byl do 1869, kdy po krátké nemoci zemřel na ochrnutí plic.

Vystoupením v roli Pantalona v pantomimě Harlekýnův oheň soptící kouzedlný meč, kterou vytvořil pod vedením J. Brunettiho, H. hned na počátku umělecké dráhy projevil předpo­klady pro tento divadelní druh. Jeho domé­nou se staly role Pierota (někdy představoval Pantalona) v pantomimách, které si za éry baletních mistrů J. Raaba (1834–40) a P. Rai­noldiho (1840–46) získaly diváckou oblibu. H. vytvořil neměnnou vnější podobu postavy: Obílená tvář se zvýrazněnými malými očky a červeně nalíčenými rty, bílý, plandavý kos­tým, sestávající z širokých kalhot po kotníky, z haleny s dlouhými rukávy sahajícími až pod prsty a s řadou velkých černých knoflí­ků, doplňovala černá přiléhavá čepička. Naiv­ně udiveného, přihlouplého a pomalého, ale v podstatě sympatického Pierota konkretizo­val šouravou chůzí, klátivým pohybem paží, který stejně jako nehnutě strnulý obličej připo­mínal dřevěnou loutku. H. Pierot tvořil účinný kontrast k akrobaticky mrštnému Harlekýnovi B. Feigerta v pantomimách a hanswurstiá­dách plných drastické komiky, dynamického děje, překvapivých zvratů a mechanických kouzel (např. Raab: Kouzedlný pistolet Arle­kýnů, Král křišťálů aneb Arlekin co taneční mistr; Rainoldi: Arlekin a Kolumbinka, Veselé pekařky). H. mimické výkony i drastickou komiku pantomim a hanswurstiád kritika od druhé poloviny čtyřicátých let již důrazně od­mítala. Jeho umění znovu ocenila následující kritická generace, J. Neruda jej řadil k nejlep­ším evropským mimům své doby.

Ve StD byl H. po celou dobu svého angažmá hojně zaměstnáván ve vedlejších a epizodních rolích v činohrách i v drobných rolích v ope­ře, kde mimická složka byla typickou součástí dobového inscenačního stylu. V německém repertoáru vytvořil bezpočet figurek mladí­ků, naivních milovníků, sluhů, vojáků, stráž­ných apod. Větší herecké příležitosti do ­stával v českých představeních, kde svůj ko­mický potenciál rozvinul v zábavném lidovém repertoáru. Dobře se uplatňoval v domácí vese­loherní dramatice (např. Milinský, Macháček: Ženichové) a ve vídeňských fraškách (Šídlo, Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa; Honzík, Hensler: Ďáblův mlejn na Vídeňské hoře; Náciček, Nestroy: Enšpígl aneb Kaž­dou chvíli nějaké čtveráctví). Využíval bohatě svých mimických schopností (např. ve ztvár­nění žida Arona Bauchema ve Štěpánkově Če­chu a Němci), v mluvním projevu však často sklouzával do dobové pražštiny hýřící němec­kými slovy a opakovaně se prohřešoval proti správné výslovnosti. Se zřetelem k jeho impro­vizačním a mimickým schopnostem pro něho Tyl napsal postavu Paňáci ve hře Chudý kejklíř. V českých operních inscenacích zastával občas i vedlejší basové party (např. Hranatý, Škroup: Dráteník; Samiel, Weber: Střelec kouzelník). Po přechodu do PD hrál už jen sporadicky.

Role

StD

Pantalon (J. Brunetti: Arlequins feuersprühendes Zauberschwert, i čes. Harlekýnův oheň soptící kou­zedlný meč), Vavřinec (V. K. Klicpera: Blaník) –1826; Povolný (J. N. Štěpánek: Pivovár v Sojkově), Kal (D.-F.-E. Auber: Sníh), Léto (F. Raimund: Dia­mant krále duchů) – 1827; Honzík (V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk), Kmet (A. v. Kotzebue: Jo­hanna z Montfokonů) – 1828; Peter (T. Krones: Sylphide, das Seefräulein), Notar (G. Rossini: Der Barbier von Sevilla), Pierre (J. A. Gleich: Der Pächter und der Tod), Gregorio (W. Shakespeare: Romeo und Julia), Leonardo (týž: Der Kaufmann von Venedig), Pierot (B. Feigert: Arlequin v ochra­ně kouzel a tři milovníci) – 1829; Filípek (J. N. Ště­pánek: Hastroš), Šídlo (A. Bäuerle: Alína aneb Pra­ha v jiném dílu světa), Honzík (K. F. Hensler: Ďáb­lův mlejn na Vídeňské hoře) – 1830; Jan (W. Vogel dle E. T. A. Hoffmanna: Dědičná smlouva pánů Těchobuzských), Ambrož (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa) – 1831; Benetto + Amadeo (Mélesville: Hrůzná noc v zámku Paluzzi), Komi­sař ([G. Eckert]: Pan Štěkavec) – 1832; Křepčík (A. v. Kotzebue: Liška nad lišku), Ježek (J. N. Ště­pánek: Korytané v Čechách aneb Osvobození vlasti) – 1833; Wilibald (Ch. H. Spieß: Klára Vyso­kodubská), Pantalon (J. Raab: Policinell’s Entste­hung), Dráb (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka) – 1834; Vojtěch (A. v. Kotzebue: Což si mne žádná nevezme?) – 1835; Lelek (V. K. Klicpera: Jelen), Podstarší z pi­vováru (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský trojlist), Prokop (V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod), Václav Rychlý (G. Dreger: Vác­lav, ještě jeden Václav a opět jeden Václav aneb Který jest as ten pravý Václav?) – 1836; Milín­ský (S. K. Macháček: Ženichové), Pierot (J. Raab: Kouzedlný pistolet Arlekýnů), Cyprian (K. Meisl: Kouzedlnice z Paříže aneb Láskou trápený starý mládenec) – 1837; Náciček (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtveráctví), Blažej (týž: Opice a ženich), Sokolík (V. K. Klicpera: Lo­ketský zvon), Hranatý (F. Šroup: Dráteník) – 1838; Vrátný (W. Shakespeare: Makbeth aneb Proroctví čarodějnic), Šukálek (J. Schick: Únos z maškar­ního bálu v masopustní neděli aneb Jen žádnou špinavost!), Pierot (J. Raab: Král křišťálů aneb Arlekin co taneční mistr) – 1839; Aron Bauchem (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hra­nicích), Šašek (Ch. Birch-Pfeifferová: Hezká perni­kářka aneb Vejroční frankobrodský trh roku 1297), Pierot (P. Rainoldi: Arlekin a Kolumbinka aneb Kouzedlná zahrada), Heřman (F. Schiller: Lou­pežníci), Pierot (P. Rainoldi: Veselé pekařky aneb V peci upálený Arlekin) – 1840; Pierot (týž: Med­věd a zamilovaný Pierot aneb Posvícení v Hlou­pětíně), Blbek (J. N. Štěpánek dle C. Goldoniho: Kuliferda), Pierot (B. Feigert: Kouzedlná polnice aneb Vystřelený Arlekýn) – 1841; Petr (P. Rainol­di: Lov na medvědy a hloupý Petr jakožto rekruta aneb Kratochvíle v Ukrajině), Pierot (týž: Arlekýn co ďábel, Pierot co strašidlo a slepý muzikant co šlák), Kapusta Jano (J. Palkovič: Dva buchy a tři šuchy), Tomáš (V. K. Klicpera: Divotvorný klo­bouk) – 1842.

Nové div. v Růžové ul.

Pierot (P. Rainoldi: Cikáni v černém lese aneb Mí­lek jako hojič), Bedřich (F. Raimund: Marnotrat­ník), Brk (J. A. Gleich: Orel, ryba a medvěd aneb Zakletí princové) – 1843; Bulíček (J. Nestroy: Chce mít švandu) – 1844; Ondřej (F. Halm dle Lopeho de Vega: Král a sedlák aneb Král hostem u sed­láka a sedlák u krále), Fintílek (P. Rainoldi: Ven­kovské kratochvíle aneb Veselí Tyrolové), Ťulpásek (A. Bäuerle: Kouzelnice Lindana a copánkář aneb Rytíř Havran z Uhelného trhu) – 1845.

StD

Lokýtek (J. Nestroy: Děvče z Karlína čili Všecko přijde najevo), Důstojník (G. A. Lortzing: Car a tesař) – 1846; Krejčí (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, i PD 1863) – 1847; Paňáca (J. K. Tyl: Chudý kejklíř aneb Noční navštívení), Havel (týž: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Slejška (J. J. Kolár: Číslo 76 aneb Praha před sto lety) – 1848; Vyzvědač (J. V. Frič: Václav IV., král český) – 1849; Erik (J. K. Tyl: Měšťané a študenti čili Dobývání Prahy od Švédů), Blána (J. J. Kolár: Smrt Žižkova, i PD 1866) – 1850; Pierot (L. Kilanyi: Harlekýnova růže kouzelná a Pierotova jízda povětřím aneb Pra­vá láska zvítězila), Nácek (N. I. Kola, ú. J. K. Tyl: Poslední dvacetník), Sudí (L. Angely: Ze sedmi ta nejškaredější) – 1851; Kramář (S. H. Mosenthal: De­borah), Učitel Dudek (J. Korzeniowski: Obžinky) – 1852; Pepík (F. Kaiser: Chyba lávky aneb Žebrá­kův dědic), Brkoslav (J. Franulová v. Weißenthurn: Statek Lhota aneb Výhra z velké loterie), Michal (J. Nestroy: Bludní provazníci aneb Živí duchové) – 1853; Grimm (F. Schiller: Loupežníci) – 1854; Pipík (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa) – 1855; Straka (K. Töpfer: Pěnkava a Čížek), Chramostejl (F. Hopp: Seznámení se na Žofíně, únos z Hvězdy a zasnoubení v Chuchli), Chlupá­ček (W. Shakespeare: Veselé ženy windsorské aneb Potrestaný starý nezbeda) – 1856; Pecka (F. Kaiser: Paní hospodská aneb Železnice v horách) – 1857; Samiel (C. M. v. Weber: Střelec kouzelník, i PD 1863) – 1858; Pierot (J. Vogl, h. E. Tauwitz: Polka před soudem), Toma (J. V. Frič dle N. V. Gogola: Taras Bulba, i PD 1865) – 1859; Jelínek (A. Lan­ger: Vrátný z Karlína), Jakub (F. Kaiser: Peníze), Štěpán (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku) – 1860; Krčmář u Zeleného hada v Holomouci (F. B. Mikovec: Záhuba rodu Přemyslovského, i PD 1863) – 1861; Mr. Tittelmouche (V. Reisinger: Národní slavnost Champs Elysées [1. děj. z baletu Sitala]), Toník (J. Grün: Ďáblova podšívka aneb Ženská chytrost nade všecko), Notář (G. Donizetti: Marie, dcera pluku), Rohlík (A. Berla: Venkovský poslanec aneb Jen s pravdou ven!, i PD 1863) – 1862.

PD

Krčmář (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Sýkora (R. Benedix: Pověst světem vládne) – 1862; Aron (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Pospíchal (G. Freytag: Den před volbou aneb Journalisté) – 1863; Jan, mouřenín (H. Clauren: Amerikánský ženich v Čechách aneb Brambory na loupačku) – 1864; Adam (J. Nestroy: Osudná masopustní noc), Christian Ivanovič Hib­ner (N. V. Gogol: Revisor), Čamrda (F. Hopp: Ča­rodějnice v Šárce aneb Kotlář, kuchař a čepičkář) – 1865; Bartoš (Ch. Birch-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Kasír při železnici (G. Pfleger Moravský: Telegram) – 1866; Tom (A. Dumas st.: Kean aneb Život hercův) – 1867; Francouz (F. Pravda: Učitel ve francouzském zajetí) – 1868.

Prameny a literatura

NM – Náprstkovo muzeum: sign. XXXVII/24, 46,231, benef. pozvánky Únos z maškarního bálu, Kouzelné proutky, Diamant krále duchů. PNP: 40/65, benef. pozvánka Medvěd a zamilovaný Pierot. ■ Allgemeine Theater Zeitung [Wien] 19, 1826, s. 19; K-č-K [F. Klutschak], Bohemia 1. 1. 1839 [Ježek, Korytané v Čechách]; Rokos, Květy 8, 1841, s. 40 [Pierot, Medvěd a zamilovaný Pierot]; D., tamtéž, s. 415 [Pierot, Kouzedlná polnice]; nesign. [J. K. Tyl], Květy 11, 1844, s. 103 [Honzík, Ďáblův mlejn] + šifra J. K., tamtéž 12, 1845, s. 8 [Bu­líček, Chce mít švandu] + Sfynx, tamtéž, s. 411n. [Sokolík, Loketský zvon], vše → Divadelní referá­ty a stati, 1960; nesign. [F. B. Mikovec], Lumír 1, 1851, s. 95 [Pierot, Pierotova jízda povětřím]; tamtéž 2, 1852, s. 502n. [Učitel Dudek, Obžin­ky]; tamtéž 5, 1855, s. 213 [Pipík, Alína] → F. B. Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850, 2010; Δ [J. Neruda]: Poslední český pierrot, Národní listy 23. 7. 1869 → České divadlo IV, 1958, a Podobizny II, 1952 + Také osada dušiček II, Národní listy 2. 11. 1878 → České divadlo V, 1966; Teuber III, s. 230, 277, 298, 307, 315, 320, 328, 361, 479, 480, 856; J. Arbes: Harlekynady v Praze, Květy 11, 1889, d. 2, s. 110 → Z českého jeviště, 1964 + Divadlo české před půlstoletím, Národní politika 19. 5. 1890 → Z divadelního světa, 1958; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 218; Vondráček II; F. Černý: Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci, 1987, s. 51n.; L. Petišková: Pantomime – internationale Kunst auf der Bühne des Ständetheaters in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jhs., in sb. Deutschsprachiges Theater in Prag, 2001, s. 231, 235n.; E. Chvalovský: Vzpo­mínky z předbřeznové doby, rkp., b.d., NMd, s. 60. ■ NDp; Laiske, PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 242–244

Autor: Dubská, Alice