Grunert, Hynek

Hynek
Grunert
6. 3. 1848
Praha
8. 6. 1885
Vídeň (Rakousko)
Herec, autor deklamovánek a frašek.

Psal se též Hynek K. Grunert a Hynek Ka­rel Grunert. – Otec byl divadelním mistrem StD. V šedesátých letech G. ochotničil v Pra­ze a 1864/65 se objevil v několika epizodách v PD. Podle vzpomínek ochotnického kolegy  J. Kubíka odešel ke společnosti E. Zöllnero­vé a mihl se u V. Brauna. 1866–67 je doložen u A. Štanderové na Moravě, z venkova se zřejmě vrátil do Prahy a necelý rok opakova­ně hrál v PD (1869/70), členem souboru však nebyl. V následujících letech rychle střídal kočující společnosti: hrál u H. Viceny, jehož družinu řídil J. Hof (1870–72), u A. Libic­ké (1872), P. Švandy ze Semčic (1872–75), F. J. Čížka (1877, 1879), F. Pokorného (1878). Koncem 1877 hostoval v PD (Fortinbras, Shakespeare: Hamlet, 4. 12.), ale angažován nebyl. Nekrolog uvádí ještě angažmá u V. Pázdrala. V sedmdesátých letech přispíval humoristicko-satirickými veršovánkami a deklamovánkami do časopisů Besedník, Merendy a Paleček. Pracoval v redakci ně­meckého listu Epoche (1878–79) a ve Slo­vanských listech (1879). Neznámo kdy přes­ně přesídlil do Vídně (v soupisu obyvatelstva poprvé evidován 1881), kde byl zaměstnán jako úředník pojišťovací společnosti Austria. Ve věku sedmatřiceti let zemřel na nefritidu v chudinské nemocnici Milosrdných bratří ve Vídni-Leopoldově.

Manželka Marie Josefina (roz. Klírová, 1847 – 3. 4. 1891 Třeboň, sňatek nejpozději 1872) byla kočovnou herečkou. Působila u společnosti P. Švandy st., E. Zöllnerové, F. Pokor­ného a zřejmě i u jiných ředitelů. Herecky byla mnohem vytíženější, a patrně i schopnější, než G. S manželem do Vídně patrně neodešla (úmrtní protokol uvádí G. jako svobodného). Koncem 1885 se opět objevila ve společnosti E. Zöllnerové a zastávala obor matron, v němž se uplatňovala již v předchozích letech. Vedle starých panen, hospodyň, rázovitých tet a ma­tek v činohrách (Stará Voršila, Erckmann–Chat ­rian: Tvrdohlavci; Petronilla, Benedix: Eman­cipace dámská – 1883; Stará Vostřebalka, Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor; Zuzana, Berla: Když ženy mužům plách­nou – 1885; Mína z Bolehlavu, Rosen: Deficit; klíčnice Salomena, Stroupežnický: Zvíkovský rarášek – 1886) byla pro svůj temperament a pěvecké schopnosti obsazována do operet a komických oper (Juno, Offenbach: Orfeus v podsvětí; Margueritte, Planquette: Zvonky cornevillské). Zemřela na vodnatelnost ve vě­ku čtyřiačtyřiceti let na štaci v Třeboni a byla tam pohřbena.

G. herecká aktivita měla okrajový význam. Zastával střední a menší role, v nichž nikterak nevynikl. Pro divadlo, obzvláště pro kočující společnosti a pro ochotníky, psal texty různého formátu a zaměření: rozsáhlejší hry, jedno­aktovky i sólové výstupy. Povětšině jsou to práce autorsky nepůvodní, a to včetně nejzná­mější hry Matčina píseň. Drobné formy (sólo­vé výstupy, deklamace, žerty) vydal ve sbírce Šaškonády (1879). Upravoval nebo dramati­zoval různé předlohy od novel po anekdoty (zdroj často neuvedl). Cit pro parodii a nad­sázku, pro slovní a situační komiku i jistou kompoziční rutinu osvědčoval ve fraškovitých či humorně laděných hrách a sólových vý­stupech. Kritické ostří skrývají překvapivě i texty, jejichž hlavním tématem jsou milostné vztahy (Náš milý venkov, Posel lásky), banální zápletku někdy oživuje bystré zachycení situa­ce malého člověka (Koťátko). Jediné vážné drama Matčina píseň (podle neuvedené před­lohy), líčící příběh muže, který se po letitém rozchodu s rodinou nenadále setkává s vnou­čaty, je zatěžkáno sentimentalitou a trpí nelo­gičnostmi v dějové stavbě. Existenci historické činohry Katova dcera aneb Spiknutí šlechty české proti králi Václavu IV., napsané údajně kolem 1868, zmiňuje J. Arbes. G. pořizoval překlady nenáročných kusů německých a fran­couzských (v německých úpravách) pro běžný provoz cestujících společností, případně pro potřeby ochotnických divadel. Nejednou šlo patrně o úpravy již existujících českých překla­dů jiných autorů. Byly uváděny společnostmi, u nich G. působil a s nimiž autorsky spolu­pracoval. Většinu jeho překladů a úprav měly zhruba ve stejné doběna repertoáru společnosti J. Pištěka a E. Zöllnerové, jevištní provedení je nejednou doloženo až posmrtně. Výjimkou byl překlad Schillerovy tragédie Don Carlos.

Šifry a pseudonymy

G., Grt., H. G., H. K. G., H. K. Grt., Frou-Frou

Hry, dramatizace, úpravy

Matčina píseň, Švandova spol. AP 1869, i t.; Bar­bora Ubryková, tamtéž 1870; Svatováclavské po­svícení, t. 1872, Kramuelova spol. Aréna v Kravíně 1872; Náš milý venkov, t. 1872; Jan Troppmann, Švandova spol. Eggenberk 1873; dle franc.: Švindl, Švandova spol. Plzeň 1874, t. 1875; dle novely J. Štolby: Je tatínkem, t. 1874; Svatokrádce, t. 1875; Posel lásky, t. 1875; Příležitost dělá zloděje, t. 1878; Koťátko, t. 1881; Slepý mládenec (sól. vý­stup), t. b. d.

Překlady

F. Wehlen: Romeo v kanceláři, t. 1867; E. Pohl: Hlu­chý podomek, ochotn. Kojetín 1868; F. Förster: On má chybu, t. 1870; F. Fränkel: Milenka pašerova, Aréna na Komotovce [1872?]; F. Kaiser: Bratři So­kolové, tamtéž [1873?]; F. Hopp: Pražský drožkař, Švandova spol. Eggenberk 1873; A. v. Kotzebue: Stříbrné hodinky, t. 1873; J. Dorich dle franc.: Strý­ček Milkovič, t. 1873; K. Juin: On snědl mou večeři, t. 1873; E. Pohl: Šedivý den před svatbou, ochotn. Brušperk 1874; V. A. M.: V divadelní kanceláři, t. 1874; M. A. Grandjean: Tři čtvrti na jedenáct, t. 1874, ochotn. Chrast 1883; A. W. Iffland: Výmlu­vy, t. 1875, ochotn. Přerov 1877; L. B. Picard: Soky­ně, t. 1875; K. A. Lebrün: U dvora, t. 1876, i ochotn. Čes. Budějovice; E. M.: Válečná lest, 1880; J. Stinde, G. Engels: Šlechtic a baletka [Ihre Familie], Piště­kova spol. ND Brno 1881; E. Erckman, A. Chatrian: Tvrdohlavci, Pištěkova spol. 1883, i spol. E. Zöllne­rové, hráno i s tit. Roháči; R. Kneisel: V domě prav­dy, Pištěkova spol. 1883; M. Klapp: Rosenkranz a Güldenstern, Pištěkova spol. 1883, i Zöllnerová; J. Rosen: Odstrašující příklady, Pištěkova spol. 1883; E. Jacobson: Kuchař z Malé Strany a dcera kominíka z Vršovic, tamtéž 1883; G. v. Moser: Po­trhlý krejčí aneb Pan bibliotekář, Pištěkova spol. 1884, i Zöllnerová; O. Feuillet: Pařížský román, Pištěkova spol. 1884, i Zöllnerová; W. Mannstädt: Miss Vanda a monsieur Blondin, Pištěkova spol. 1886, i Zöllnerová; T. Barrière, E. Gondinet: Třeš­tidlo, Pištěkova spol. 1897, i Zöllnerová; F. Schiller: Don Carlos, Pištěkovo div. 1905; L. Treptow: Náš mazlíček aneb Člověče, nezlob se, tamtéž 1909; L. Anzengruber: Dvojnásobná sebevražda, tam­též 1910; A. Belot: Dcera hráčova, tamtéž 1912; H. Sudermann: Svatojanské ohně, Braunova spol. b. d. ■ H. Crémieux, L. Halévy, h. J. Offenbach: Orfeus v podsvětí, spol. E. Zöllnerové 1885.

Role

PD

Sedlákův synek (F. Schiller: Valdštýnův tábor) – 1864; Poldík (J. Nestroy: Tajnosti šedivého domu aneb Jak získal, tak výskal), Jakub (K. Töpfer: Pěn­kava a Čížek) – 1865; Almanzor (Molière: Směšné fifleny), Květomil (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarov­ný závoj), Pan Motejl (J. Nestroy: Zlý duch Lum­pacivagabundus aneb Ludařský trojlist), Tondík (F. Kaiser: Chyba lávky aneb Žebrákův dědic) – 1869; Vilém z Pernštejna (K. Sabina: Šašek Jiřího z Poděbrad), Četník (E. Gondinet: Gavaut, Minard a spol.) – 1870.

Spol. A. Štanderové

Tausik + Hyrali (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cestado Ameriky) – 1866; Chevalier Lorain (A. Langer: Mladá koláčnice aneb Podskalští pobřežní) – 1867.)

Vicenova spol.

Appiani (A. Dennery, J. Mallian: Muka chudé ženy) – 1872.

Spol. A. Libické

Bathuel (J. L. Turnovský: Švédové na Moravě) –1872.

Švandova spol.

Ezechiel (J. K. Tyl: Rybrcoul, kníže krkonošský) –1875.

Pokorného spol.

[?] (F. Schiller: Loupežníci) – 1878.

Čížkova spol.

Bartoš (Dumanoir, A. Dennery: Starý desátník) –1879.

Prameny a literatura

Lehmann’s Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger von Wien, 1882, 1883, 1884, 1885. Wiener Stadt- und Landesarchiv: úmrtní protokol, mikrofilm 383 [8. 6.1885]. ■ Divadelní anonce, in Národní lis­ty 1870–1910, 6. 6. 1905 [Don Carlos, Pištěkovo div.]; ref. Matčina píseň, Česká Thalia 4, 1870, s. 4; nekrology: Národní listy 14. 6. 1885; Jeviště 1, 1885, s. 115●; J. Arbes: Dramata z doby husitské, Národní listy 9. 5. 1890; J. Schiebel: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 74; F. Pokorný: Vzpomín­ky a upomínky, 1895, s. 132; J. Kubík: Memoiry divadelního ředitele, Velká Praha 1, 1910, příl., s. 17n., 31; A. Volfová: Svému rodišti, 1913, s. 146n.; K. Želenský: Komedie hrané a prožité, 1926, 276; V. Štein Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, 1930, 104; A. Javorin: Pražské arény, 1958, s. 117, 119, 143, 146, 162n. + Tylův nejvěrněj­ší žák, rkp., b. d., DÚk, zvl. s. 82n.; J. Knap: Zöllne­rové, 1958, s. 143 [H. G.], 134–136, 140, 143, 223 [Grunertová]; DČD III; I. Wernisch (ed.): Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, Brno 2001, s. 94. ■ Ad M. Grunertová: SOATřeboň: Sbírka matrik, 44 Tře­boň, matrika zemřelých 1878–1914, 155, obr. 156; nekrolog, Česká Thalia 5, 1891, s. 126. ■ LČL

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 226–228

Autor: Velemanová, Věra