Frankovská, Anna

Anna
Frankovská
2. 8. 1845
Praha
1. 3. 1906
Praha
Herečka.

Roz. Kubíčková. Narodila se v rodině praž­ského obuvnického mistra. Hereckou dráhu nastoupila 1862 v necelých sedmnácti letech u kočující společnosti F. Zöllnera, údajně na doporučení A. Rajské. Se souborem absol­vovala zimní sez. 1862/63 ve starém divadle v Plzni, krátce po ředitelově smrti (15. 2. 1863) přešla se skupinou herců do nově zřízené spo­lečnosti J. E. Kramuela, u níž setrvala jeden rok. V dubnu 1864 zkušebně vystoupila v PD a byla angažována. Na podzim 1865 ji získal P. Švanda ze Semčic pro svou zakládanou spo­lečnost, s níž se pak v zimních sezonách vrace­la do Plzně, v létě hrála ve smíchovské Aréně u Eggenberku a po zbytek roku na stagionách v českých městech. V červnu 1866 hostovala v pěti rolích v PD (zástup za O. Sklenářovou­-Malou). V únoru 1867 se provdala za herec­kého kolegu Josefa F., s nímž Švandův soubor na jaře 1869 opustila. Od dubna 1869 byli oba angažováni do PD, F. tu působila jen do Ve­likonoc 1873, kdy ve věku dvaceti sedmi let herectví definitivně zanechala. Vedla pak hos­tinec, který si 1872 pořídil manžel, od počátku devadesátých let pečovala o chotě stiženého duševní chorobou. Prvorozená dcera Otylie (*1872) zřejmě zemřela v dětském věku, syn Karel se narodil až 1889. Posledních dvacet let života trpěla záchvaty křečí a výpadky paměti. Dožila ve skrovném ústraní, pohřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Mladinká začátečnice se rychle prosadila; už u Kramuela dostávala velké role. Za strmou kariéru vděčila talentu, svědomitosti a inteli­genci. Nadané venkovské herečky si záhy povšimlo PD. Při prvním angažmá na pražské zemské scéně zastávala naivně sentimentální obor ztělesňujíc dívčí postavy ve starší dra­matice, hlavně ve fraškách, báchorkách (Do­rotka v Tylově Strakonickém dudákovi) a ob­razech ze života (Pepička v Elmarově Děvčeti z přádelny). Podle soudobých měřítek nebyla krásná, neměla ani vznosnou postavu, avšak na scéně vyhlížela nesmírně mile. U Švan­dy se stala představitelkou prvních milovnic i heroin a protagonistkou dámské části sou­boru. Během necelých čtyř let vytvořila v je­ho společnosti obsáhlou galerii dívčích a žen­ských hrdinek Shakespearových (Julie, Romeo a Julie, Anna, Richard III., Hermie, Sen v noci svatojanské, Desdemona, Othello) a Schille­rových (Johanna, Panna Orleánská, Amalie, Loupežníci, Louisa, Úklady a láska, Marie Stuartovna), k nimž se pojila Markéta v Goe­thově Faustovi, Katinka v Kleistově Katince Heilbronské a Královna v Hugově dramatu Ruy Blas. Nechyběly role z domácích novi­nek (Vlčkova Eliška Přemyslovna, Ebba Brahe v Bozděchově Baronu Goertzovi), z oblí­bených her Scribeových (Abigail ve Sklenici vody, Isabella Portugalská v Povídkách krá­lovny navarské) či z repertoárových evergree­nů (Jane Eyrová, Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský). Procítěný projev F. propracovaný zejména v hlasové složce měl emocionální účinnost, silnější v polohách sentimentálních než v hrdinských, vášnivých a patetických. Vrcholným obdobím hereččiny kariéry byla druhá polovina šedesátých let, kdy v okruhu svých rolí patřila k hvězdám mimopražského divadelnictví. Po přechodu na pražskou scénu se musela spokojit s nená­ročnými úlohami v lehčí části repertoáru, hlav­ně ve veselohrách. Respektované a milované heroině PD O. Sklenářové-Malé neměla šanci umělecky konkurovat. Se závažnějšími úkoly se setkávala vesměs jen tehdy, když za ni za­skakovala (Anna Pavlovna, Ostrovskij: Výnos­né místo; Klára, Dumas ml.: Levoboček; Livie, Ferrari: Láska bez úcty). Svou hereckou dráhu zakončila v PD v nesložitých postavách nai­vek (např. v novinkách J. Štolby) a v menších rolích komorných a salonních dam.

Role

Kramuelova spol.

Eva (J. R. Planché, ú. L. W. Both: Karla XII. na­vrácení se do vlasti), Johana Talbotová (V. Hugo: Královna a její milostník), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský, i Švandova spol. 1868) – 1863.

PD

Anna (S. H. Mosenthal: Svatojanský dvůr aneb Selka a palič, i Švandova spol. 1866) j. h., Karo­linka (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Nalezenec), Hana (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židovka), Pavlinka (K. Elmar: Děvče z přádelny), Dorotka (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen, i Švandova spol. 1865), Mar­kéta (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Juro (F. Kai ­ser: Dráteník aneb Deset tisíc zlatých, i Švandova spol. 1868), Pepička (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlist) – 1864; Ma­rinka (J. Nestroy: Chce mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním městě), Anička (týž: Rozpus­tilí kluci ve škole), Dorotka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Marie (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě), Baruška (J. Nestroy: Enšpigl aneb Každou chvilku nějaké čtveráctví), Amalie (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bremerové: Matka a syn) – 1865.

Švandova spol.

Julie (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, i PD 1869), Emilie (R. Benedix: Dalibor Čermák), Matilda (E. de Gi­rardin: Pokuta ženy), Katarina Bradagani (V. Hugo: Angelo, tyran padovánský), Katinka (H. v. Kleist: Katinka Heilbronská), Cilka (F. Kaiser: Paní ho­podská), Markéta (J. W. Goethe: Faust) – 1865; Klárka (J. W. Goethe: Egmont), Tekla (F. Schiller: Smrt Valdštýnova), Leonora (týž: Fiesko, hrabě La­vagna aneb Spiknutí v Janově r. 1547), Magelona (J. J. Kolár: Don Cesar a spanilá Magelona), Eližběta z Valois (F. Schiller: Don Karlos, infant španělský), Delfina (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Pokuta muže), Kateřina Hovardova (A. Dumas st.: Kateřina Hovardova aneb Trůn a popraviště), Abi­gail (E. Scribe: Sklenice vody), Anna (W. Shake­speare: Život a smrt krále Richarda Třetího), Hra­běnka Tekla Kalinská (J. Korzeniowski: Obžinky) – 1866; Eliška Přemyslovna (V. Vlček: Eliška Pře­myslovna), Princezna Eugenie (F. W. Hackländer: Tajný agent), Julie (F. F Šamberk: Já mám pří­jem!), Cecilie (O. Feuillet: Montjoye), Jane Eyrová (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowood­ský), Ludmila (F. V. Jeřábek: Veselohra), Hraběn­ka Rutlandová (H. Laube: Hrabě Essex), Louisa (F. Schiller: Ouklady a láska), Madeleine (K. Gutz­kow: Pravzor Tartuffa), Cidlina (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Mařenka (Ch. Birch-Pfeifferová dle B. Auer­bacha: Vesnice a město), Libuše (F. Stamm: Libuše, kněžna česká), Královna (V. Hugo: Ruy Blas) – 1867; Johana (F. Schiller: Panna Orleanská), Her­mie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské, i PD 1871), Liduška (dle F. Kaisera: Pražský dob­rovolník), Celie (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarov­ný závoj aneb Malíř, víla a hospodská), Debora (S. H. Mosenthal: Debora), Louisa (O. Feuillet: Zakletá slečna), Miss Junia Graftonová (H. Laube: Náměstek bengálský), Marie Stuartovna (F. Schil­ler: Marie Stuartovna), Amalie (týž: Loupežníci), Isabella Portugalská (E. Scribe, E. Legouvé: Povíd­ky královny navarské), Ebba Brahe (E. Bozděch: Baron Goertz), Milada (V. Vlček: Milada), He­lena (E. Scribe: Čarovné ruce), Eva z Lobkovic (V. Hálek: Český král), Růžena (J. J. Kolár: Žárliví bratři aneb Dvojí láska v jednom srdci), Marie Radziwillová (B. Guldener: Kateřina II. a poslední polský král aneb Had v růžích), Berta (K. A. Gör­ner: Ženy pláčem všecko zmůžou) – 1868; Desde­mona (W. Shakespeare: Othello, mouřenín benát­ský), Julie Pommová (E. Scribe, G. Lemoine: Ne­věřte ženským aneb Cesta oknem), Karolina z Rů­ženova (R. Benedix: Kočičina aneb Vyloučení študenti), Terezie (O. F. Berg: Paní máma aneb Když dá žena muži kvinde) – 1869.

PD

Blažena (F. Zákrejs: Národní hospodář), Marie (F. V. Jeřábek: Veselohra), Klára Vignotová (A. Du­mas ml.: Levoboček) – 1869; Adelina (E. Grangé, Lambert-Thiboust, E. de Najac: Maškarní ples), Anna Pavlovna (A. N. Ostrovskij: Výnosné místo), Donna Fenisa (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana), Marie Lesczinská (A. E. Brachvogel: Nar­cis), Anežka (G. v. Moser: Manželské levity pana Koudelky) – 1870; Ada (K. Elmar, ú. J. H. Böhm: Šantala čili Všude dobře, doma nejlíp!), Bessie (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Hraběnka (A. v. Kotzebue: Srnec aneb Ne­vinní viníci), Cecilie (E. v. Bauernfeld: Domácnost a romantika), Ludmila (E. Labiche, A. Delacour: Kompromituje svou ženu), Emilie (A. Langer: Krupařovic Pepička), Hraběnka Livie (P. Ferrari: Láska bez úcty), Karolínka (J. Štolba: Zapověze­né ovoce) – 1871; Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, spanilé děvče cikánské), Rebe­ka (K. A. Görlitz, ú. J. Štolba: Tři páry střevíců), Paní Marie Sýkorová (anon.: Jmenovci aneb Dob­rodružství pana Sýkory), Královna Žofie (J. K. Tyl: Jan Hus) – 1872.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, PMS N6, matrika narozených fary u P. Marie Sněžné 1838–1846, fol. 262; Soupis pražských domovských příslušníků [Franěk Josef, 1840; syn Karel, 9. 6. 1889]. SOA Třeboň: Sbírka matrik, Vodňany 8, matrika oddaných 1850–1892, fol. 62, obr. 61 [19. 2. 1867]. NA: fond Policejní ře­ditelství I, konskripce, kart. 129, obr. 431, 432 [zde zapsána dcera Otylie, 1872], 433. ■ H. [V. Hálek]: Divadlo, Národní listy 12. 4. 1864 [Anna, Svato­janský dvůr]; 30. 4. 1864 [Hana, Debora]; nesign.: Divadlo, Lumír 2, 1866, s. 382n., 399 [hostování v PD]; nesign., Budivoj 21. 3. 1867 [Eliška Přemys­lovna]; nesign., Plzeňské noviny 8. 2. 1868 [Marie Stuartovna], 8. 3. 1868 [Johana, Panna Orleanská]; J. Neruda: Národní listy 16. 11. 1880 → České di­vadlo VI, 1973; J. Schiebl: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. La­decký, 1895, s. 50; nesign., nekrolog, Divadlo 4, 1905/06, s. 250; V. Budil: Z mých hereckých vzpo­mínek, Český deník 6. 6. 1920, příl. Besedy; Jan Bartoš: Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937, s. 269; L. Novák: Stará garda Národního divadla, 1937, s. 47; J. Knap: Zöllnerové, 1958, s. 109–111, 119. ■ NDp, ODS; PD-rep

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 187–189

Autor: Šormová, Eva