Dolejšová, Magdalena

Magdalena
Dolejšová
1805 [?]
Praha
11. 7. 1861
Praha
Herečka, zpěvačka.

V německých představeních uváděna Do­leisch. Na policejní přihlášce uveden rok na ­rození 1810. – Dcera pražského nástrojáře Františka D. Začínala jako ochotnice v čes­kých představeních StD, debutovala 13. 5. 1824. Jako již osvědčená představitelka třinác­ti rolí byla 1. 9. 1824 angažována novým vede­ním Štěpánek–Kainz–Polawsky, doplňujícím soubor o herce schopné uplatnění v německém i rozšiřovaném českém provozu. Tyto nároky splňovala D. spolehlivou znalostí obou zem­ských jazyků. Záhy se stala význačnou posilou českých představení a hojně byla obsazována i v představeních německých. Navzdory roz­víjející se kariéře po třech letech StD opusti­la; v červenci 1827 se ohlásila jako nemocná a poté následovala barytonistu Maxe Wieder­manna do jeho berlínského působiště. Kolem 1828 se za něho provdala a pak vystupovala už jen pod jménem Helena Wiedermannová. 1829 nastoupila do činohry ve Vratislavi, kde byl angažován i její manžel, s nímž se poz­ději rozešla. Angažmá, které dvakrát přerušila (poprvé 1839/40, kdy porodila nemanželské­ho syna Arthura Dolejše, podruhé 1844/45), ukončila 1849. Do Prahy se vrátila s dětmi a bez manžela 1850. Po úspěšném hostová­ní byla znovu přijata do StD, kde hrála až do své smrti. Dcera Marie, nejmladší z jejích dětí, se stala manželkou malíře K. Purkyně. Na přelomu padesátých a šedesátých let při­pravovala na hereckou dráhu A. Libickou. Zemřela na zápal plic, pochována byla na Olšanských hřbitovech.

Během prvního pražského působení se uplatňovala v německé i české činohře, několikrát vystoupila také v operních sopránových rolích. Upoutávala líbivým, svěžím, mladist­vým zjevem a příjemným hlasem, zejména v rolích naivních a dovádivých dívek, postup­ně však zvládala i vážné milovnické role. He­recký talent jí dovoloval obsáhnout postavy nejrůznějších charakterů a stylových poloh. V německých představeních, kde zpočátku zastávala obor naivek (služtičky, komorné, nevěsty, víly), se záhy prosazovala v náročněj­ších rolích a patřila k často obsazovaným he­rečkám (za polovinu roku 1827 sehrála šestadvacet nových rolí). Jako jediná z dámské části souboru StD byla v polovině dvacátých let významnou oporou českojazyčných před­stavení, v nichž ztělesňovala téměř všechny stěžejní role mladých dívek a naivních milov­nic. Stala se první interpretkou těchto postav v nových hrách Štěpánkových, Klicperových a Macháčkových. Od 1826 ji česká kritika jed­noznačně klasifikovala jako první milovnici a řadila ji mezi nejlepší české herce vůbec. Patřila k chronologicky první generaci členů StD, kteří v éře spoluředitelství J. N. Štěpán­ka utvářeli základy profesionálního českého ansámblu na stavovské scéně. Její odchod znamenal pro české divadlo velkou ztrátu. Milovnický obor zastávala úspěšně do konce třicátých let ve Vratislavi, kde hrála i vzneše­né dámy. Postupně přibírala karikaturní role a od poloviny čtyřicátých let hrála převážně matky a komické staré. Ještě 1848 tam však vytvořila roli Marie v Goethově dramatu Götz von Berlichingen. Po návratu do Prahy byly jejím oborem starší role nejrůznějšího druhu. V německém repertoáru vedle mnoha komic­kých starých ve fraškách se zpěvy hrála role matek i v klasické činohře a v konverzačních hrách. V českých představeních se zprvu ješ­tě uplatňovala v rolích Schillerových hrdinek (Alžběta v Marii Stuartovně, Lady Milfordová v Úkladech a lásce), ale byla kritizována za je­jich mdlé a chladné podání. Lépe se jí dařilo v předních rolích staršího oboru (např. Rosa­va, Tyl: Strakonický dudák; Marta Sekáčková, Goethe: Faust), zejména v komických úlohách a v rolích jadrných žen (Pacholíková, Shake­speare: Veselé ženy windsorské). Byla platnou silou souboru, ale čelné postavení jako ve dru­hé polovině dvacátých let již nezaujala.

Role

StD

Ludovika (L. Cherubini: Vodař) j. h., Die Baase (J. Hutt: Das war ich) j. h., Albertine (A. Bäuerle, h. I. Schuster: Die falsche Primadonna), Estrel­la (P. Calderón: Das Leben ein Traum), Sabina (A. Gleich: Die Musikanten am hohen Markt), Fräulein von Wieburg (F. L. Schröder: Stille Wäs­ser sind betrüglich), Friederike (A. v. Kotzebue: Epigramm), Karoline (J. A. Gleich: Der Berg geist oder Die drei Wünsche), Lorezza (I. Seyfried, h. W. A. Mozart: Ahasver, der nie Ruhende), Ida (J. Franulová v. Weißenthurn: Das letzte Mittel), Bibiana (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu), Bětuš­ka (A. v. Kotzebue: Nebezpečné sousedství), Ro­zamunda z Korfu (H. Zschokke: Abelíno, i něm.), Johanka (J. Franulová v. Weißenthurn: Straší), Luitgarda (F. v. Holbein: Frydolín aneb Cesta do železných hutí), Marie (V. K. Klicpera: Bělou­ši), Georg (J. W. Goethe: Götz von Berlichingen), Blaženka (J. N. Štěpánek: Jaroslav a Blažena aneb Hrad Kunětice), Louison (K. A. Lebrün: Ich irre mich nie oder Der Räuberhauptmann) – 1824; Ber­ta (F. Grillparzer: Pramáti), Kačenka (J. N. Ště­pánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hranicích), Alína (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Jolanta (F. W. Ziegler: Jolanta, královna je­rusalemská), Dorotka (A. Bäuerle: Přítel v nouzi), Dobrůvka (A. v. Kotzebue: Zmatek nad zmatek), Filiska (V. K. Klicpera: Blaník), Bětuška (J. N. Ště­pánek: Pivovár v Sojkově), Militka (S. K. Ma­cháček: Ženichové) – 1825; Terezka (J. N. Štěpánek: Zasněžená chatrč), Lena (M. Stegmayer dle L. Ch. Caignieze, h. Quaisin: Šalamounův rozsu­dek), Fee Malvina (A. Pfaller: Malvina oder Put­zerls Abenteuer), Františka (J. N. Štěpánek: Has­troš), Ernestine (F. Rosenau: Die Gunst der Kleinen oder Die Hintertreppe) – 1826; Agathe (H. Harring: Rudolf Habsburg vor Basel oder Die Sterner und Psittiche), Adleta (K. L. Gieseke, h. W. Müller: Dvanáct spících panen), Kupcová (J. N. Štěpánek: Ať se to jen žádný nedozví aneb Tintilivantili), Charmione (A. v. Kotzebue: Octavia), Liduška (G. Eckert, ú. J. N. Štěpánek: Pan Štěkavec), Trud­chen (W. Marsano: Isabella von Croye), Bětuš­ka Hromová (J. F. Kringsteiner: Masopustní žert aneb Pan Šidlo, taneční mistr), Ernestine (A. v. Ko­tzebue: Die beiden Klingsberg), Hanne (E. Scribe: Der Kuß durch Anweisung), Philippine (H. Clauren: Der Bräutigam aus Mexico), Liska (J. Franulová v. Weißenthurn: Die Bestürmung von Smolensk), Friederike (A. v. Kotzebue: Das Epigramm), Lottchen (F. Raimund, h. J. Drechsler: Das Mäd­chen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Mil­lionär), Rosine (K. A. Lebrün: 777), Margarethe Kurl (F. Schiller: Maria Stuart), Dobruška (J. N. Štěpánek: Osvobození vlasti aneb Korytané v Čechách), Antonie (F. W. Ziegler: Weltton und Herzensgüte), Floretta (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – 1827; Kateřina (J. Franulová v. Weißenthurn: Jan, vévoda finský) j. h., Eližběta (V. K. Klicpera: Soběslav, sedlský kníže aneb Boj  o knížecí korunu), Helena (J. K. Tyl: Měšťané a štu­denti čili Dobývání Prahy od Švédů), Anastasia (A. Berla, h. F. v. Suppé: Der Vertrauensmann) – 1850; Alžběta (F. Schiller: Maria Stuartka), Marian­na (J. Böhm: Bauer, Bürgermeister und Gutsherr), Rosalia (L. Feldmann: Die Schicksalsbrüder), Lady Milfordová (F. Schiller: Ouklady a láska), Mlle Wintergrün (K. Blum: Kakadu), Blanka (A. v. Kot­zebue: Bayard, rytíř bez bázně a hany) – 1851; Kunhuta Turnecká (H. v. Kleist: Katynka Heil­bronská), Helena Milínská (J. J. Kolár: Don César a spanilá Magelona), Hospodská (T. Hell dle V. Ducangea: Tři dnové ze života karbaníkova aneb Marnotratný syn), Sophia (J. Böhm, h. A. Müller: Die falsche Wechsel), Cäcilia (J. Nestroy, h. K. Bin ­der: Kampl), Marquise von Vigny (E. Scribe: Ad­rienne Lecouvreur, něm.), Vertraute der Medea (F. W. Gotter, h. J. A. Benda: Medea), Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen), Paní Záhorská (F. Kaiser: Kdo bude správ­cem aneb Otcův hrob), Frau von Abendstern (F. Kaiser, h. K. Binder: Ein Lump) – 1852; Regina (A. Bittner, h. A. Müller: Die Gefoppten), Kateři ­na Mortonová (Ch. Birch-Pfeifferová dle E. Bulwera-Lyttona: Noc a jitro), Ludmila (V. K. Klic­pera: Rod Svojanovský), Rosine (M. A. Grandjean: Immer zu Hause), Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský) – 1853; Isabella Kastilská (A. Klingemann: Kolumbus), Vévodkyně z Yor­ku (W. Shakespeare: Život a smrt krále Richarda Třetího), Frau Lisbeth (A. Wilhelmi: Abwarten), Esther (F. Dingelstedt: Das Haus der Barneveldt), Mad. Berthollet (E. Jerrmann: Lady Tartüffe), Frau Schulze (J. v. Bauernfeld: Welt und Theater), Berengarie (J. Auffenberg dle W. Scotta: Lev kur­distánský aneb Růže na poušti) – 1854; Kateřina Šestáková (J. K. Tyl: Pražská děvečka a venkovský tovaryš aneb Paličova dcera), Terezie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Aurelia (A. Berla, A. Bittner, h. F. v. Suppé: Die G’frettbrüder), Marta Sekáč­ková (J. W. Goethe: Faust), Emilie von Wallhaus (F. Kaiser, h. K. Binder: Zwei Testamente) – 1855; Martha (Ch. Birch-Pfeifferová: Im Walde), Veroni­ka (A. Cosmar: Eine Treppe höher), Gräfin Helene (H. v. Kleist: Das Käthchen von Heilbronn), Paní Pacholíková (W. Shakespeare: Veselé ženy wind­sorské), Jelena (V. K. Klicpera: Eliška, poslední Přemyslovna), Eližběta (J. W. Goethe: Götz z Ber­lichingů, rytíř se železnou pěstí) – 1856; Sanha (V. K. Klicpera: Hrabě Jaropolk aneb Lupežnic­ká jeskyně), Signora Pisani (A. Langer, h. A. Mül­ler: Die Mehlmesser-Pepi), Agathe (F. Kaiser, h. K. Binder: Etwas Kleines), Hraběnka Helena (H. v. Kleist: Katynka Heilbronská aneb Zkouše­ní ohněm), Kněžna z Friedlandu (F. Schiller: Smrt Valsteinova) – 1857; Frau von Krampel (O. F. Berg, h. E. Stolz: Ein Wiener Dienstbote), Walpurgis (O. Prechtler: Die Tochter des Waldes), Elinora (F. Halm: Griselda aneb Troje zkoušení věrného srdce) – 1858; Vdova Beránková (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka aneb Zkouška o slavnosti ve Hvěz­dě) – 1859; Veronika (týž: Pražský flamendr) – 1860; Donna Juana (V. Hugo: Ruy Blas) – 1861.

Prameny a literatura

NA: fond Penzijní ústav a penzijní fond sólistů zemských divadel Praha, Journal der Pensions­-Instituts-Cassa; fond Policejní ředitelství I, kon­skripce, kart. 692, obr. 506 [Wiedermann Helene, 1810]. AMP: Soupis pražských domovských pří­slušníků [syn Arthur Ludwig August Josef Doleisch, 9. 6. 1839]; Aufnahms-Bogen vom Jahre 1850. ■ J. Chmelenský, Čechoslav [6], 1825, s. 31 [Berta, Pramáti]; nesign. [S. K. Macháček]: Stav divadla českého […], ČČM 1, 1827, sv. 1, s. 131 + Divadlo české roku 1827, tamtéž, sv. 2, s. 142; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1837 až 1849; Theate­ralmanach [Prag] 1846, s. 50; 1851, s. 62●; M. [F. B. Mikovec], Lumír 1, 1851, s. 212 [Alžběta, Marie Stuartka], 1030n. [Milfordová, Ouklady a láska], 1051 [Blanka, Bayard]; 2, 1852 s. 163n. [Hospod­ská, Tři dnové ze života karbaníkova]; nesign., tam­též 3, 1853, s. 94 [Kateřina Mortonová, Noc a jitro]; 4, 1854, s. 286 [Vévodkyně z Yorku, Richard III.]; 6, 1856, s, 380n. [Paní Pacholíková, Veselé ženy windsorské]; 7, 1857 s. 115n. [Sanha, Hrabě Jaro­polk], vše → Pražská Thálie kolem 1850, 2012●; úmrtí a nekrolog: Bohemia 12. 7. 1861; Lumír 11, 1861, s. 689n.●; Δ [J. Neruda]: Také osada dušiček II, Národní listy 2. 11. 1878 → České divadlo V, 1966; M. Schlesinger: Geschichte des Breslauer Theaters, Berlin 1901, s. 188; Vondráček I, II ■ AThL, NDp, ODS, Wurzbach; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 143–145

Autor: Scherl, Adolf