Dlask, Antonín Ladislav

Antonín Ladislav
Dlask
7. 2. 1818
Kutná Hora
31. 5. 1894
Kouřim
Dramatik, prozaik.

Otec byl přadlák v c. k. továrněv Sedlci u Kutné Hory. D. po studiích na filozofii v Praze vstoupil do arcibiskupského kněžského semináře. V té doběse pohyboval ve vlastenecké společnosti, mj. udržoval přátelské kontakty s J. K. Tylem. 1842 byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan na Svaté Hoře u Příbrami a v Čelákovi­cích, 1855 se stal katechetou a ředitelem hlavní reálné školy v Kolíně. Od 1867 byl děkanem v Kouřimi. Získal četné církevní hodnosti, byl mj. kanovníkem staroboleslavským a taj­ným papežským komořím. S ohledem na své církevní působení podepisoval literární práce pseudonymem Ladislav z Hory.

Vedle povídek pro mládež a místopisných statí napsal jednoaktovou veselohru Frajtr Kalina s titulní postavou vysloužilého vojáka, který svou popleteností zapříčiní mnoho zmat­ků (provedení nezjištěno). Několik her adap­toval podle cizojazyčných předloh (Klobouk, Osudná paštika, Zkouška před svatbou, Zrzavé vlasy). Jde o veselohry určené převážně pro ochotnické divadlo. Upravil také čtyřaktovou hru R. Benedixe Der lange Israel, která líčí spor chudého studenta a chamtivé hraběnky. K základnímu konfliktu jsou připojeny různé vedlejší motivy, převážně milostné zápletky. D. hru přenesl z prostředí německých student­ských spolků, tzv. buršaftů, do českých reálií a posílil vlastenecký tón. Pod názvem Chudý amanuensis aneb Starý pražský študent byla uvedena 1849 ve StD za Tylova řízení českých her; hlavní roli hrál F. Krumlovský.

Hra

Frajtr Kalina, t. 1869.

Překlady a adaptace

R. Benedix: Chudý amanuensis aneb Starý pražský študent, StD 1849, t. s tit. Patriarcha Jakub aneb Pražští studenti 1867, s tit. Pod velebným Vyše­hradem Kramuelova spol. Hradec Králové 1871; H. Herzenskron: Zkouška před svatbou, t. 1873; L. Bartsch: Osudná paštika, t. 1863; další vyd. pod D. jménem; [E. de Girardin]: Klobouk, t. 1863, ochotn. Žebrák 1872; [V. Grandjean]: Zrzavé vlasy, t. 1865.

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, 09 Kutná Hora, matri­ka narozených 1803–1825, fol. 311. ■ Ref. Chudý amanuensis: x [P. Chocholoušek], Pražský večerní list 22. 10. 1849; -n-, Pražské noviny 23. 10. 1849●; F. Grimm: Několik dopisů J. K. Tyla, ČNM 108, 1934, sv. 1, s. 52–61; DČD III ■ LČL, Masaryk, ODS, Otto; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 137

Autor: Jacková, Magdaléna