Josefa
Butteau
1753 nebo 1754
Vídeň (Rakousko)
5. 1. 1815
Praha
herečka, tanečnice

Psána též Bytoh, Bitó, roz. Walterová. – Manželka tanečníka Jeana B., matka herečky a tanečnice Kathariny B. S manželem byla od 1771 angažována v baletu vídeňského dvorního divadla (neznámo dokdy), pak do 1775 v divadle Theater auf der Wieden a poté ve společnosti ředitele J. Böhma v Brně 1777/78. Od 1778 byli oba manželé tanečníky praž­ského tanečního a pantomimického souboru F. A. Göttersdorfa v Divadle v Kotcích, od 1779 u ředitele K. Wahra tamtéž, kde byla jako tanečnice zřejmě angažována i sestra B. Barbara Walterová. Do reorganizovaného Wahrova souboru, hrajícího v nově otevřeném Nosticově divadle od 1783/84, ani do Druhé Bondiniho společnosti, která ho vystřídala, B. již nepřešla. Od 1790 se na jevišti objevila opět, tentokrát jako herečka. Do souboru Vlastenského divad­la vedeného V. Mihulem (Divadlo u Hybernů) byla angažována pro vedlejší role (poprvé jako Kordelchen, [A. W. Iffland:] Ver­brechen und Edelmuth [Zločin a šlechetnost]). Rok po odchodu manžela, dcery a sestry do Vídně však za nimi uprchla (1792). Po návratu do Prahy hrála od 1798 v Nosticově, posléze Stavovském divadle, kde se uplatňovala v rolích selek a důvěrnic (poprvé jako Madame Venini, Iffland: Die Rei­se nach der Stadt [Výlet do města]). V souboru setrvala, později už jen jako představitelka epizodních úloh, až do své smrti.

Prameny a literatura

AMP, matrika ze­mřelých fary u sv. Havla 1800–22, sign. HV Z 5 (5. 1. 1815). • Genaue Nachrichten von beyden k. k. Schaubühnen und andern öffentlichen Ergötzlichkeiten in Wien(Wien) 1, 1772, s. 81; Genaue Nachrichten von beyden k. k. Schaubühnen… und den vorzüglichsten Theatern der übrigen k. k. Erbländer (Wien) 2, 1773, s. 118; GTK 1778, s. 202;1780, s. 251; 1792, s. 300–302; 1793, s. 166; 1800, s. 284; Taschenbuch von der Prager Schaubühne 1778, s. 118; Český poutník 1801, č. 15, s. 247n.; Verzeichniß jener deut­s­­chen Schauspiele und italienischen Opern welche in dem Landständischen Theater der königl. Altstadt Prag, unter der Direction und Unternehmung des Herrn Carl Liebichaufgeführet worden sind, Prag 1807, s. 3; Prager Theater-Almanach 1808, s. 9; 1809, s. 11; Almanach für Theater und Theater­freunde (Berlin) 1807, s. 350; Almanach fürs Theater (Berlin) 1809, s. 158; 1811, s. 294; Allgemeiner Deutscher Theater-Anzeiger 4, 1814, s. 95; K.-K. priv. Prager Zeitung 21. 1. 1815; Teuber II 1885, s. 297, 302, 351, 354. • DČD II, Raab, Vondráček I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 98

Autor: Scherl, Adolf