Deny, Wilhelm

Wilhelm
Deny
1805
Mitau (Jelgava, Lotyšsko)
[?]
Divadelní malíř.

Vl. jm. Beck. Psán též Deni. – Mohl být v pří­buzenském vztahu se zpěvákem W. Denym (1780–1822). 1838 je D. divadelní působení doloženo v Magdeburku. Do Prahy přišel 1841 údajně z Dessau, cedule Nového divadla v Rů­žové ul. jej 1842 ohlašovaly jako malíře dvor­ního drážďanského divadla, v tamním archivu ani v německém divadelním almanachu však zaznamenán není. Almanachy StD jej uvádějí 1843 a 1844 jako dekoratéra a malíře v angaž­má, 1845 jako vrchního dekoratéra. 1844 mu bylo uděleno pražské měšťanství. V Praze spolupracoval s H. J. Neefem, A. de Pianem a T. Mössnerem na výzdobě Nového divadla v Růžové ul. (1842), zřízeného a provozova­ného ředitelem StD J. A. Stögrem, a podílel se na vybavení této scény dekoračním fundem. Uplatňoval se hlavně jako malíř interiérů, tzv. moderních pokojů (např. Holbein dle Schrö­dera: Pantofel a kord; Gutzkow: Srdce a svět). Svou fantazii a zálibu v technicky náročněj­ších efektech rozvinul už v prvním roce praž­ského angažmá (Klicpera: Blaník; Told–Titl: Zauberschleier/Čarovný závoj). Pro StD zho­tovoval nové dekorace obvykle jen pro je­den obraz nebo jedno dějství uváděného kusu (Bauernfeld: Ein deutscher Krieger – 3. jedn.) ve spolupráci s de Pianem. Na obou scénách vytvářel také dekorace pro operní inscenace. Nejpozději od 1848 pracoval pro německé městské divadlo v Brně. Z ojedinělých ohlasů v tamním tisku je zřejmé, že v Brně působil častěji; další dekorace se nepodařilo vystopo­vat. Poslední zpráva o jeho brněnském pobytu je z listopadu 1852, kdy měl benefiční předsta­vení (Feldmann, Flamm: Ein Filz als Prasser, 13. 11.), poté jeho stopa zcela mizí.

Výpravy

Nové div. v Růžové ul.

F. v. Holbein dle F. L. Schrödera: Pantofel a kord (s H. J. Neefem, Pokoj v 1. a 2. jedn.), K. Gutzkow: Srdce a svět aneb Milenka a manželka (s A. de Pianem), V. K. Klicpera: Blaník aneb Zdeněk Zá­smucký, A. v. Kotzebue: Zlé rozmary aneb Otec a syn ženichem, H. v. Kleist: Katynka Heilbron­ská, F. X. Told, h. A. E. Titl: Der Zauberschleier oder Maler, Fee und Wirthin, čes. Čarovný závoj aneb Malíř, víla a hospodská (s H. J. Neefem, A. de Pianem, T. Mössnerem a T. Jachimowiczem) – 1842; tíž: Wastl oder Die böhmischen Amazonen, anon., h. K. Binder: Die Tochter des Räu­bers, F. X. Told: Die Schlimmen Frauen im Serail  (1. jedn.), K. Holtei, h. F. Gläser: Des Adlers Horst  (3. jedn.); G. Raeder dle M. Théaulona de Lam­bert a F. Decourcyho: Der Weltumsegler wider Willen (dekorace lodi ve 2. obr.); K. Haffner dle M. G. Saphira: Der verkaufte Schlaf oder Katharina, F. L. Schirnding: Ein Traumleben oder Schus­ter, Postillon und Lord – 1843; anon.: Timurl, der Tartar-Chan oder Die Reiterei zu Fuß, anon.: Har­lekin als Spinne – 1844; F. Kaiser: Večer, noc a jitro v Paříži – 1845.

StD

H. Görwitz: Das öde Schloß oder Liebeszauber und Liebestreue – 1844; E. v. Bauernfeld: Ein deutscher Krieger (3. jedn.) – 1845.

MD Brno

F. Prüller: Da Toni und sei Burgei, K. Elmar: Fer­dinand Raimund – 1851; L. Feldmann, T. Flamm: Ein Filz als Prasser – 1852.

Prameny a literatura

AMP: Soupis pražských domovských přísluš­níků [Beck Wilhelm, 1805]. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 87, obr. 146 [Deny Wilhelm] ■ Theateralmanach [Prag] 1843, s. 13; 1844, s. 51; 1845, s. 11; Schematismus 1845, s. 707; 1847, s. 569; Theateralmanach [Brünn] 1850–1852; -t., Brünner Zeitung 11. 11. 1851 [Da Toni und sei Burgei]; nesign., 3. 12. 1851 [Ferdinand Raimund]; -t., 13. 8. 1852 [Dom Sebastian]; nesign., 13. 11. 1852 [Ein Filz als Prasser, benef.]; Vondráček I; J. Port: O výtvarných osudech divadla v Čechách se zvláštním zřetelem na Stavovské divadlo, rkp., NMd; DČD II; DČVU III/1, 2; B. Srba: V zahradách Thespidových, Brno 2009, s. 40, 88, 100, 103. ■ HD

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 135–136

Autor: Velemanová, Věra