Bittermannová, Julie

Julie
Bittermannová
13. 4. 1845
Praha
13. 4. 1914
Pelhřimov
Herečka.

Psána též Bitrmannová, Bitrmanová. – Na­rodila se jako nemanželské dítě, které matka zřejmě odložila. Nalezence se ujala F. Nitscho­vá, vdova po hudebníkovi, u níž B. žila až do odchodu k divadlu. Hereckou dráhu nastoupila ve čtrnácti letech, 1859 u německo-české spo­lečnosti J. J. Stránského. Na podzim 1863 ji angažoval pro role naivek a prvních milovnic ředitel H. Walburg, sestavující novou společ­nost pro působení v MD v Plzni, které mu bylo zadáno na sez. 1863/64 s podmínkou, že zajistí i česká představení. 1865/66 hrála u F. J. Čížka, pak u E. Zöllnerové, F. Pokorného, 1869–71 u F. Viceny. Poté se stala členkou společnosti J. E. Kramuela, u níž setrvala do 1883, vyjma 1876–78, kdy hrála u Pokorného. Finančně byla prý zajištěna natolik, že nemusela spolé­hat na hereckou gáži, a neváhala proto opustit společnost, když byla nespokojena s přidě­lováním úloh. Ředitelé ji však jako dobrou herečku vítali, když se rozhodla k návratu. 1883–85 působila opět u Pokorného, 1885 u Čížka, 1887 u A. Libické na Moravě. 1888 byla angažována pro obor matek a komických starých k Sukově společnosti, 1891 přešla k T. Kratochvílovi, 1892 k nově vzniklé společ­nosti L. Chmelenského, 1895 k S. Kokoškové,1896 k P. Švandovi ml. (do ND v Brně), pak do Arény U Deutschů na libeňském předměstí Prahy, 1897 nastoupila k řediteli J. V. Suko­vi. 1898 byla přijata do souboru sestaveného pro Divadlo na výstavě (Uranie), jehož vznik souvisel se snahami prokázat reálnost myšlen­ky druhého stálého českého divadla v Praze. Po ukončení činnosti této příležitostné scény byla krátce u Sukovy společnosti, která obsa­dila uvolněný pavilon Uranie na Výstavišti. 1899 přešla k řediteli F. Lacinovi do brněnské­ho ND, byla tu však málo využívána. Po skon­čení sezony se vrátila k Sukovi (1900), s jehož společností hrála pak i v divadle Uranie (1902 přestěhováno do zahrady měšťanského pivo­varu v Holešovicích), kde setrvala i po Su­kově odchodu. V Uranii byla zpočátku hojně obsazována do rolí druhých milovnic a dam, patrně se však nedokázala smířit s konkurencí mladších hereček, které postupně přebíraly její role. 1905 odešla k řediteli Frýdovi do brněn­ského ND, posléze hledala příležitosti u men­ších souborů, které v posledních letech rychle střídala (1906 B. Klečková, V. Klečka; 1908 A. Šípková; 1909 R. Rosenkrantz, M. Kuče­rová-Groszová, B. Jeřábek, J. Tuttr, A. Kučera; 1910 J. V. Suk, M. Kozlanská; od sez. 1911/12 u A. Marka). Jejím posledním působištěm by ­la společnost B. Lukášové. Zemřela v pelhři­movské nemocnici.

B. patřila k oblíbeným a uznávaným ven­kovským herečkám. Po krátkém období, kdy hrála naivky, se uplatňovala v mileneckých a tragických rolích. Jejímu živému tempera­mentu odpovídala Kateřina ze Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy, zdařile se vypo­řádala i s rolí královny Kunhuty z Hálkovy tragédie Záviš z Falkenštejna. V osmdesátých letech se přehrávala do úloh žen středního a staršího věku; vedle postav z Tylových her (např. Kordula ve Strakonickém dudákovi, Še­stáková v Paličově dceři, Jahelková v Tvrdo­hlavé ženě) se staly její doménou panovačné šlechtičny, sebevědomé vdovy i různé karika­turní a komické figury. Obzvláště se jí daři­ly postavy nesympatické. Náročný repertoár F. Pokorného jí poskytl úlohy v klasických dramatech (např. Gertruda v Shakespearově Hamletu; Lady Milfordová v Schillerových Úkladech a lásce). Od poloviny devadesá­tých let vytvořila řadu postav v psychologic­kých a symbolistních dramatech (např. Paní Mařáková v Hilbertově Vině, Maruška v Hal­beho Mládí, Kociánová v Neznámé pevnině Vikové-Kunětické, Ježibaba v Hauptmannově Potopeném zvonu, Chůva v Kvapilově Prin­cezně Pampelišce). U společností provozu­jících i zpěvohru se uplatňovala v operetách (např. Juno, Offenbach: Orfeus v podsvětí). V té době její umělecká dráha vrcholila; pře­svědčivý výkon podala jako Paní Česalová ve Štolbově komedii Na letním bytě. V Uranii patřila k oporám dámského souboru, pozor­nost publika i kritiky poutala zvláště v rolích distingovaných dam ve společenských kome­diích, o svých charakterizačních schopnos­tech však přesvědčila v úloze zcela odlišné: v toulavé cikánce Veskalné ze Sudermannova dramatu Svatojanské ohně. Rozpětí herecké­ho rejstříku prokazovala i za svého posledního delšího působení u ředitele Suka, kdy vedle kruté a démonické Runy v Zeyerově Radúzovi a Mahuleně ztvárnila vroucnou Mámu z Kva­pilovy Princezny Pampelišky.

Role

Čížkova spol.

Hraběnka z Autrevalu (E. Scribe, E. Legouvé: Žen­ská lest) – 1865/66.

Spol. E. Zöllnerové

[?] (S. H. Mosenthal: Debora) – 1866.

Vicenova spol.

Kateřina (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), An ­na (L. Anzengruber: Farář z Podlesí), Růžena (Ch. Birch-Pfeifferová: Růžena a Růženka, i Pokor­ného spol. 1878), Kateřina (J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa) – 1871.

Pokorného spol.

Dorota (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Otilie (K. Bart: V podkroví a v saloně), Aménaida Birochetová (E. Gondinet: Pan prefekt), Marta Borovská (V. Stěžerský [Pázdral]: Prokla­tec), Černoborka (J. J. Šantl: Kouzelnice Černobor­ka), Štěstěna + Laura (J. Nestroy: Zlý duch Lum­pacivagabundus), Lady Milfordová (F. Schiller: Ouklady a láska), Markyta (F. Kaiser: Nový Monte Christo) – 1876; Karolina (G. v. Moser: Ultimo), Hraběnka Diana (A. Dennery, E. Cormon: Dva si­rotci), Faustina (E. Züngel: Chyba a trefa), Ludmila (K. Haffner: Študenti na Děvohradě) – 1877; Adela z Loménie (F. Halm: Fučík aneb Tajemství hraběcí rodiny), Gabriela (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník, i Kramuelova spol. 1879), Gertruda (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský) – 1878; Sedmikrása (V. K. Klicpera: Blaník), Viktorina (O. F. Berg, ú. E. Züngel: Rázná žena), Kordula (J. Nestroy: Enšpigl), Královna Ginevra (F. Halm: Griselda), Paní z Hvězdolesku (F. Kaiser: Darebák aneb Dobré jádro v špatné skořápce) – b. d.

Kramuelova spol.

Markýza Appiani (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Slepá nevěsta) – 1879; Kunhuta (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna), Marjanka (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Alžběta (A. L’Arronge: Dcery pana Za­jíčka), Frochardová (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci, i Pokorného spol. mezi 1883–85), Kněž­na z Bouillonu (E. Scribe, E. Legouvé: Adrienna Lecouvreurová), Paní ze Sukdolu (G. v. Moser: Zlatohlávek), Baronesa z Rumpelburku (K. Costa: Zuzančin pan kaprál), Markýza de Pompadour (A. E. Brachvogel: Narcis) – 1880; Madam Auber­din (A. Langer: Slovo k ministru), Julia (A. Wil­brandt: Arria a Messalina) – 1881; Bibiana (I. Zajc: Veselí plavci), Adéla (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy), Žofie Jesenská (G. v. Moser: Zlatohlá­vek), [?] (V. Hugo, dram. J. J. Stankovský: Bídníci) – 1882; Paní Mirovská (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně), Paní Lásková (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Stará Lída (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník, i Uranie 1905), Lady Alžběta Crom­wellová (E. Raupach: Smrt Olivera Cromwella, lorda protektora Anglicka) – b. d.

Pokorného spol.

Paní Guichardová (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Vévodkyně Athénais (Ch. Birch-Pfeifferová: Miláček Štěstěny), Nikole Andryova (T. de Banville: Gringoire), Emilie (A. Langer: Krupařovic Pe­pička), Markéta z Parmy (J. W. Goethe: Egmont), Ančička (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Faustina (E. Züngel: Chyba a trefa), Rovčinská (J. A. Fredro: Mentor), Slečna Květnovská (J. Nestroy: Chtějí mít švandu aneb Kupečtí mládenci v hlavním měs­tě), Paní Zubatá (týž: Rozpustilí kluci ve škole), Vdova Voršila (J. K. Tyl: Lesní panna), Jahelko­vá (J. K. Tyl: Rybrcoul), Antonie (A. Anno: Kos!, Ale jaký kos?), Stará Háta (S. H. Mosenthal: De­bora aneb Křesťan a židovka), Madame Chébe (A. Daudet, A. Belot: Fromont junior a Risler se­nior), Slečna Juliana z Bzinkova (E. Raupach: Ves­nický lazebník), Sarah Reedová (Ch. Birch-Pfeiffe­rová dle C. Bell: Sirotek lowoodský, i Čížkova spol. 1885, Sukova spol. 1887), Paní Valory (T. Barrière, A. Regnault de Prebois: Hraběnka Somerive), Záhorská (H. Müller: Se stupně k stupni), Klárka (A. L’Arronge: Můj Vojtíšek) – mezi 1883–85.

Čížkova spol.

Jenerálová z Mansfeldu (Ch. Birch-Pfeifferová dle F. Bremerové: Matka a syn), Barbora (J. Mikuláš Boleslavský: Katovo poslední dílo, i Klečkova spol. s tit. Krále Václava první láska), Paní Truquetová (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Zlá tchýně aneb Paragraf 230), Salomena (L. Stroupežnický: Zví­kovský rarášek), Markýza de Beaulieu (G. Ohnet: Majitel hutí, i ND Brno 1905), Kateřina, hospody­ně Tylova (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl, i ND Brno 1905), Bětuška (R. Kneisel: Chudý písnič­kář), Kordula (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Ka­teřina Šestáková (týž: Paličova dcera, i ND Brno 1905) – 1885; Fedora Romanovna (V. Sardou: Fe­dora), Thisba (V. Hugo: Angelo, tyran padovský), Paní Česká (H. Sienkiewicz: Šlechta a lid), Anna (K. Tůma dle A. Berly: Žertva na Balkáně), Aure­lie (F. F. Šamberk: Podskalák), Barbora (F. Nissel: Čarodějka) – b. d.

Sukova spol.

Královna Marie (V. Hugo: Královna a její milost­ník), Rebeka (J. J. Kolár: Pražský žid), Zuzana Herzogová (týž: Mravenci), Paní Žofka (L. Strou­pežnický: Paní mincmistrová) – 1887; Markýzka de Logny (E. Bozděch: Z doby kotillonů) – 1888; Petronela (R. Ruszkowski, A. Abrahamowicz: Pan hejtman a jeho forejšic) – 1889.

Kratochvílova spol.

Voršila (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, i ND Brno 1905) – 1891.

Chmelenského spol.

Maruška (M. Halbe: Mládí) – 1895.

Spol. S. Kokoškové

Stará Raquinová (E. Zola: Tereza Raquinová) – 1895.

Spol. P. Švandy ml. ND Brno

Paní Mařáková (J. Hilbert: Vina), Malvína (G. Da­vis: Katakomby), Paní de Moissand (E. Pailleron: Myška), Paní Hellerová (J. Kvapil: Bludička), Klo­tilda Želinská (F. F. Šamberk: Ravuggiollo, loupež­ník z Apenin), Kordula (K. Costa, E. Jacobson: Muž z měsíce), Matylda (J. Jarno, H. Fischer: Krkavčí otec), Paní Hanáková (H. Sudermann: Půtka motý­lů) – 1896.

Sukova spol.

Vévodkyně z Marlborough (E. Scribe: Sklenice vody) – 1897; Mistress Bredleyová (J. Barbier: Sa­rah, dcera otrokyně) – 1898.

Div. na výstavě (Uranie)

Bábi (K. Šípek, V. Štech, B. Kaminský: Náš dům v asanaci), Madame Charbonneauová (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů), Česalová (J. Štolba: Na letním bytě, i Lacinova spol. ND Brno 1899), Helena Griffinová (H. a E. A. Paulton: Nioba) – 1898.

ND Brno – F. Lacina

Chůva (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Straba (J. Zeyer: Neklan), Kociánová (B. Viková-Kuně­tická: Neznámá pevnina), Donátová (F. V. Jeřá­bek: Služebník svého pána), Bořková (K. Laufs, K. Kraatz: Bratři zednáři), Paní Hochburgová [?] (R. Nordmann: Padlí andělé) – 1899; Fanuše Pal­mová (O. Blumenthal, G. Kadelburg: To jsem sám rád!), Ježibaba (G. Hauptmann: Potopený zvon), Paní Wermelskirchová (G. Hauptmann: Forman Henčl), Emma (V. Štech: Třetí zvonění), Sedmi­hradská (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1900.

Sukova spol.

Karolina (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka) – 1900; Černá (F. X. Svoboda: Směry ži­vota), Runa (J. Zeyer: Radúz a Mahulena), Ves­kalná (H. Sudermann: Svatojanské ohně), Natalie Vštibinská (M. Bałucki: Klepy), Paní Vendelíno­vá (K. Karlweis: Režná košile), Taijsa Jefimovna (I. V. Špažinskij: Trýzeň) – 1901.

Uranie

Tereza (L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník),Paní Agáta (K. Želenský: Teta z Ruska), Veronika (J. K. Tyl: Pražský flamendr), Dorota (F. X. Told, ú. J. K. Tyl: České amazonky), Markéta, matka Husova (J. K. Tyl: Jan Hus, i ND Brno 1906), Starostová (E. Krásnohorská: Přišla do rozu­mu), Mezníková (F. X. Svoboda: Márinka Vál­kova), Melaniina matka (B. Dovsky: Zlaté ča­sy) – 1903; Baronka Duvergerová (G. Feydeau: Fernan dova svatební smlouva), Elvíra (E. Blum, R. Toché: Nervosní ženy), Strouhalka (A. a V. Mrš­tíkové: Maryša), Alžběta (F. Schiller: Marie Stuar­tovna), Donna Petronella (P. A. Wolff: Preciosa), Adela (R. Benedix: Svatojanská slavnost), [?] (W. Shakespeare: Romeo a Julie) – 1904; Paní Svo­bodová (K. H. Hilar: Mračna), Karolina (K. Laufs, L. Kraatz, ú. J. B. Kühnl: Bratři Sokolové) – 1905.

ND Brno – A. J. Frýda

Terezie (E. v. Wolzogen: Čistý lístek), Dueňa (E. Ros tand: Cyrano de Bergerac), Veruna (K. Cos­ta: Bratr Martin), Sibylla (J. Vrchlický: Exulanti), Mary Willoughby (J. M. Barrie: V tiché uličce), Alma (J. Štolba: Mořská panna), Abatyše kláštera kalatravského (J. Zorrilla: Don Juan Tenorio), Bába (A. Jirásek: Lucerna), Ráchel (K. Mašek: Betlém), Dona Lucia d’Alvadores (B. Thomas: Charleyova teta, i spol. M. Kučerové-Groszové 1909) – 1905; Sibyla (F. X. Told, h. A. E. Titl: Čarovný závoj), Františka šl. Wendlovská (H. Sudermann: Domov, i Klečkova spol. 1906), Samsónková (F. X. Svobo­da: Lapený Samsónek), Perl (J. Vrchlický: Rabín­ská moudrost), Anaïs (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Veronika (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Lí­zalka (A. a V. Mrštíkové: Maryša) – 1906.

Klečkova spol.

Babička Proškovic (F. Vratislav dle B. Němcové: Babička), Holanova žena (J. Lukavský: Slunce), Mlynářka (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u po­toka), Anastázie (G. v. Moser: Nelíbejte potmě) – [1906].

Spol. A. Šípkové

Barbora (R. Ruszkowski, A. Abrahamowicz: Manžel ze šetrnosti) – 1908. Rosenkrantzova spol. Háta (V. Pázdral: Prodaná nevěsta) – b. d.

Spol. M. Kučerové-Groszové

Adela (A. Bisson, M. Hennequin: Pokání staré­ho hříšníka), Babi Spiridoněvna (A. F. Pisemskij: Hořký osud), Marie (H. Sudermann: Zkáza Sodo­my), Betty Sturhahnová (O. Ernst: Flachsmann vy­chovatel), Veronika Waltrová (K. Laufs: Blázinec na cestách), Maruša (F. S. Finžgar: Divý lovec), Mrs. Delore (M. L. Ryleyová: Malá Peggy) – 1908; Matka představená (F. Hervé: Mamzelle Nitouche), Hedura (J. Vrchlický: Godiva), Judita (L. Stroupež­nický: Na Valdštejnské šachtě), Elvira (O. Faster: Krásná Lída) – 1909.

Sukova spol.

Paní radová Skolínská (R. Benedix: Had v ráji), Millerová (F. Schiller: Úklady a láska), Máma (J. Kvapil: Princezna Pampeliška), Gertuda Krie­gerová (A. Engel, J. Horst: Pryč s muži!) – 1910.

Spol. M. Kozlanské

Paní Choesová (F. Bonn dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes), Paní Hudsonová (tíž: Pes baskervill­ský), Zuzana Poličanská (J. K. Tyl: Jiříkovo vidě­ní) – b. d.

Markova spol.

Matka (E. Guiraud: Mazánek) – 1912.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, AP N15, matrika narozených fary u sv. Apolináře, 1844–45, fol. 200. Soupis praž­ských domovských příslušníků [Nitsch Franziska, 1810]. NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 57, obr. 246. ■ Nesign.: České divadlo, Podři­pan 23. 4. 1871; nesign.: Zlé časy a divadlo, Posel z východních Čech 6. 10. 1877; nesign.: České di­vadlo, Budivoj 29. 4., 6. 5. 1880; jkl.: Z Jindřichova Hradce, Divadelní listy 2, 1881, s. 121; J. K.: Ze Slaného, tamtéž 3, 1882, s. 341; O. R.: Z Netolic, Jeviště 1, 1885, s. 125; nesign.: Z Litomyšle, Česká Thalia 1, 1887, s. 22; J. Vycpálek: Z Rychnova nad Kněžnou, tamtéž, příl. za s. 164, s. 2; Bý: Z Přerova, tamtéž 2, 1888, s. 45; V. Břečka: Národní divadlo v Brně, Divadelní listy 1, 1899/1900, s. 48n.; -ek.: Národní divadlo v Brně, tamtéž, s. 172; O. F. [Fas­ter]: Sukovo divadlo Uranie v Král. oboře, tamtéž 2, 1900/01, s. 301; šal: Sukovo divadlo Uranie v Král. oboře, tamtéž, s. 399, 439; Divadelní svět 5, 1914/ /15, s. 7 [úmrtí]; F. Hlavatý: Vzpomínky, 1930, s. 23; B. Bečvářová: Hvězda společnosti, Divadlo 16, 1936/37, č. 9, s. 3 [chybně Wittermanová]; L. Pacák: Opereta, 1946, s. 206, 208; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 33, 67, 122; A. Branald: Zlaté stí­ny, 1980, s. 25n.; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák,rkp., b. d., DÚk, s. 148–153, 155, 157–160, 162, 165–169, 211. ■ ODS; Buchner, Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 66–69

Autor: Dubská, Alice