Biedermanová, Zdeňka

Zdeňka
Biedermanová
11. 1. 1861
Polička
10. 3. 1904
Praha
Herečka, zpěvačka.

Psána též Biedermannová, Bidrmanová. – Ne­manželská dcera hereckých rodičů Josefa a An­tonie B., legitimována jejich sňatkem v říjnu 1862. Od deseti let vystupovala v dětských, později v tzv. kalhotkových a dívčích rolích u Kramuelovy společnosti. 1878 byla uváděna jako řádná členka tohoto souboru. V následují­cích letech o ní zprávy chybí; pravděpodobně pobývala s rodiči u V. Prokopové (1879 a 1881) a mezitím u P. Švandy ze Semčic. 1881–88 působila u F. Pokorného, s jehož společností hrála po tři zimní sezony v Plzni (1881–84) a v sez. 1885/86 v brněnském ND. 1888 přešla se zpěvoherní částí souboru k F. Trnkovi. Jejím patrně posledním působištěm byla společnost E. Zöllnerové, do níž nastoupila nedlouho před svou předčasnou smrtí. Zemřela po delší nemoci v pražské Všeobecné nemocnici, po­hřbena byla na Olšanských hřbitovech.

Příjemný zjev, mladistvý temperament a ne­nucené vystupování na jevišti předurčily B. na začátku herecké kariéry pro obor naivek. Podle kritiky se jí výborně dařily „veseloherní kočič­ky“ a „husičky“, v nichž uplatňovala i smysl pro humor. Pod přísným dohledem matky se brzy vypracovala mezi přední venkovské herečky. Byla i dobrou zpěvačkou (mezzosopranistkou) a po celou svou divadelní dráhu dostávala jak činoherní, tak operní a operetní role. U Pokor­ného byla ozdobou zpěvoherního ansámblu a plzeňské publikum ji přijímalo s bouřlivým nadšením. Velký úspěch dosáhla zvláště v tit. roli Suppého operety Boccaccio, kterou zpíva­la „se sálavým jižním žárem“, a v roli Czipry ve StraussověCikánském baronu. Vedle dalších operetních úloh tu zpívala Martinku ve Smeta­nově Hubičce a ztvárnila řadu postav v činoher­ním repertoáru, kde díky náročnější Pokorného dramaturgii měla příležitost hrát i v klasických hrách (Bianka v Shakespearově Zkrocení zlé ženy, Jessika v Kupci benátském). Rovněž u F. Trnky, jehož zpěvohra měla dobrou úroveň, se úspěšně uplatňovala v operetě (mj. Bětuš ka, Suppé: Žádný muž a tolik děvčat; Orestes, Offenbach: Krásná Helena) a v ope­ře (Ludmila, Smetana: Prodaná nevěsta; Ber­ta, Dvořák: Šelma sedlák; Verunka, Blodek: V studni). Martinku z Hubičky si zopakovala znovu za pobytu u E. Zöllnerové.

Role

Kramuelova spol.

Karel (F. Kaiser: Na ledě) – 1874; Noisette (V. Sar­dou: Rabagas) – 1875; Preciosa (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děvčat) – 1876; Růžena (F. Vicena: Toman a lesní víla), René z Lomenie (F. Halm: Fu­čík) – 1879; Ninette (A. F. dle A. Dumase st.: Athos, Porthos a d’Artagnan aneb Tři mušketýři), Eliška (H. Wilken: Páni doktoři) – b. d.

Pokorného spol.

Mařenka (A. H. Sokol: Starý vlastenec), Bianca (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Olga (A. Koukl: Moderní Ariadna), Madlenka (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena), Ella Stránská (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Naše ženy) – 1881; Loyse (T. de Banville: Gringoi­re), Elsa (J. Strauss: Veselá vojna), Pamella (E. Jonas: Javotta, popelka bostonská), Beatrice (F. v. Suppé: Boccaccio), Berta (E. Labiche, E. Gondinet: Ze tří nejšťastnější), Vanda (J. Offenbach: Velkovévod­kyně z Gerolštejnu), Donna Olympia (F. v. Suppé: Donna Juanita), Blanche (A. Dumas ml.: Levobo­ček), Jeanne Raymond (E. Pailleron: Svět, kde se nudíme), Adéla (F. v. Jeřábek: Veselohra), Germai ­ne (R. Planquette: Zvonky cornevillské), Hana (S. H. Mosenthal: Debora) – 1882; Diana (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí), Filiska (V. K. Klicpera: Blaník), Jenny [?] (V. Sardou: Mnoho přátel, naše škoda), Jessika (W. Shakespeare: Kupec benátský), Berta (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Reif z Reiflingů), Paní Morizotová (V. Sardou: Odetta) – 1883; Markéta (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Hortensie (E. Bozděch: Světa pán v županu), Fe­nella (D.-F.-E. Auber: Němá z Portici), Broni sla­va (K. Millöcker: Žebravý student) – 1884; Athé­nais (G. Ohnet: Majitel hutí), Eva Websterová [?] (G. v. Moser: Bibliotekář), Princ Orlovský (J. Strauss: Netopýr) – Brno 1885; Žofka (L. Stroupežnický: Paní mincmistrová), Pedro (Ch. Lecocq: Giroflé-Gi­rofla) – Brno 1886; Giovanni Boccaccio (F. v. Sup­pé: Boccaccio), Czipra (J. Strauss: Cikánský ba­ron, i Trnkova spol. 1900), Martinka (B. Smeta­na: Hubička, i spol. E. Zöllnerové 1903), Feňa (I. V. Špažinskij: Paní majorka), Dorotka (N. I. Ko­la, ú. J. K. Tyl: Kryšpín a kmotra) – 1888; Pepík (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně) – 1889.

Trnkova spol.

Komtesa Sylvia (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1889; Ludmila (B. Smetana: Prodaná nevěsta), Ganymed (F. v. Suppé: Krásná Galathea), Molly (K. Millöc­ker: Ubohý Jonathan), [?] (K. Šebor: Zmařená svatba) – 1891; Paqueretta (J. Brandl: Probuzený lev), Bětuška (F. v. Suppé: Žádný muž a tolik děv­čat) – 1893; Láblová (M. A. Šimáček: Svět malých lidí) – Plzeň 1901; Jitka (B. Smetana: Dalibor), Silvia Perezzi (F. v. Suppé: Model aneb Malíř a pradlena), René, kadet (týž: Dona Juanita), Berta (A. Dvořák: Šelma sedlák), Kojná (G. Hauptmann: Osamělé duše), Kačenka (J. K. Tyl: Jiříkovo vidě­ní), Orestes (J. Offenbach: Krásná Helena), Verun­ka (V. Blodek: V studni) – b. d.

Spol. E. Zöllnerové

Anda (K. Karlweis: Jeremiáš Machulka, výrobce obuvi v malém) – 1903.

Prameny a literatura

SOA Zámrsk: Sbírka matrik, 5472 Polička, mat­rika narozených 1858–1871, s. 32. AMP: Sbírka matrik, NEM Z6, matrika zemřelých Všeobecná nemocnice 1903–1907, s. 104. ■ Nesign.: Měst­ské divadlo, Plzeňské listy 20. 10. 1881; -v.: Městské divadlo v Plzni, Divadelní listy 2, 1881, s. 301; XY.: Z Josefova, Jeviště 1, 1885, s. 65; ne-sign.: Z Josefova, Česká Thalia 1, 1887, s. 55; nesign.: Z Třebíče, tamtéž 2, 1888, s. 299n.; -v.: Městské divadlo v Plzni, Divadelní listy 3, 1882, s. 36; E. V. Hynek: Cestující divadelní společnosti, tamtéž, s. 292; nesign.: Národní divadlo v Brně, Jeviště 1, 1885, s. 155; V-a: Z Kutné Hory, Česká Thalia 4, 1890, s. 202●; úmrtí: Národní listy 11. 3. 1904, ráno; Národní politika 11. 3. 1904; Diva­delní listy 5, 1903/04, s. 177●; V. Štein Tábor­ský: Dějiny venkovských divadelních společnos­tí, 1930, s. 111; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 173n., 199; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák,rkp., b. d., DÚk, s. 210; M. Szabo: Pražské hřbi­tovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 108. ■ČHS, ODS; Buchner [záměna s J. Bittermannovou]

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 60–61

Autor: Dubská, Alice