Betka, Antonín

Antonín
Betka
16. 1. 1844
Brno
13. 4. 1911
Plzeň
Herec.

Otec byl účetním v brněnském městském pivovaru, pak se živil jako hostinský a jako správce ve smíchovské porcelánce. Starší sest­ra Emilie se stala herečkou (pseud. Bekovská).

B. projevující výtvarné nadání se vyučil malí­řem porcelánu na Smíchově. Jako patnáctile­tý začal hrát s ochotníky v Košířích (působila mezi nimi i jeho sestra) a příležitostně vystu­poval s německou společností K. Sternfelda. První angažmá nastoupil v sedmnácti letech u ředitele A. Szeninga; debutoval 1861 na šta­ci ve Starém Kníně (u Dobříše) v roli Anto­nína v Tylově Paličově dceři. Do 1866, kdy za prusko-rakouské války bojoval v rakouské armádě, vystřídal několik kočujících společ­ností (1862 hrál u J. Krämera a u V. Prokopové, 1863 u J. Kullase a J. Štandery, dále u V. Brau­na a J. F. Kozlanského). Po skončení války pobyl dva roky u J. E. Kramuela (1866–68), v jehož souboru působila herečka Kateřina Hájková, s níž se posléze oženil. 1867 hos­toval se sestrou Emilií ve vídeňském Divadle v Josefově v českém představení Schillero­vých Loupežníků (Karel Moor). 1870 je dolo­žen u společnosti V. Svobody v Brně, 1871 (již s manželkou) u A. Muška, od září 1874 v dru­žině E. Zöllnerové. Dalších třináct let manželé cestovali povětšině s menšími společnostmi: 1877–80 na Moravě s V. Svobodou a V. Cho­děrou; 1881 hráli u F. Ludvíka a F. Pokorného, 1882 u M. Kozlanské, 1882–83 u V. K. Jelín­ka, 1883–85 u V. Prokopové (B. pověřen režií frašek a veseloher). Od poloviny osmdesátých let manželé působili u ředitelky A. Libické, jejíž podnik B. oficiálně vedl jako zástupce (artistický správce 1885–87), ve skutečnosti měl však koncesi pronajatu protiprávně. 1887 pře stoupil ke společnosti T. Kratochvíla, poté k družině R. Růžičky a K. Postla. 1888 za­kotvil na téměř deset let u V. Budila, s jehož společností hrál ve starém MD v Plzni, v sez. 1892/93 v brněnském ND. V Plzni také ma­loval dekorace. Na jaře 1897 načas zanechal herectví a zřídil si malířský ateliér divadelních dekorací. T. r. po manželčině předčasné smr­ti odešel do Švandova divadla na Smíchově. 1901 se vrátil do Plzně, rok působil ve společ­nosti F. Trnky, 1902 byl angažován V. Budilem do stálého souboru nového MD, jehož členem byl až do své smrti. Zemřel po druhém záchva­tu mrtvice v plzeňské Všeobecné nemocnici, pohřben byl v Plzni.

Během prvních sedmnácti let kočování prošel řadou hereckých oborů, hrál česky i německy, získal zkušenosti a osvojil si hereckou rutinu. Chlapecké a milovnické role, v nichž začínal, musel pro předčasnou ztrátu vlasů brzy vyměnit za úlohy charakterní a komické. U Kramuela se staly jeho doménou figury různých hejsků, které vytvářel s drsnou komikou, u Svobody už zastával starší obor, zahrnující důstojné či vysoce postavené muže i lidové typy. Rozhodující vliv na jeho herectví měl V. Budil; rozpoznal B. předpoklady pro realistickou charakteristiku a svěřoval mu úlohy venkovských a maloměstských postav a postaviček, na nichž se tříbil jak jeho smysl pro detail, tak humor, nabývající na jemnosti a srdečnosti. B. projev, jemuž byly cizí rafinované finesy i nadnesený patos, se vyznačoval účinnou prostotou a jednoduchostí hlasových i pohybových prostředků. Vyrostl ve zdatného interpreta lidových postav, zejména rázovitých českých figur, které vytvářel s „průzračnou čistotou“ [Budil]. K jeho úspěšným rolím patřily tylovské postavy (např. Trnka ve Strakonickém dudáku), byl také výtečným Lelkem v Klicperově Rohovínu Čtverrohém či Zelenkou ve Štolbově Vodním družstvu. Kritika cenila jeho výkony v Shakespearových komických postavách (Grumio ve Zkrocení zlé ženy, Doktor Kajus ve Veselých paničkách winsdorských, Hrobník v Hamletu) i ztvárnění Hejtmana v Gogolově Revizorovi. Neuspěl však v roli Petruchia (Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), která přesahovala jeho možnosti. Uplatňoval se v hojně uváděných francouzských a německých veselohrách a společenských komediích; jeho Kořán v Davisových Katakombách býval připomínán při pozdějších nastudováních hry. U Budila působil i jako malíř dekorací (mj.
Sardou: Madame Sans-Gêne; Verdi: Aida). Po návratu do Plzně zaujal v roli Kajetána Janáčka (Blumenthal, Kadelburg: U bílého koníčka a To jsem sám rád). Hereckou kariéru završil v MD galerií fraškovitých a veseloherních rolí, od Shakespearova Hospodského Od Podvazku (Zkrocení zlé ženy) po postavy Šamberkovy (major Jičínský, Jedenácté přikázání; ševcovský mistr Muchomír Kulíšek, Palackého třída č. 27; profesor Ždímal, Podskalák; statkář Bartoloměj Bábovka, Rodinná vojna), Štechovy (Kaštyl z Třetího zvonění) a Svobodovy (Nadlesní v Čekankách). Odlišné úkoly mu přinášela Budilem uváděná realistická dramatika (popelář Stehlík, Šimáček: Svět malých lidí; dělník Heineke, Sudermann: Čest; hadrník Hornig, Hauptmann: Tkalci; sedlák Kopecký, Jirásek: Otec), kde i na malé ploše dokázal jedinečně postihnout lidský typ (Perčichin, Gorkij: Měšťáci; Fedor Ivanovič, Tolstoj: Plody osvěty). Solidně, ale spíše rutinně odváděl role, které jeho naturelu nebyly blízké (světští a církevní hodnostáři, šlechtici, dvořané, kněží). 

Role

Szeningova spol.

Antonín (J. K. Tyl: Paličova dcera) – 1861.

Kramuelova spol.

Butler (F. Schiller: Valdštýnova smrt) – 1867; Hon­za (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Starosta (V. Ducan­ge: Cesta nad propastí), Pan z Ledvína (F. Kaiser: Bratr honák aneb Venkované v hlavním městě), Pan Pravdomil (A. Langer: Vrátný z předměstí), Šimon Dračka (F. Prüller: Klášterní selka), Pan z Vernerů (K. A. Görner: Z měšťana šlechtic) – 1868.

Spol. J. Šmídové

Štěpán Páleč (J. K. Tyl: Jan Hus) – b. d. Svobodova spol. Rychtář (A. Varry: Císař Josef II. a jeho věk), Pro­kop ze Švamberka (V. K. Klicpera: Rytíři z Blaní­ka), Vévoda Choiseul (A. E. Brachvogel: Narcis), Martin (F. Kaiser: Testament žebráka) – 1870.

Spol. A. Muška

Dvorní maršálek (K. Haffner, ú. J. E. Kramuele: Ministr poctivec aneb Muž zákona) – 1871.

Spol. E. Zöllnerové

Cognac (E. Bozděch: Z doby kotillonů), Bonifác Bonafides (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Trouillon (K. Blum dle J.-F.-A. Bayarda a H. Saint-Geor­gese: Marie, dcera pluku), Bavor Strakonický (F. B. Mikovec: Poslední Vršovec aneb Záhuba rodu Přemyslovců), Starý Barták (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor, i Svo­bodova spol. mezi 1877–80), Trnka (J. K. Tyl: Strakonický dudák, i MD Plzeň 1902), Vargas (V. Sardou: Vlasť), Bukovec (S. K. Macháček: Stra­šidlo v hradní hrobce), Abdallah (V. Sardou: Mno­ho přátel, naše škoda), Blažej, hospodský (E. Rau­pach: Mlynář a jeho dítě, i Budilova spol. 1890), Rekordat (J. K. Tyl: Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři), Mumlal (G. H. Putlitz: Politika v lese), Hrabě Podevils (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Alexius Inocenc Škrob (J. Vilhelm dle něm.: Mistr Bedrník a jeho chasa), Jakub (L. Anzengruber: Sed­lák křivopřísežník), Hirali (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Cesta do Ameriky), Morisson (V. Sardou: Bodří venkované), Skuhra, správce (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Antonín (L. Feldmann, ú. J. Böhm: Na kovárně), Ondřej Kozlík (D. Kalisch: Doktor  Žvanil), Kosmas Vejvoda (J. K. Tyl: Chudý kej­klíř), Pan Šafrán, zemský rada (J. Rosen: Vele­zrádce) – 1874; Jesenský (L. Angely: Řemeslnic­ká merenda), Oskar Paša (H. Meilhac, L. Halévy: Tricoche a Cacolet, králové šejdířství), Petr Angeli (J. K. Tyl: Jan Hus, betlémský kazatel), Kryšpi­nian (F. V. Jeřábek: Cesty veřejného mínění), Pro­kop Holý (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Hvězdolet (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Kolča­va (F. X. Told, ú. J. K. Tyl: České amazonky, i Bu­dilova spol. 1900), Podolský z Podola (F. Kaiser: Dráteníci), Dalemil (F. Hopp: Statek Záhvozd aneb Husaři), Falu Eliab (J. J. Kolár: Pražský žid), Petr Spurný (G. v. Moser: Ultimo), Lambert (J. J. Ko­lár: Monika) – 1875; Narcis (A. Wilbrandt: Arria a Messalina) – 1876. Svobodova spol. Fernando, vojvoda Urbinský (F. X. Told dle E. Scri­bea: Ďáblův podíl) – 1879; Vincentio (W. Shake­speare: Zkrocení zlé ženy), Šimon Moreles (J. K. Tyl: Lesní panna aneb Čeští Indiáni, i MD Plzeň 1908), Baudrilard (E. Grangé, Lambert-Thiboust: Jací jsou ti naši muži), Farář + Abraham (S. H. Mosenthal: Debora aneb Křesťan a židovka), Ka­rel II. (A. Dennery, Dumanoir: Tulák a ministr aneb Svatba před popravou), Jaroslav (F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí), Gustav z Grignonu (E. Scribe, E. Legouvé: Hrabě na útěku aneb Revolu­ce v Paříži), Franta Bukač + Serafián Špumpardoun Byrálek (K. Costa, ú. F. F. Šamberk: Dobytí Sarajeva aneb Smrt na bojišti v Bosně) – mezi 1877–80.

Choděrova spol.

Beránek (K. Costa: Zuzančin pan kaprál), Kalina (A. Elz: Novověký Othello aneb On nežárlí), Verner Štauffacher (F. Schiller: Vilém Tell aneb Povstání Švýcarů), Vysocký (G. v. Moser: Zlatohlávek aneb Lehká kavalerie), Marten Duval (A. Dumas ml: Dáma s kameliemi), Svatoš (K. Elmar, ú. J. H. Böhm: Šantala aneb Všude dobře, doma nejlíp), Jonáš  (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě) – 1879. Pokorného spol. Angličan (M. Klapp: Rosenkranc a Güldenstern), Žid Daniel (A. Dumas ml.: Žena Claudiova) – 1881. Braunova spol. J. K. Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl) – po 1882. Spol. T. Knížkové Saturnin Brambor (F. F. Šamberk: Podskalák) – b. d. Společnost V. Prokopové Farář (S. H. Mosenthal: Deborah aneb Křesťan a židovka) – 1884; Greč (V. Sardou: Fedora), Falu Eliab (J. J. Kolár: Pražský žid), Vistovský (M. Bałucki: Těžké ryby) – 1885.

Betkova spol.

Jan Výrava (F. A. Šubert: Jan Výrava) – 1886. Budilova spol. Leonato (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Mikuláš Peldřímovský (J. J. Kolár: Pražský žid), Kaprál Lebeda (H. Chivot, A. Duru: Svatba reservistova) – 1888; Ribbing (E. Bozděch: Baron Goertz), Bedřich Janoušek (F. v. Schönthan: Zla­tý pavouk, i MD Plzeň 1903), Mistr David z Bru­selu (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Braulio (J. Echegaray: Světec či blázen?), Sýkora (J. Štol­ba: Závěť), Baron Melchior Grimm (F. V. Jeřá­bek: Syn člověka) – 1889; Pan Loyal (E. Bozděch: Světa pán v županu, i MD Plzeň 1904), Čubukov (A. P. Čechov: Námluvy) – 1890; Rychtář(G. Preis­sová: Její pastorkyně) – 1891; Hejtman Skvoznik (N. V. Gogol: Revisor, i MD Plzeň 1904), Heineke (H. Sudermann: Čest), Zelenka (J. Štolba: Vodní družstvo), Přech (J. Vrchlický: Drahomíra), Krá­líček (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání), Don Bermudez (J. Echegaray: Velký Galeoto), Seve­rin (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění, i MD Plzeň 1902), Arnošt z Pardubic (J. Vrchlický: Noc na Karlštej­ně), Henri Whitefield (Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Hrabě Finardo (Lope de Vega: Král a sedlák, i Švandovo div.), Mabrou­šek (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Ježek (G. Raeder: Lišák a Smola, veselí tuláci) – 1892; Jakub Hromobití (T. a H. Cogniardové, T. Fronville, ú. J. J. Kolár: Chňap, Lap, Šnůra), Chevalier de la Rapinière (E. Arago, P. Vermond: Ďáblovy zápisky), Ivan Vosmibratov (A. N. Ostrov ­skij: Les), Rytmistr (A. Fredro: Dámy a husaři), Makovec (F. X. Svoboda: Rozklad) – 1893; Valentin Bláha (L. Stroupežnický: Naši furianti, i MD Plzeň 1903), Šikovatel Suk (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka), Šoustal (V. Chiavacci, L. Krenn: Poslední krejcar), Moulinet (G. Ohnet: Majitel hutí), Lesní (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, i MD Plzeň 1908), Hrdlička (F. X. Svoboda: Útok zisku), Kamnář Pleskal (K. Karlweis: Národní švec, i MD Plzeň 1904) – 1894; Kořán [Oficiál Bohr­mann] (G. Davis: Katakomby, i MD Plzeň 1904), Kopecký (A. Jirásek: Otec, i MD Plzeň1907), Kře­pela (J. Štolba: Peníze, i MD Plzeň 1906) – 1895; Fedor Ivanovič (L. N. Tolstoj: Plody osvěty), Jan Žižka (J. K. Tyl: Jan Hus, i MD Plzeň 1903) – 1896; Eufrates (V. Sardou: Theodora) – 1897.Švandovo div. Adrien (A. Carré: Doktor Jojo), Krištof ze Švamber­ka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek) – 1898.

Trnkova spol.

Plzeň Lábl (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Kajetán Janáček (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého koníčka + To jsem sám rád), Šimon Lomnický (J. J. Kolár: Magelona), Domingo Perez (F. Schil­ler: Don Carlos, i MD Plzeň 1905) – 1901; Kaps (H. Heijermans: Naděje) – 1902.

MD Plzeň

Králíček (F. A. Šubert: Jan Výrava), Gelasius Dobner (F. V. Jeřábek: Syn člověka), Cigalla (J. Vrch­lický: Soud lásky), Jičínský (F. F. Šamberk: Jede­nácté přikázání), Montek (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Petruchio (týž: Zkrocení zlé ženy), Per­čichin (M. Gorkij: Měšťáci), Kaštyl (V. Štech: Třetí zvonění), Šafář Brock (H. Sudermann: Svato­janské ohně), Grumio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy) – 1902; Hrdý (J. Štoba: Mořská panna), Stehlík [Styblík] (M. A. Šimáček: Svět malých lidí), Annáš (A. Hoffmann: Pašije), Noircarmes (V. Sardou: Vlast), Nadlesní (F. X. Svoboda: Čekan­ky), Lepohlav (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů), Petr Strážnický z Kravař (A. Jirásek: Jan Žižka), Fabig (G. Hauptmann: Forman Henčl), Medvědov (M. Gorkij: V noční útulně), Rejsek (A. Jirásek: M. D. Rettigová) – 1903; Loukota (J. K. Tyl: Zlato­hlav a tvrdohlavá žena), Kleant (Molière: Zdravý nemocný), Druhý náčelník sboru starců (J. Vrchlic­ký: Námluvy Pelopovy), Anselm (Molière: Lako­mec), Dojva (F. A. Šubert: Žně), Klán (F. X. Svo­boda: Poupě), Páter Blažej (J. K. Tyl: Jan Hus), Soběbor (J. Vrchlický: Knížata), Thibaut d’Arc (F. Schiller: Panna Orleanská), Lignière (E. Ros ­tand: Cyrano de Bergerac), Major Paschke (F. A. Beyerlein: Čepobití), Mars (J. Offenbach: Orfeus v podsvětí), Bergamin (E. Rostand: Blouznivci), Tiburcius Procházka (O. Faster: Zelené mládí) – 1904; Kleinert (G. Hauptmann: Růžena Berndto­vá), Melvil (F. Schiller: Marie Stuart), Dubuisson (P. Berton, Ch. Simon: Zaza), Ruben (O. Wilde: Salome), Starý Gobbo (W. Shakespeare: Kupec benátský), Podleský (J. K. Tyl: Paličova dcera), Kalafuna (týž: Strakonický dudák), Matyáš Lelek (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Muchomír Ku­líšek (F. F. Šamberk: Palackého třída č. 27), Megret (E. Bozděch: Baron Goertz), Půlka (J. Strauss: Netopýr), Hrobník (W. Shakespeare: Hamlet), Pan Franc (A. Jirásek: Lucerna) – 1905; Karel Drozd (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek), Profesor Ždí­mal (F. F. Šamberk: Podskalák), Vicomte Graflon (E. Scribe: Sklenice vody), Adam Bubela (K. Lin­dau, L. Krenn: Chudá holka), Kajetán Duchek (J. Rosen: Náš deficit), Houba (K. Costa: Podkova štěstí), Král Matapa (Clairville, E. Vanderburch, P. Laurencin: Oslí kůže), Bartoloměj Bábovka (F. F. Šamberk: Rodinná vojna), Engstrand (H. Ibsen: Příšery), Folgner (F. F. Šamberk: Karel Havlí­ček Borovský), Erazím (B. Dovsky: Zlaté časy), Mardochej (K. Mašek: Betlém), Tob (J. Vrch­lický: Godiva) – 1906; Strýc William Dudgeon (G. B. Shaw: Pekelník), Illo (F. Schiller: Valdštý­nova smrt), Vévoda benátský (W. Shakespeare: Othello), Hospodský Od Podvazku (týž: Veselé ženy windsorské), Dražko kníže Břežanů (A. Jirá­sek: Gero), Antonio (W. Shakespeare: Mnoho po­vyku pro nic za nic) – 1907; Philostrates (týž: Sen v noci svatojanské), Starý Sahula (A. H. Horáková: Páni), Novotný (V. Štech: Deskový statek), Wendel, divadelní vrátný (E. Eysler: My od divadla), Děde­ček (K. Želenský: Pohádka o Kryšpínkovi), Kmí­nek (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrob­čic), Retvan (A. Dvořák: Kníže), Tomáš (K. Leger: V zakletém zámku), Pleschke (G. Hauptmann: Hanička), Hrdlička (A. a V. Mrštíkové: Maryša) – 1908; Rohovín Čtverrohý (V. K. Klicpera: Rohovín Čtverrohý), Isák Löwy (J. Nestroy: Lumpacivaga­bundus a ludrácký trojlístek), Starý pan Doubra­va (B. Viková-Kunětická: Dospělé děti), Hadač (W. Shakespeare: Antonius a Cleopatra), Hrůza Lelek (A. Jirásek: Pan Johanes) – 1909; První náčelník sboru (J. Vrchlický: Smír Tantalův), Pollinger (H. Bahr: Koncert), Starý pastýř (W. Shake­speare: Zimní pohádka) – 1910; Horten Bashford (W. S. Maugham: Královská Výsost) – 1911.

Prameny a literatura

MZA: Sbírka matrik, 16945 Brno – sv. Petr a Pa­vel, matrika narozených 1840–1859, s. 82, obr. 42. NA: fond PM 1881–1890, kart. 1695, sign. 8/6/ /11/1 [koncese]. Archiv města Plzně: cedule MD 1902–1911. ■ Jeviště 1, 1885, s. 167; 2, 1886, s. 171 [obojí B. spol.]; Plzeňské listy 20. 3. 1897 [malíř­ský ateliér]; -v-: Městské divadlo v Plzni, Divadel­ní listy 3, 1901/02, s. 47; nesign: Obzor divadelní, tamtéž 4, 1902/03, s. 31; nb [P. Nebeský], Plzeň­ské listy 4. a 14. 10. 1902, 8. 2. 1904, 1. 12. 1905, 28. 5. 1907●; 45 let činnosti: Plzeňské listy 9. a 15. 6. 1906; r, Divadlo 4, 1905/06, s. 381●; J. Lukav­ský: A. B., tamtéž 9, 1910/11, s. 286●; nekrology: nb. [P. Nebeský] Plzeňské listy 14. 4. 1911; Diva­dlo 9, 1910/11, s. 346●; V. Budil: Z mých ředitel­ských vzpomínek I, 1919, s. 36, 55, II, 1920, s. 290, 295–297; J. Zelenka: Vzpomínám..., 1929, s. 131; F. Hlavatý: Z jevišťátek a velkých scén, [1931], s. 55–61; V. Vydra: Má pouť životem a uměním, 1948, s. 226–229; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 44, 115, 127, 223, 228; A. Javorin: Tylův nejvěrnější žák, rkp., b. d., DÚk, s. 209; O. Spalová: Sága rodu Budilova, 1978, s. 46, 146, 184–186. ■ ODS, Otto-dod, PBJ II; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 50–54

Autor: Dubská, Alice