Starší divadlo: zkratky

Seznam autorských zkratek

ad

Alice Dubská

ar

Angela Romagnoli

asch

Adolf Scherl

bb

Božena Brodská

dg

Dagmar Glüxam

gc

Guido Carrai

hf

Horst Flechsig

hil

Jiří Hilmera

hl

Helena Lorenzová

ibm

Ingrid Bigler-Marschall

jak

Alena Jakubcová

jl

Jitka Ludvová

jm

Jiří Mikuláš

jon

Milada Jonášová

jp

Jitřenka Pešková

js

Jiří Sehnal

jz

Jiří Záloha

kh

Kamila Hálová

kk

Kateřina Kvízová

ls

Ludmila Sochorová

mc

Milena Cesnaková

mf

Michaela Freemanová

mj

Magdaléna Jacková

mn

Marc Niubò

mv

Martin Vaňáč

oh

Ondřej Hučín

om

Olga Mojžíšová

os

Otto G. Schindler

pm

Petr Mašek

sb

Stanislav Bohadlo

tro

Jan Trojan

ts

Tomáš Slavický

vh

Vladimír Hajšman

vel

Věra Velemanová

vm

Václav Maidl

vp

Václav Petrbok

vr

Vojtěch Ron

zp

Zdeňka Pilková

Zkratky a značky

Instituce a archivní fondy

AMB

Archiv města Brna

AMP

Archiv hl. města Prahy

APH

Archiv Pražského hradu

BSB München

Bayerische Staatsbibliothek München

ČG-Publ

České gubernium, oddělení Publicum

ČMH

Národní muzeum – České muzeum hudby

Divadelní ústav, Praha

FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

GNM Nürnberg

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

KČD

Kabinet pro studium českého divadla (Divadelní ústav)

Kk

Komorní knihy

LA PNP

Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze

MMP

Muzeum hl. města Prahy

MZA

Moravský zemský archiv Brno

MZK

Moravská zemská knihovna Brno

MZMh

Moravské zemské muzeum, oddělení dějin hudby, Brno

NA

Národní archiv, Praha

ND

Národní divadlo

NG

Národní galerie v Praze

NGg

Národní galerie v Praze, sbírka grafiky a kresby

NK

Národní knihovna České republiky, Praha

NM

Národní muzeum, Praha

NMa

Nová manipulace

NMd

Divadelní oddělení Národního muzea

NMk

Knihovna Národního muzea

ÖNB

Österreichische Nationalbibliothek Wien

ÖStA

Österreichisches Staatsarchiv Wien

PNP

Památník národního písemnictví v Praze

RA

Rodinný archiv

SB Berlin

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

SČM

Staré české místodržitelství

SLUB Dresden

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

SM

Stará manipulace

SOA

Státní oblastní archiv

SOkA

Státní okresní archiv

StD

Stavovské divadlo

Strahovská knihovna

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

VKOL

Vědecká knihovna Olomouc

ZP

Zemské právo

ZV

Zemský výbor

Ostatní

anon.

anonym, anonymní

b. d.

bez data

b. m.

bez údaje místa

d:

dirigent

ed.

editor, vydavatel, pořadatel, edice

fol.

folio

h:

hudba

ch:

choreografie

kart.

karton

kř.

křest

křest.

křestní

l:

libreto

nesign.

nesignováno

nestr.

nestránkováno

p:

překlad

pag.

pagina

polol.

pololetí

provd.

provdaná

příl.

příloha

přív.

přívazek

r:

režie

rkp.

rukopis, rukopisně

roz.

rozená

s:

scéna

seš.

sešit

sign.

signatura

sl.

sloupec

t:

text

ú:

úprava; také ve významech přepracování a adaptace

v.

verš

vyd.

vydání, vydáno

zal.

založeno

*

narození

úmrtí

+

práce téhož autora

odkaz na heslo

dle publikace

předěl mezi rubrikami