Brož, František

František
Brož
10. 4. 1896
Praha
21. 7. 1962
Praha
skladatel, violista

Absolvoval obor housle 1915 na pražské konzervatoři, skladbu studoval 1919–21 u J. B. Foerstera, 1921–24 mistrovskou školu pražské konzervatoře u V. Nováka. Violista v divadlech ve Vídni, 1915–18 v Istanbulu, 1920–24 sbormistr mnoha pražských sborů, ředitel městské hudební školy v Hranicích 1924–40, kde učil na gymnáziu, vedl symfonický orchestr a smíšený sbor. V Praze učil 1940–45 na hudební škole Unie, od 1945 teorii na pražské konzervatoři, 1947–50 byl lektorem AMU. Dirigent opery Studio 1940–45. Skládal písně, sbory, komorní a orchestrální skladby. Napsal baletní pantomimu Pokušení sv. Antonína (Ostrava 1937, ch. J. Häusler).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 31