Brodská, Božena (Tanec)

Božena
Brodská
27. 7. 1922
Praha
tanečnice, teoretička, kritička, pedagožka

Roz. Křepelková. Žačka M. Mayerové 1932–38, L. Myšákové 1940–44 a N. Jirsíkové 1945–46, studovala hudební vědu na FF UK 1946–50, absolvovala TK DAMU 1955 (teorie tance). Jako tanečnice byla v angažmá Družstva divadel práce (Karlín) 1946/47, D 45 1947–49, AUS VN 1950/51. Jejím hlavním oborem byla pedagogická a teoreticko-historická práce, na TK DAMU (a později HAMU), kde působila od 1955 (docentka 1975, profesorka 1982, vedoucí katedry 1975–86, od 1989 externě). Byla pohybovou poradkyní a choreografkou v řadě činoherních inscenací (např. Divadlo na Vinohradech, Kolín, Příbram). Autorka skript Romantický balet v Čechách (SPN 1974), Dějiny ruského baletu (SPN 1984), Dějiny českého baletu do r. 1918 (SPN 1983) a řady recenzí, kritik a odborných statí v Tanečních listech, Scéně aj. Členka autorského kolektivu Dějin českého divadla II. (Akademia Praha 1968) a Divadla v Kotcích (Panorama, Praha 1992), Dějin umělecké kultury II. (SPN 1996), Ozvěn tance (AMU 1998); na HAMU vydala Vybrané kapitoly z dějin baletu (2000). Specializovala se na studium pramenů 18. a 19. století a položila tak základ české taneční teatrologie. Manželka herce Vlastimila Brodského.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 29