Brabec, Jindřich

Jindřich
Brabec
25. 5. 1933
Praha
skladatel, pedagog

Na PedF UK studoval 1951–54 obor hudební výchova, 1960–63 Vysokou školu pedagogickou. Byl soukromým žákem kompozice K. Háby. 1954–59 učil na pedagogické škole v Kroměříži, 1959–65 působil jako asistent na katedře hudební výchovy PedF UK, 1965–70 dramaturg a redaktor Československého rozhlasu. Založil a psal pro amatérské divadlo Saturn, vedl několik dívčích a ženských sborů, byl dramaturgem souboru Plameny při ÚV SSM, podílel se na organizaci mnoha písňových festivalů, byl činný jako redaktor různých periodik. Od 1985 pracoval v ČST. Věnoval se tvorbě šansonů, tanečních a rockových písní, muzikálů. Napsal hudby k rozhlasovým a divadelním hrám, muzikály Nejkrásnější válka, Mladá garda, Vzhůru na Madeiru, Grandhotel Nevada, Cesta k životu, Sen noci svatojánské, Tajemný dr. Ox, Manon, Aristokrati, Sestřičky, Daniela, Zvonokosy. Složil balet. ► Manon.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 26