Blažíčková, Eva

Eva
Blažíčková
4. 10. 1943
Praha
tanečnice, choreografka, pedagožka

Roz. Bártová. Žačka J. Jeřábkové, frekventantka školy léčebného tělocviku 1960–62, absolventka kurzů 1965–68 na TK HAMU a v Palucca Schule v Drážďanech. Od 1964 se významně a úspěšně věnovala pedagogické práci; od 1968 členka souboru J. Jeřábkové. 1975 převzala vedení souboru, proměněného ve Studio komorního tance (1990–92 Studio komorního tance II, v cizině jako Isadora Dance Group). 1990 založila Společnost pro taneční a múzickou výchovu, od 1992 ředitelka Duncan Centre Konzervatoř. Jako členka a sólistka skupiny J. Jeřábkové tančila v choreografiích na hudbu P. Ebena, I. Stravinského aj. – většinou ve Večerech pohybových a tanečních studií (Divadlo Komedie 1969–72). Ve vlastní tvorbě rozvíjela český duncanismus jako specifickou větev výrazového tance (G. Mahler: Písně o mrtvých dětech, Divadlo hudby 1982; M. Kopelent: Černé a bílé slzy, 1979; J. Krček: Nevěstka Raab, 1986; M. Kabeláč: 8 invencí pro bicí a Eufemias mysterion, 1986; J. S. Bach: Chvála řádu, 1983; Chorál, 1984 aj.).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 23