Blatný, Pavel

Pavel
Blatný
14. 9. 1931
Brno
skladatel, dirigent, klavírista

Na konzervatoři v Brně absolvoval 1955 klavír a skladbu u T. Schaefra. 1955–57 byl soukromým žákem kompozice u P. Bořkovce, 1954–58 studoval hudební vědu na MU v Brně. Pravidelně se účastnil letních kurzů Nové hudby v Darmstadtu. 1967 získal stipendium na Berkley School of Music v Bostonu (USA). Od 1963 byl dramaturgem a od 1973 vedoucím hudební redakce ČST v Brně. Od 1979 vyučoval na JAMU. V jeho hudebním vyjadřování se propojovaly skladatelské techniky rozdílných žánrů, od Nové hudby po jazz. Jeho rozsáhlá tvorba obsáhla díla koncertní a jazzová, mj. i tzv. třetí proud, skladby populární, scénické a filmové. Složil na 500 scénických titulů, řada z nich se pohybuje na pomezí muzikálů, mj. Válka s mloky, Historie okresního Kýžala, Adam Stvořitel, Poetikon, Aprílová komedie/úprava Večeru tříkrálového, Irkutská historie, Kočka na rozpálené střeše, Křišťálová noc. Napsal dětskou operu Domeček, dětskou televizní operu Pohádky lesa a dětský muzikál Bleděmodrý Petr. Z jeho původně koncertních skladeb byly choreograficky zpracovány Passacaglia (Mezinárodní jazzový festival v Praze 1964, ch. P. Šmok), Studie pro čtvrttónovou trubku aD-E-F-G-A-H-C (obě natočeny 1972 pro ČST Brno, ch. L. Ogoun), Rytmy a timbry, Evoluce (Brno 1984, ch. L. Ogoun), Ráno sester a Suita 12 (večer Metamorfózy, Brno 1966, ch. V. Avratová).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 22