Bláhová, Eliška

Eliška
Bláhová
4. 2. 1884
Straky, okr. Nymburk
1. 7. 1966
Ledeč nad Sázavou
pedagožka

Představitelka české rytmiky. Studovala v Paříži ve škole G. Charpentiera, Mimi Pinson (1908/09) a J. Dalcroze v Ženevě; jeho názory u nás rozvíjela a vytvořila vlastní systém rytmiky. Členka a zakladatelka Dívčí akademie při brněnské Vesně (1921); členka zkušební komise povinných zkoušek učitelů rytmiky (Brno 1925); 1933 spoluzakládala Organizaci státně zkoušených učitelek rytmiky (pozdější moravská sekce Svazu Tanec–Rytmika–Gymnastika) a působila zde až do 1948; vedla kurzy rytmiky při Dívčí akademii v Brně. Připravila metodiku pro pohybovou výchovu sokolských žen a ženské spolky. Pedagogicky činná do 1938. Autorka publikací Rytmika (1932), Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí (1934), Pohybové skladby na písně K. Konvaliny (1936), Pohyb, rytmus, výraz (1929, 1941), Tělesná výchova rytmikou (1949) aj. Vychovala řadu učitelek pohybové výchovy.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 22