Benoniová, Marcela

Marcela
Benoniová
21. 6. 1957
Praha
tanečnice, choreografka, pedagožka

Absolvovala TKP 1978 a stáž v bruselské škole Mudra u M. Béjarta 1979–81, TK HAMU ukončila 1985 (choreografie). Angažmá: ND Praha 1978–84, Laterna magika 1984–92 (tanečnice, choreografka a pedagožka). Jako choreografka nastudovala v Laterně magice Pragensia a Vox clamantis (1985), Koncert č. 3 pro housle a orchestr A. Schnittkeho a Capriccio L. Janáčka (1986); v ND Praha Tančírnu a Okna (1990). 1981–92 spolupracovala jako choreografka a pedagožka s VUS UK (např. Svatyně slunce N. Diamonda, 1981; Fobie Z. Matějů, 1982). Založila soubor Paraboly. Pohostinsky spolupracovala s činohrou (ND Praha, Divadlo na Vinohradech, Studio Bouře, ABC). Pedagožka TKP 1988–92 a 1996/97, Kolín n. Rýnem 1992/93; od 1990 vyučovala na DAMU (docentka 1996), od 2000 vyučovala jevištní pohyb na hudebně-dramatickém odd. pražské konzervatoře. Publikovala v denním i odborném tisku.

Literatura

Nováková, Y.: Naděje a perspektivy?! (rozhovor), Scéna 1989, č. 8.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 18–19