Benda, Jiří Antonín (Tanec)

Jiří Antonín
Benda
30. 6. 1722
Staré Benátky
6. 11. 1795
Kostřice/Köstritz (Německo)
houslista, dvorní kapelník, skladatel

Studoval piaristické a jezuitské gymnázium, s otcem odešel 1742 do Berlína, kde byl houslistou královské kapely. V Gotě na dvoře Friedricha III. se soustavně věnoval skladatelské tvorbě (mj. rozvinul teorii J. J. Rousseaua), zakladatel německé školy melodramatu; cestoval po Evropě. Představitel ranného klasicismu, autor opusů pro sólové nástroje, orchestrálních a komorních děl, oratorií, kantát a písní. Napsal melodramata Ariadna na Naxu, Medea, Pygmalion, Almansor a Nadine a singspiely Vesnický jarmark, Walder, Romeo a Julie, Drvoštěp aneb Tři přání, Tatarská Gesetz a scénickou hudbu k Shakespearovu Macbethovi. Tanečně bylo provedeno jeho melodrama Medea (ND Praha 1979, ch. J. Němeček, České Budějovice 1987, ch. J. Blažek) a Pygmalion (SND Bratislava 1974, ch. M. Štauder/B. Slovák).

Literatura

Helfert, V.: Jiří Benda I. a II., Brno 1929 a 1934 • Pilková, Z.: Dramatická tvorba Jiřího Bendy, Praha, SHV 1960


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 17