Bažant, Jaromír

Jaromír
Bažant
8. 8. 1926
Krásný Dvůr, okr. Louny
skladatel, hobojista

Studoval na Hudební škole B. Smetany v Plzni 1941–45, od roku 1945 na pražské konzervatoři, kde absolvoval v roce 1950 skladbu u E. Hlobila a M. Krejčího, 1951 absolvoval obor hoboj. Po dvou letech v AUS VN vyučoval 1953–57 na Hudební škole B. Smetany v Plzni. Člen symfonického orchestru v Mariánských Lázních 1957–59. Od roku 1962 vyučoval na plzeňské konzervatoři, 1967 absolvoval skladbu na AMU u P. Bořkovce, V. Dobiáše a J. Pauera, 1970 ukončil postgraduální studium teorie a dějin hudby. V jeho díle převažovala instrumentální tvorba, napsal řadu komorních skladeb, orchestrální tance, později skládal písně a sbory. Patřil mezi průkopníky závažných skladeb pro akordeon. Složil balet ► Maryčka Magdónova.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 16