Barták, Antonín

Antonín
Barták
15. 6. 1886
Praha
10. 6. 1959
Rokycany
skladatel, dirigent

Na pražské konzervatoři absolvoval 1905 obor flétna. 1905–06 byl flétnistou ČF, 1907–08 operního orchestru v Bělehradě, 1908–15 sbormistr a kapelník Vinohradské zpěvohry v Praze. Dlouhou dobu působil jako dirigent, 1916–22 a 1922–48 šéf opery v Plzni. 1928–31 řídil v Praze Lidovou filharmonii, 1947–55 Orchestrální sdružení. Byl uměleckým poradcem souborů a členem porot, byl významným pěveckým pedagogem. Jeho nečetné skladby se většinou nedochovaly. Napsal balety Letní večer (Divadlo na Vinohradech 1908), Porcelánové figurky (Divadlo na Vinohradech 1910).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 13