Baletní škola I. V. Psoty v Brně

Baletní škola I. V. Psoty v Brně
škola

Založena v Brně 1929 jako soukromá baletní škola I. V. Psoty. Pod jeho osobním vedením do 1952, s přestávkami 1932–36, kdy byl Psota v zahraničním angažmá a 1941–45 za okupace, kdy byla škola uzavřena spolu se Zemským divadlem. Po válce 1945–47 vedla školu Psotova sestra Ljubov. Od 1952 byla brněnská baletní přípravka součástí SD v Brně a od 1964 nesla název Baletní škola Státního divadla v Brně. Baletní školu vedli O. Kvasnicová 1952–61, umělečtí šéfové baletu L. Ogoun 1961–64 a M. Kůra 1964–66, O. Mikulicová 1966–87, od 1988 M. Cvejnová-Bursáková. Školou prošla řada tanečníků brněnského baletu a posluchačů TKB.

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 12