Baletní přípravka Národního divadla v Praze a jeho předchůdců

Baletní přípravka Národního divadla v Praze a jeho předchůdců
škola

Počátky baletní výuky dětí sahají do 1835, kdy se J. Raab smluvně zavázal zřídit při Stavovském divadle v Praze baletní školu. V Prozatímním divadle v Praze od 1862–68 vyučoval děti F. Liegert, baletní mistryně M. Nesilová, pí. Mišková (1865/66) a M. Hentzová. Ta převzala oficiální založení školy 1868–80 a učila zde spolu s K. Höflichovou (1880–83), F. Ze Schöpfů (1881–99). Po otevření ND Praha existovala baletní přípravka 1883–1953 nepravidelně. Oficiálně ji vedli šéfové baletů: V. Reisinger 1883–84, A. Berger (1883 zde vyučoval, jako šéf souboru školu vedl 1894–1900 a 1912–23; učil zde se svou ženou G. Paltrinieri), A. Viscusi 1901–12, R. Remislavský 1923–28, J. Hladík 1928–33 (za jeho šéfování se ve výuce střídal dál R. Remislavský i jeho žákyně J. Nikolská a pedagogické práci v přípravce se věnovala zejm. H. Štěpánková), J. Nikolská 1934–44. Řadu dětí i tanečníků zde, nebo ve svých soukromých školách, vychovaly M. Klimešová–Máchová, A. Korecká, Z. Zabylová. O baletní přípravku se staral 1924–33 a 1945–55 také V. Pohan, tajemníkem přípravky byl krátce např. O. Stočes (1953–54). Novodobá historie baletní přípravky začala 1953, kdy školu obnovily absolventky TK AMU N. Sobotková, O. Pásková a V. Ždichyncová. Od 1983 zde vyučovala a školu vedla D. Špryslová. 1995 škola získala sídlo v Anenském klášteře. Žáci vystupovali v baletních inscenacích a základy taneční profese zde získali např. R. Braun, N. Hajdašová, J. Kadlec, B. Klika, J. Kosíková, L. Králová, M. Krňanská, J. Kylián, S. Machov, V. Nečas, J. Petřík, L. Sobotka, H. Štěrbová, L. Tajovský, A. Voleská, D. Wiesner a většina posluchačů TKP.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 12