Balet ČST

Balet ČST
divadlo

Balet Československé televize vznikl 1974 spolu s orchestrem ČST jako samostatné umělecké těleso. Uměleckými šéfy byli Josef Bádal 1974–83, František Pokorný 1984–87, Radomil Čech 1987–90. Do baletu ČST přešli tanečníci převážně z Laterny magiky, vyučovali zde pedagogové I. Kubicová (Graham technika) a J. Hartmann (jazz). Balet ČST se uplatnil především v pořadech redakce zábavy a hudebního vysílání (Televarieté, Z melodie do melodie, Písničky z obrazovky, Zlatá Praha, Kabaret u dobré pohody, Haló – tady Orchestr a Balet ČST, Sejdeme se na výsluní a mj. silvestrovské pořady). S Baletem ČST spolupracovali např. I. Kubicová, J. Hartmann, J. Koníček, D. Wiesner, L. Ogoun, Z. Prokeš, T. Hanták; ze zahraničních choreografů G. Jätzlau, E. Pöstenyi aj. Vedle množství čísel s taneční, jazzovou, rockovou aj. hudbou vytvářel soubor i vlastní profilové pořady (Kočka přes cestu, 1981; Barevné sny Žofie z bufetu, 1982; Lidi – já mám talent, 1983; Svatba, 1985 aj.). Soubor měl okolo 19 tanečnic a 9 tanečníků, v sólech se uplatnili např. E. Březinová, A. Hantáková, I. Kubicová, R. Čech, T. Hanták, E. Valko. Soubor zanikl 1990.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 10