Balatka, Antonín

Antonín
Balatka
27. 10. 1895
Praha
25. 6. 1958
Brno
skladatel, dirigent

Na pražské konzervatoři absolvoval obor varhany 1917, kompozici studoval na mistrovské škole pražské konzervatoře u V. Nováka 1917–19. Korepetoval na pěvecké škole M. Pivodové 1916–19, 1919–29 působil v opeře v Lublani jako korepetitor, později kapelník a režisér, propagátor české hudby. Učil na lublaňské konzervatoři, na pěvecké škole, psal články a referáty. Od 1929 byl šéfem opery v Brně, od 1932 jejím dramaturgem a dirigentem (hudebně nastudoval a řídil baletní inscenace – Perníkové srdce, Raymondu, Špalíček, Obrázky z výstavy, Lašské tance a další choreografie, zejm. M. Cvejičové), působil zde do 1949. 1929–51 vyučoval na brněnské konzervatoři. Od 1951 byl docentem na JAMU, předsedou SČS v Brně. Psal symfonické, komorní skladby, sbory, politicky angažované písně. Složil scénické hudby k Shakespearovým, Sofoklovým, Goldoniho, Čechovovým, Klicperovým hrám, rozhlasovým pásmům aj. Napsal balet ► Z jitřní země (Lublaň, 1926, ch. V. Vlček; Brno 1931 a 1933, ch. M. Cvejičová), byl spoluautorem mj. hudební koláže baletu Kouzlo opia (Plzeň 1923). Zasloužilý umělec 1957.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 10