Artama

Artama
instituce

Od 1991 nástupnická organizace ÚDLUT/ÚKVČ (1950–89), informační a poradenské středisko (IPOS) pro neprofesionální umění a estetickou výchovu. Shromažďuje dokumentaci o činnosti amatérských souborů a jednotlivců, poskytuje odborný a informační servis ve všech oborech neprofesionálního umění a dětských uměleckých aktivit. Organizuje taneční semináře moderních tanečních technik aj., vydává informační bulletiny.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 6